Obsah

Späť

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice (zmena 5)“

  • Podľa §29 ods. 8 zákona 24/2006, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť o zmene navrhovanej činnosti – „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice (zmena 5)“

oznámenie

Vyvesené: 3. 10. 2017

Dátum zvesenia: 19. 10. 2017

Zodpovedá: starosta

Späť