Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 11
posledná

Oznam - návšteva Péteri. 1

Oznam - návšteva Péteri.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že autobus do Péteri odchádza v sobotu 22.9.2018 o 7:15 hod. z pred kostola vo Veľkej Pake.

Tisztelt polgárok értesítjük Önöket, hogy az autóbusz Péterire szombaton 2018.09.22-én 7:15-kor indul a nagypakai templom mellől. celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Potvrdená čistá voda vo vodovode! 1

Potvrdená čistá voda vo vodovode!

RÚVZ v DS potvrdil, že naša voda je opäť pitná a nezávadná!
Navyše filtre zachytia aj iné škodlivé látky!

A dunaszerdahelyi egészségügyi hivatal igazolta, hogy ivóvizünk újra kifogástalan!
Azon felül a beszerelt filterek kiszűrik a további káros anyagokat is!
celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pozvánka na zasadanie OZ. 1

Pozvánka na zasadanie OZ.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadanie obecného zastupiteľstva na deň 20.09.2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkej Pake. Ivan Seňan - starosta obce.
celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pošta bude zajtra zatvorená. 1

Pošta bude zajtra zatvorená.

Vedúca Pošty Vám oznamuje, že Pošta vo Veľkej Pake bude zajtra t.j. 13.09.2018 zatvorená z dôvodu účasti na školení. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zmena cestovného poriadku. 1

Zmena cestovného poriadku.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 17. - 30.09.2018 máte možnosť pripomienkovať CP SAD Dunajská Streda. Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
požiar

Odvolanie !

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZVÁNKA - MEGHÍVÓ! 1

POZVÁNKA - MEGHÍVÓ!

Vážení občania,
od vedenia našej družobnej obce Péteri a predsedkyne slovenskej samosprávy sme obdržali pozvánku na kultúrny a gastronomický festival v Péteri dňa 22.09.2018.
Žiadame Vás, aby ste svoje prihlášky v prípade záujmu o návštevu obce Péteri, podali na obecnom úrade do 07.09.2018 z dôvodu zabezpečenia dopravy.
Ďakujeme.

Tisztelt polgártársak,
testvértelepülésünkről Péteri önkormányzatától, valamint a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöknőjétől meghívót kaptunk 2018.09.22-én tartandó kultúrális és gasztronómiai fesztiválra.
Kérjük az érdeklődőket, hogy 2018.09.07-ig jelentkezzenek a községházán az autóbusz bebiztosítása miatt.
Köszönjük! celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Nový školský rok 2018/2019. 1

Nový školský rok 2018/2019.

Dnes za účasti p. starostu Ivana Seňana, pani riaditeľka ZŠ Anetta Bežová privítala žiakov v novom školskom roku (bude ich spolu až 55!).
Prajeme im krásne prežité chvíle v našej škole. Osobitne pozdravujeme našich nových prváčikov a prajeme im čo najviac nových zážitkov a vedomostí.
Kolektívu pani učiteliek, tak isto aj v materskej škole prajeme veľa trpezlivosti a úspešný školský rok 2018/2019. A keďže sa naša škola rozrástla, vítame medzi sebou aj nové posily, pani učiteľku Katarínu Móriczovú a vychovávateľku p. Ingrid Matušekovú.
Bývalej pani riaditeľke Marte Hasákovej prajeme príjemný a zaslúžený oddych a zároveň ďakujeme za roky strávené na našej škole. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka

Pozor zmena stránkových dní na obecnom úrade !

Počas obdobia 27.08.2018 - 31.08.2018:
27.08.2018 - do 12.00 hod.
28.08.2018 - nestránkový deň
29.08.2018 - sviatok
30.08.2018 - dovolenka
31.08.2018 - dovolenka
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Plasty

Odvoz plastov

Vážení občania oznamujeme Vám, že zajtra dňa 24.08.2018 sa uskutoční odvoz plastov. celý text

ostatné | 23. 8. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
smútočný

Smútočný oznamS hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 68 rokov nás opustil náš občan František Juhász. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 23.8.2018 o 15:00 hod. na cintoríne v Čukárskej Pake. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Deň obce. 1

Deň obce.

Samospráva Obce Veľká Paka v spolupráci s miestnymi združeniami, Vás srdečne pozýva na XIV. Deň obce v sobotu dňa 18.8.2018. Plagát s programom nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 14. 8. 2018 | Autor:
Výberové konanie - vychovávateľka. 1

Výberové konanie - vychovávateľka.

Obec Veľká Paka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:
Vychovávateľka v školskom klube s vyučovacím jazykom slovenským.
celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:
Výberové konanie. 1

Výberové konanie.

Obec Veľká Paka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Upratovačka v Základnej škole.
Viac informácií v prílohe.
celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:
Smútočný oznam. 1

Smútočný oznam.

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 80 rokov nás opustila naša občianka Alžbeta Otrubová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 13.8.2018 o 15:00 hod. na cintoríne v Malej Pake. celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:
OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania oznamujeme Vám, že pojazdná predajňa bude čerpať celozávodnú dovolenku od 22.8.2018 do 4.9.2018.

Do našej obce príde opäť od piatka 7.9.2018. celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:
OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania oznamujeme Vám, že Pošta vo Veľkej Pake bude z personálnych dôvodov od 6.8. do 17.8.2018 otvorená nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: od 12:30 do 15:30 hod.
Stredu: od 14:00 do 17:00 hod. celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor:
OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania oznamujeme Vám, že Obecný úrad vo Veľkej Pake v čase od 30.7.2018 do 10.8.2018 z dôvodu vysokých teplôt v zmysle vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom upravuje stránkové hodiny nasledovne:

Pondelok: 7:30 do 15:00 hod.
Streda: 7:30 do 15:00 hod.
Štvrtok: 7:30 do 15:00 hod.
Piatok: 7:30 do 11:30 hod.

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor:
Pošta bude zatvorená. 1

Pošta bude zatvorená.

Vážení občania oznamujeme Vám, že Pošta bude v piatok, t.j. dňa 27.7.2018 zatvorená. celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor:
Odvoz papiera. 1

Odvoz papiera.

Vážení občania oznamujeme Vám, že v utorok dňa 31.07.2018 bude odvoz papiera. celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor:
Odvoz plastov. 1

Odvoz plastov.

Vážení občania oznamujeme Vám, že zajtra dňa 20.07.2018 sa uskutoční odvoz plastov. celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:
VÝZVA! 1

VÝZVA!

Obec Veľká Paka vyzýva všetkých občanov, ktorí vlastnia alebo majú v nájme pozemky vo Veľkej Pake, aby zabezpečili ich pokosenie a údržbu v lehote do 10.8.2018.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) ukladá podľa § 3 ods.1 písm. b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Ten, kto nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie sa podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona dopúšťa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo mu možno uložiť pokutu do 330 eur. Ak si povinnosť nesplní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, dopustí sa správneho deliktu, za čo uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166 eur do 33 200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor:
Smútočný oznam. 1

Smútočný oznam.

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že náš občan Ľudovít Andrássy zomrel vo veku 88 rokov. Rozlúčka so zosnulým bude v piatok 20.7.2018 o 14:00 hod. na cintoríne vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor:
voda

Odpis vodomerov

Oznamujeme Vám, že pracovníci obce odpisujú vodomery, prosíme Vás , aby ste im umožnili prístup . celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Rozália Gašpareková
Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre verejnosť celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Rozália Gašpareková
Očkovanie psov a mačiek Malá Paka. 1

Vakcinácia psov a mačiek Malá Paka.

MVDr. Krivošík Vám oznamuje, že zajtra dňa 7.7.2018 bude od 13:00 do 13:30 hod. očkovanie psov a mačiek v Malej Pake pri pohostinstve. Cena očkovania je 7,- EUR. celý text

ostatné | 6. 7. 2018 | Autor:
OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania, oznamujeme Vám, že z dôvodu uloženia rozhlasového vedenia v Malej Pake do zeme, bude po túto dobu nefunkčný rozhlas v časti Malá Paka a Čukárska Paka.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor:
Erb

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že dňa 02.07.2018 bude obecný úrad zatvorený. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
MŠ

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy, Kaplna 174 celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
erb

Pozvánka

Pozývame Vás dňa 28.06.2018 o 18.00 hod. do kultúrneho domu na zasadanie obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Rozália Gašpareková
prvá prechádzajúci
z 11
posledná