Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 153/2017

Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka

Verejná vyhláška.

Grafika:

1 2 3 4 5 6 7

Text:

1 2 3 4

Vyvesené: 10. 4. 2017

Dátum zvesenia: 31. 5. 2017

Zodpovedá: starosta

Späť