Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 14
posledná

POZOR! čakajú nás vysoké teploty! 1

POZOR! čakajú nás vysoké teploty!

SHMÚ vyhlásil na štvrtok 13. a piatok 14.júna výstrahu 2. stupňa pred teplotami.

Výstraha 2. stupňa - Výskyt nebezpečného javu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý. Predpokladaná intenzita nebezpečného javu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká. Jav predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Dbajte na pitný režim!

http://www.shmu.sk/sk/?page=987&id=&d=1&jav=137&roll=#
celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
VÝZVA NA KOSENIE POZEMKOV A ODSTRAŇOVANIE BURÍN! 1

VÝZVA NA KOSENIE POZEMKOV A ODSTRAŇOVANIE BURÍN!

Vážení majitelia a užívatelia pozemkov,

Obec Veľká Paka upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov v našej obci, Vás týmto v y z ý v a m e k odstráneniu nežiaduceho stavu.

Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete invázne rastliny ako napr. ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011).

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa

- § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i ne-poľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Žiadame občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú pozemky a tieto sú zanedbané a zaburinené, aby tieto vyčistili v čo najkratšom termíne.

Upozorňujeme vás, že Okresný úrad – Lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 EUR. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a ne-poľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín. celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM! 1

OZNAM!

Zápach, ktorý je cítiť pár dní, podľa našich zistení pochádza z kalov Bioplynky, ktoré sa vyvážajú na polia v katastri obce Oľdza.

Podľa vyjadrenia kompetentných vývoz bude prebiehať ešte pár dní a je v súlade s predpismi a legislatívou.

Ospravedlňujú sa za vzniknuté komplikácie a žiadajú občanov o strpenie. celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
DEŇ DETÍ. 1

DEŇ DETÍ.

Pozývame Vás na Deň detí dňa 1.6.2019 od 15:00 hod. na futbalovom ihrisku vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
SÚ

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že dňa 30.05.2019 stavebný úrad nebude mať stránkový deň . celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Výberové konanie - upratovačka ZŠ. 1

Výberové konanie - upratovačka ZŠ.

Obec Veľká Paka príjme do pracovného pomeru zamestnanca – prevádzkový zamestnanec ZŠ – upratovačka ZŠ.
Viac informácií v prílohe. celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM! 1

OZNAM!

Vedúca pošty Vám oznamujem, že pošta bude dnes zatvorená. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Výsledky volieb do EP vo Veľkej Pake. 1

Výsledky volieb do EP vo Veľkej Pake.

Vážení občania, prinášame Vám výsledky volieb do EP vo Veľkej pake, nájdete ich v prílohe.

Celoslovenské výsledky nájdete tu:
http://www.volbysr.sk/sk/data02.html celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Husky

Očkovanie psov v Malej Pake

Obecný úrad vo Veľkej Pake a obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov, že tohtoročná jarná vakcinácia psov proti besnote bude 25. mája v sobotu od 10.00 hod. do 10.30 hod.pri pohostinstve v Malej Pake. Cena vakcinácie proti besnote je 7 eur. celý text

ostatné | 24. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zberný dvor

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že dňa 22.05.2019 bude zberný dvor v Malej Pake z technických príčin zatvorený . celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor:
OZNAM RADIOLAN! 1

OZNAM RADIOLAN!

Radi by sme Vas upozornili, ze v ramci skvalitnenia nasich sluzieb budeme dna 23.5.2019 v case 8:00 - 15:00 vykonavat udrzbu chrbticovej technologie v lokalite Velka Paka. V uvedenom case moze dojst k niekolkym kratkym obmedzeniam v dostupnosti nasich sluzieb.

Prace povedu k zvyseniu kvality nasich sluzieb, navyseniu kapacity a spolahlivosti siete.
V pripade akychkolvek otazok nas, prosim, nevahajte kontaktovat e-mailom na servis@radiolan.sk alebo na cisle 02/33004111.

Za pripadne komplikacie sa vopred ospravedlnujeme. Dakujeme za pochopenie a tesime sa na dalsiu spolupracu.

Oddelenie technickej podpory

RadioLAN, spol. s r.o.
Borska 6, 841 04 Bratislava
www.radiolan.sk
HOTLINE: 02/33004111
servis@radiolan.sk celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Prerušenie dodávky el. energie. 1

Prerušenie dodávky el. energie.

Vážení občania, ZSD, a.s. oznamuje prerušenie dodávky el. energie dňa 10.06.2019 v nasledovných častiach:

Veľká Paka - bývalé PD
Malá Paka
Čukárska Paka

Dodávka vody z vodovodu nebude prerušená. celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Deň detí. 1

Deň detí.

Samospráva obce Veľká Paka srdečne pozýva malých aj veľkých na tradičný Deň detí v sobotu 1.6.2019 od 15:00 hod. na futbalové ihrisko vo Veľkej Pake.

Spoluorganizátormi sú FK Veľká Paka, DHZ Veľká Paka a MO Csemadok.

Akciu podporil Trnavský samosprávny kraj. celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zber separovaných odpadov. 1

Zber separovaných odpadov.

Vážení občania oznamujeme Vám, že zber plastov bude v piatok dňa 24.05.2019 a papiera v utorok dňa 28.05.2019.

Kontajnery na sklo sú rozmiestnené v každej časti obce a jedlý olej môžete uložiť do nádoby pri obecnom úrade.

Ostatný separovaný odpad je možné uložiť na zberných dvoroch vo Veľkej a Malej Pake.

Ďakujeme Vám, že chránite životné prostredie! celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Voľby do Európskeho parlamentu. 1

Voľby do Európskeho parlamentu.

Milí pakančania, nadchádzajúcu sobotu, t.j. 25.05.2019 sa uskutočnia na Slovensku voľby do EP.
Celoslovensky sa týchto volieb zúčastňuje nízky počet voličov.
Ak Vás zaujíma budúcnosť a smerovanie našej krajiny v Európskej únii, nájdite si chvíľu čas a príďte voliť!

Voľby sa budú konať od 7:00 hod. do 22:00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
zber

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že dňa 15.05.2019 bude zberný dvor v Malej Pake z technických príčin zatvorený . celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Jarná vakcinácia v Čukárskej Pake. 1

Jarná vakcinácia v Čukárskej Pake.

Obecný úrad vo Veľkej Pake a obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov že tohtoročná jarná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov podľa zákona s platnosťou od 1. septembra 2018 bude 18. mája v sobotu od 14:10 pred autobusovou zástavkou v Čukárskej Pake. Cena vakcinácie proti besnote je 7 eur. celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Jarná vakcinácia vo Veľkej Pake. 1

Jarná vakcinácia vo Veľkej Pake.

Obecný úrad vo Veľkej Pake a obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov že tohtoročná jarná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov podľa zákona s platnosťou od 1. septembra 2018 bude 18. mája v sobotu od 15:00 pred obecným úradom. Cena vakcinácie proti besnote je 7 eur, čipovanie a registrácia 10 eur. K registrácii je potrebné občiansky preukaz majiteľa a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.

A nagypakai községi hivatal és a körzeti állatorvos értesíti a kutyák tulajdonosait, hogy a 2019-es tavaszi veszettség elleni védőojtás és egyben a 2018. szeptember 1-től érvényben lévő törvény alapján a kutyák mikrocsippel történő megjelölése május 18-án, szombaton, 15:00-tól lesz a községi hivatal előtt. A védőojtás ára 7 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztráció 10 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve. celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
centrum

Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda

Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti
Felkészitő tanfolyam professzionális nevelőszülőknek celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o prerušení dodávky el. energie. 1

Oznam o prerušení dodávky el. energie.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 28.5. a 29.5. dôjde k prerušeniu dodávky el. energie.
28.5.2019 časti Malá Paka, Čukárska Paka, bývalé PD Veľká Paka.
29.5.2019 časť Malá Paka.
Dodávka vody nebude prerušená. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU. 1

ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede týmto od 10.05.2019 Odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pravidelná kontrola komínov. 1

Pravidelná kontrola komínov.

Vážení občania oznamujeme Vám, že od 6. do 10.5.2019 bude obvodný kominár vykonávať v našej obci pravidelnú ročnú kontrolu komínov. Termín obhliadky si môžete dohodnúť na tel. č.: 0905 277 751. celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Rozbor vody. 1

Rozbor vody.

Vážení občania prinášame Vám výsledky akreditovaného rozboru vody tzv. veľkého.
Výsledky sú podľa očakávania v poriadku a voda je bez závad!
celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru! 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade
s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Dunajská Streda

od 26. 04. 2019 od 15.00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania oznamujeme Vám, že zberný dvor na zelený odpad bude dňa 1. a 8. mája zatvorený. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania oznamujeme Vám, že zajtra dňa 26.04.2019 bude z technických príčin zatvorený obecný úrad. Ďalej Vám oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny na školskej ulici, a z toho dôvodu bude prerušená aj dodávka vody z vodovodu vo všetkých častiach obce. celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. 1

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Samospráva obce Vám praje príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.
Nagypaka önkormányzata kellemes húsvéti ünnepeket kíván. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v Malej Pake. 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v Malej Pake.

Vážení občania oznamujeme Vám, že dňa 6.5.2019 bude prerušená distribúcia elektriny v Malej Pake. Dodávka vody nebude prerušená. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o vývoze odpadu. 1

Oznam o vývoze odpadu.

PET fľaše (obaly) v piatok 19.04.2019
Komunálny odpad v utorok 23.04.2019
Papier v utorok 30.04.2019 celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Foto

Voľby do EP - EP választások.

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Európai parlamenti választások 2019 - info. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
prvá prechádzajúci
z 14
posledná