Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 10
posledná

Rekonštrukcia kanalizácie - začatie prác. 1

Rekonštrukcia kanalizácie - zahájenie prác.

Vážení občania oznamujeme Vám, že v piatok (22.6.2018) začnú stavebné práce na rekonštrukcii prečerpávacej stanice kanalizácie v Čukárskej Pake (v parku) a budúci týždeň začnú výkopové práce na rozšírení kanalizačnej siete v Malej Pake (oproti lesíku). Žiadame Vás, aby ste zvýšili opatrnosť pri prechádzaní daných úsekov. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
Praktické informácie k zberu a separácii komunálneho odpadu v našej obci. 1

Praktické informácie k zberu a separácii komunálneho odpadu v našej obci.

Vážení občania, ako iste viete v roku 2016 vstúpil do platnosti nový Zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.), ktorý rieši a udáva povinnosti okrem iného aj pri separácii komunálneho odpadu.

Naša obec má na dodržiavanie predmetného zákona prijaté VZN č. 1/2016, ale aby sme Vám ušetrili čítanie veľa krát nezaujímavých informácií, pripravili sme si pre Vás zhrnutie hlavných bodov, ktoré sa týkajú zberu a odvozu odpadu v našej obci.
Leták nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede
V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor:
Pozvánka na Dni obce vo Vaskúte - Meghívó Vaskútra. 1

Pozvánka na Dni obce vo Vaskúte - Meghívó Vaskútra.

Od samosprávy obce Vaskút, sme obdržali pozvánku na obecné slávnosti, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6.-8.7.2018. V prípade záujmu nás kontaktujte do 18.06.2018. Ďakujeme. Program nájdete v prílohe.

Vaskút község önkormányzata meghívót küldött az idei falunapi ünnepségre, melyre július 6. és 8. között kerül sor. Érdeklődésüket hétfőig, azaz június 18.-ig jelentsék a községházán. Programot a mellékletben találják. Köszönjük. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:
Máme opäť čistú vodu - újra tiszta a vizünk! 1

Máme opäť čistú vodu - újra tiszta a vizünk!

Vážení občania, oznamujeme Vám, že výsledky odberu pitnej vody z obecného vodovodu, ktoré boli odobrané dňa 7.6.2018, po spustení filtračných zariadení sú negatívne na prítomnosť pesticídov (simazín, chlórtoluron, atrazín, izoproturon, terbutylazín).
Znamená to, že voda je opäť nezávadná a pitná.
V krátkej dobe sa k týmto hodnotám vyjadrí aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede o čom Vás budeme informovať.

Tisztelt polgárok, értesítjük Önöket, hogy a 2018.június.7-én vételezett vízminták vizsgálati edeményei negatívak lettek (simazín, chlórtoluron, atrazín, izoproturon, terbutylazín). Ez azt jelenti, hogy ivóvizunk újra kifogástalan és iható.
A mért eredményekkel kapcsolatban a közeljövőben nyilatkozni fog a Dunaszerdahelyi regionális kozegészségugyi hivatal is. celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor:
Deň detí. 1

Deň detí.

Samospráva obce v spolupráci s miestnymi organizáciami FK Veľká Paka, Csemadok a DHZO Veľká Paka, Vás srdečne pozývajú na Deň detí v sobotu dňa 9.6.2018 od 15:00 hod. na futbalové ihrisko. celý text

ostatné | 7. 6. 2018 | Autor:
Filtre na úpravu vody - atrazín. 1

Filtre na úpravu vody - atrazín.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že filtračné zariadenia na úpravu vody vo vodnom zdroji sú od minulého týždňa v skúšobnej prevádzke. Dnes bola odobraná vzorka vody na rozbor, na zistenie prítomnosti atrazínu. Po obdržaní výsledku Vás budeme informovať.
Étesítjük Önöket, hogy a vízházban a múlt héten beszerelték a szűrőket és próbaüzemeltetés folyik. Ma levették a vízmintákat az atrazin vizsgálathoz. Az eredményről tájékoztatjuk a lakosságot. celý text

ostatné | 7. 6. 2018 | Autor:
POZOR - Africký mor ošípaných!!! 1

POZOR - Africký mor ošípaných!!!

O Z N A M !

Regionálna veterinárna potravinová správa Dunajská Streda upozorňuje všetkých občanov – chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Dunajská Streda na telefónne číslo 0905875136, 031/55024870 a príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMO) bola vyčlenená ako oblasť, ktorá zahŕňa okres Dunajská Streda.
Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na hore uvedené telefónne čísla aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.

Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle legislatívy.

Pre viac informácií kontaktujte OÚ. celý text

ostatné | 6. 6. 2018 | Autor:

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že miesto pre uloženie odpadu vo Veľkej Pake zajtra dňa 02.06.2018 nebude otvorený. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
MŠ

Výberové konanie - MŠ Malinovo


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / ky
Materskej školy L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo,
s predpokladaným nástupom 01. júl 2018. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor:
vakcinácia

Povinná jarná vakcinácia

Oznamujeme Vám, že v sobotu dňa 02.06.2018 od 16:00 hod. bude vo Veľkej Pake povinná vakcinácia psov a mačiek (pred obecným úradom). Cena vakcinácie je 7€. celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Turnaj žiakov vo Veľkej Pake. 1

Turnaj žiakov vo Veľkej Pake.

FK Veľká Paka Vás srdečne pozýva na turnaj žiakov, ktorý sa odohrá v nedeľu 27.5.2018 od 9:30 hod. na futbalovom ihrisku vo Veľkej Pake. Príďte podporiť naše mladé talenty. celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor:
1. Žitnoostrovský štipák. 1

1. Žitnoostrovský štipák.

Pozvánka na 1. Žitnoostrovský štipák, v sobotu 26.5.2018 do Lehníc. celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor:
zber

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že zajtra 25.05.2018 bude vykonaný odvoz PET fliaš a utorok 29.05.2018 budú odvážať aj papier . celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Odvoz separovaného komunálneho odpadu - papier, plasty. 1

Odvoz separovaného komunálneho odpadu - papier, plasty.

Vážení občania, ako ste iste postrehli, spoločnosť, ktorá zabezpečovala zber separovaného odpadu v obci nám jednostranne vypovedala zmluvu. K podpisu novej zmluvy ešte neprišlo, takže sa môže stať, že tento mesiac nebude zber vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu (papier, sklo). Žiadame Vás preto o trpezlivosť, keďže na podpise zmluvy s novou spoločnosťou sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

V prípade potreby, vieme poskytnúť náhradné vrecia na PET fľaše.

OÚ Veľká Paka. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor:
Povinná vakcinácia. 1

Povinná vakcinácia.

Oznamujeme Vám, že v sobotu dňa 19.05.2018 od 13:00 do 13:10 hod. bude v Čukárskej Pake povinná vakcinácia psov a mačiek (pri autobusovej zastávke). Cena vakcinácie je 7€. Termín vakcinácie vo Veľkej a Malej Pake Vám oznámime. celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor:
Kniha

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že obecná knižnica dňa 20.05.2018 nebude otvorená. celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Hasičské preteky. 1

Hasičské preteky.

DHZ Veľká Paka Vás srdečne pozýva na okrskové hasičské preteky, ktoré sa uskutočnia dňa 10. júna, v nedeľu, o 8:00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku.
O občerstvenie bude postarané.

A Nagypakai Önkéntes Tüzoltó Egyesület szeretettel meghívja önöket a körzeti tüzoltóversenyre, mely június 10.-én, vasárnap. 8-órai kezdettel kerül megrendezésre a helyi fotbalpályán. Az üdítöröl gondoskodva lesz. celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor:
GRACE CUP. 1

GRACE CUP.

Miestna organizácia telesne postihnutých GRACE Vás srdečne pozýva na VI. GRACE CUP. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka
Vaskút spomienka - megemlékezés. 1

Vaskút spomienka - megemlékezés.

Dňa 28.4.2018 sme sa zúčastnili na slávnostnej spomienke organizovanej ku dňu presídľovania vo Vaskúte. Ďakujeme za pozvanie. Áprílis 28-án részt vettünk Vaskúton tartott ünnepi megemlékezésen a felvidéki kitelepítés évfordulója alkalmából. Köszönjük a meghívást.
FOTKY NÁJDETE V GALÉRII - FOTÓKAT A GALÉRIÁBAN TALÁLJÁK! celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Oznámenie 1

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že od 07.05.2018 do 21.05.2018 nebude stavebný úrad. celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Kominár

Oznámenie - Értesítés

Pravidelná ročná kontrola a čistenie komínov a dymovodov od spotrebičov palív na plynné a pevné
palivo .
Gáz és kemény tüzelőjű kémények és füstelvezetők éves tisztítása és ellenőrzése . celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Jarné upratovanie. 1

Jarné upratovanie.

Zajtra bude jarné upratovanie. Viac informácií v prílohe. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Rozbor vody. 1

Rozbor vody.

Vážení občania, pri poslednom rozbore vody bola nameraná hodnota atrazínu v obecnom vodovode 120 ng/lit.
Platia teda stále predpisy RÚVZ DS.

Tisztelt polgárok, értesítjük Önöket, hogy az atrazin mérésének utolsó eredménye a községi ivóvízben
120 ng/lit.
Továbbra is érvényesek a Dunaszerdahelyi egészségügyi hivatal előírásai!
celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Oznámenie 1

Oznámenie

Piatok dňa 27.04.2018 z technických príčin bude obecný úrad zatvorený.Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Odstávka dodávania pitnej vody. 1

POZOR ZMENA - Odstávka dodávania pitnej vody.

Vážení občania z dôvodu prípravných prác pre montáž úpravne vody, bude prerušená dodávka vody v piatok dňa 27.04.2018 od 09:00 hod. do 17:00 hod. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Vaskút

Pozvánka - Meghívó

Pozvanie z družobnej obce Vaskút.
Vaskút Nagyközség meghívója. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka
Separovaný zber. 1

Separovaný zber.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že odvoz PET fliaš bude v piatok dňa 20.04.2018 a papiera v utorok dňa 24.04.2018. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Erb

Pozvánka na neplánované zasadanie OZ

Pozývame Vás dňa 09.04.2018 o 18.00 hod.do kultúrneho domu na neplánované zasadanie OZ.
celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Rozália Gašpareková
Jarná brigáda. 1

Jarná brigáda.

Pozývame Vás na jarnú brigádu. Zraz dňa 14.04.2018 o 8:00 hod. pri kostole vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
prvá prechádzajúci
z 10
posledná