Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 20
posledná

Zberný dvor od 26.10.2020 do odvolania zatvorený! 1

Zberný dvor od 24.10.2020 do odvolania zatvorený!

Vážení občania oznamujeme Vám, že v súlade s prijatými opatreniami Vlády SR zo dňa 22.10.2020, bude miesto na dočasné uloženie odpadu v Malej Pake od 24.10.2020 do odvolania pre verejnosť zatvorené!
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
COVID-19: Nové opatrenia - od soboty zákaz vychádzania! 1

COVID-19: Nové opatrenia - od soboty zákaz vychádzania!

Vážení občania, od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s niektorými výnimkami. Zároveň sa od 26. októbra do 27. novembra zatvárajú školy okrem detských jaslí, materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Viac informácií nájdete tu:
https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-22-10-2020-opatrenia celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZOR - obecný úrad bude od 26.10.2020 zatvorený! 1

POZOR - obecný úrad bude od 26.10.2020 zatvorený!

V súlade s prijatými opatreniami Vlády SR zo dňa 22.10.2020 Vám oznamujeme, že obecný úrad vo Veľkej Pake bude od 26.10.2020 do odvolania pre verejnosť zatvorený, a vybavovať sa budú iba neodkladné stránky.
Ďakujeme za pochopenie.

A Szlovák Köztársaság kormányának 2020.10.22-én elfogadott intézkedéseivel összhangban tájékoztatjuk Önöket, hogy a nagypakai községi hivatal 2020.10.26-tól, további értesítésig a nyilvánosság előtt zárva tart és csak a sürgős eseteket dolgozzuk fel.
Megértésüket köszönjük.
celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Miesto na dočasné uloženie odpadu - zmena! 1

Miesto na dočasné uloženie odpadu - zmena!

Vážení občania oznamujeme Vám, že od 1.11.2020 prechádza prevádzka Miesta na dočasné uloženie odpadu v Malej Pake na zimný režim.

Otváracia doba od 1.11. do 31.3.
Streda: 15:00 - 17:00 hod.
Každá 1. sobota v mesiaci: 8:00 - 12:00 hod.

Viac informácií nájdete tu:
https://www.velkapaka.sk/obec/infrastruktura/miesto-na-ulozenie-odpadu-/
celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia. 1

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia.

Vážení občania, v prílohe nájdete materiál od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede preposiela: „Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia“. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Začíname so zberom kuchynského odpadu. 1

Začíname so zberom kuchynského odpadu.

Obec má záujem vyriešiť zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, a preto sa zapojí do pilotného projektu v rámci ktorého sa tento rok rozmiestnia vo všetkých častiach obce 120l nádoby na zber kuchynského odpadu.
Koncom roka sa vyhodnotí zber, a budeme sa vedieť lepšie pripraviť na budúci rok.
O rozmiestnení nádob Vás budeme informovať!

Ciele a opatrenia pre biologicky rozložiteľné odpady:

V Slovenskej republike je hlavným cieľom pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady odkloniť ich od skládkovania, nakoľko ich skládkovanie má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Je potrebné zamerať sa na triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, ktorý je špecifickým druhom odpadu z pohľadu zberu, ale aj z pohľadu spracovania. Jeho zhodnocovanie sa v podmienkach Slovenskej republiky vykonáva najčastejšie dvomi spôsobmi, a to najmä kompostovaním a anaeróbnou digesciou. Je potrebné smerovať pozornosť práve týmto zariadeniam a vytvoriť legislatívne podmienky, ktoré by určovali pravidlá zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov pre takéto zariadenia. Zároveň je potrebné aj pripraviť pravidlá pre použitie vzniknutých produktov z procesu zhodnotenia, napr. kompostov.
celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Ivan Seňan
Infoleták. 1

Infoleták.

Vážení občania v prílohe nájdete infoleták - pomoc obetiam trestných činov. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pig

Povinnosť registrácie

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznámenie! 1

Oznámenie!

Oznamujeme Vám, že dnes - 14.10.2020 z technických príčin bude zberný dvor v Malej Pake zatvorený. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zákaz zhromažďovania! 1

Zákaz zhromažďovania!

Vážení občania upozorňujeme Vás, že od dnes platí zákaz zhromažďovania sa nad 6 osôb! Aké sú výnimky, nájdete v linku nižšie.
Od štvrtka 15.10.2020 prichádzajú ďalšie sprísnenia! (zverejníme neskôr).

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-13-oktobra-plati-zakaz-zhromazdovania-sa-viac-ako-6-osob celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
VÝZVA ŽUMPY! 1

VÝZVA ŽUMPY!

Vážení občania oznamujeme Vám, že Okresné úrady cez obecné úrady začali vyžadovať preukázanie kam, a kým sa vyváža obsah žúmp.
Žiadame Vás preto, aby ste tieto doklady starostlivo uchovali, keďže podľa zákona má Okresný úrad tieto právo spätne kontrolovať 2 roky.
Zároveň opätovne vyzývame tých, ktorí majú možnosť sa na verejnú kanalizáciu napojiť, aby tak čo najskôr urobili. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznámenie 1

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že zajtra 03.10.2020 z kapacitných dôvodov sa nebude preberať drobný stavebný odpad na zbernom dvore v Malej Pake. celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Výzva na jesennú celoplošnú deratizáciu. 1

Výzva na jesennú celoplošnú deratizáciu.

Vážení občania, v prílohe nájdete výzvu a zároveň žiadosť o vykonanie jesennej celoplošnej deratizácie - reguláciu živočíšnych škodcov. celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zasadanie krízového štábu. 1

Zasadanie krízového štábu.

Dňa 1.10.2020 zasadal Krízový štáb obce v súvislosti s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 30.09.2020. Opatrenia prijaté KŠ nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Nové opatrenia od 1.10.2020. 1

Nové opatrenia od 1.10.2020.

Vážení občania nové opatrenia v platnosti od 01.10.2020 nájdete na našej web stránke pod nasledovným linkom (COVID-19):

https://www.velkapaka.sk/covid-19/ celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
pošta

Oznámenie vedúcej pošty

Vážení občania, vedúca pošty vo Veľkej Pake, Vám oznamuje, že pošta bude vo štvrtok dňa 01.10.2020 zatvorená. celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Erb

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.09.2020 o 18.00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 25. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
pozor

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že dňa 23.09.2020 bude zberný dvor v Malej Pake z technických príčin zatvorený. celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Sčítanie domov a bytov - Ház és lakás számlálás. 1

Sčítanie domov a bytov - Ház és lakás számlálás.

Vážení občania dovoľte nám, aby sme Vás požiadali o pomoc.
Všetky informácie nájdete v prílohe. Ďakujeme.

Tisztelt lakosság, ezennel megkérnénk a mellékelt kérdőív kitöltésére. Köszönjük! celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Jesenná vakcinácia proti besnote. 1

Jesenná vakcinácia psov a mačiek proti besnote.

Obecný úrad vo Veľkej Pake a obvodný veterinárny lekár MVDr. Ladislav Vass oznamuje majiteľom psov, že tohtoročná jesenná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov podľa zákona platnosťou od 1. septembra 2018 bude 19. septembra v sobotu od 15:00 hod. pred obecným úradom.
Cena vakcinácie proti besnote je 9 EUR, čipovanie a registrácia 15 EUR. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa, a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.

A nagypakai községi hivatal és a körzeti állatorvos értesíti a kutyák tulajdonosait, hogy a 2020-as őszi veszettség elleni védőoltás, és egyben a 2018. szeptember 1-től érvényben lévő törvény alapján a kutyák mikrocsippel történő megjelölése szeptember 19-én, szombaton, 15:00-tól lesz a községi hivatal előtt. A védőoltás ára 9 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztrációja 15 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM - obecný úrad. 1

OZNAM - obecný úrad.

Vážení občania oznamujeme Vám, že obecný úrad bude dňa 14.09.2020 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam vedúcej pošty. 1

Oznam vedúcej pošty.

Vážení občania, vedúca pošty vo Veľkej Pake, Vám oznamuje, že pošta bude vo štvrtok dňa 17.9.2020 zatvorená. celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zmeny CP verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy - pripomienky. 1

Zmeny CP verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy - pripomienky.

Vážení občania oznamujeme Vám, že v termíne od 14.09. do 30.09.2020 je možné pripomienkovanie cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy.
Pripomienky môžete zaslať na obecný úrad, resp. priamo dopravcovi.
Návrh CP nájdete tu:
https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Akreditovaný rozbor pitnej vody. 1

Akreditovaný rozbor pitnej vody.

Vážení občania v prílohe Vám prinášame protokoly z akreditovaného rozboru pitnej vody (minimálny) v našej obci, ktoré sa pravidelne vykonávajú.
Vzorka vody v čase odberu vyhovovala Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z. celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Cestovný poriadok SAD DS od 1.9.2020. 1

Cestovný poriadok SAD DS od 1.9.2020.

Vážení občania, v prílohe Vám prinášame aktuálne cestovné poriadky SAD DS platné od 1.9.2020.

Na základe informácií od občanov, kontaktoval starosta obce SAD DS s otázkou, prečo nepremáva spoj o 13:30 hod. zo Šamorína. SAD DS sa ospravedlňuje, ale z kapacitných dôvodov nevedia tento týždeň prevádzkovať predmetnú linku. Autobus o 13:30 hod. zo Šamorína, by mal začať premávať v pondelok 7.9.2020. celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Dnes začal nový školský rok. 1

Dnes začal nový školský rok.

Dnes začal nový školský rok, veríme, že nebude skrátený, ako ten predošlý a dokončíme ho bez problémov.
Žiakom v ZŠ a MŠ prajeme krásne chvíle v našej základnej a materskej škole, nech si od nás zoberú čo najviac vedomostí a príjemných zážitkov.
Pedagogickým, ako aj nepedagogickým zamestnancom prajeme, aby do práce chodili s chuťou a elánom a odovzdali našim deťom maximum zo svojich vedomostí.

Ivan Seňan - starosta obce. celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení občania, OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE Vám oznamuje odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania oznamujeme Vám, že v pondelok dňa 31.08.2020 bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Otvorenie školského roka 2020/2021. 1

Otvorenie školského roka 2020/2021 - AKTUALIZÁCIA!

Vážení rodičia, prinášame Vám praktické informácie ohľadom otvorenia školského roka 2020/2021.

ZŠ Veľká Paka:
-Otvorenie školského roka pre 2., 3. a 4. ročník sa uskutoční v triedach od 8:00 do 8:30 hod. Do budovy školy budú môcť vstúpiť iba deti (bez zákonného zástupcu), za prísnych hygienických opatrení - s rúškom.
-Otvorenie školského roka pre prvákov prebehne v triede od 9:00 do 9:30 hod. Deti môžu vstúpiť do budovy školy spolu so zákonným zástupcom, za prísnych hygienických opatrení - s rúškom.

MŠ Veľká Paka:
-Otvorenie školského roka pre škôlkárov prebehne od 7:00 do 8:00 hod. pre nových škôlkárov. Pre ostatných škôlkárov od 7:00 do 17:00 hod. Deti môžu vstúpiť do budovy školy spolu so zákonným zástupcom, za prísnych hygienických opatrení - s rúškom.
-Žiadame rodičov škôlkárov, aby stravu objednali u vedúcej šk. jedálne do 28.08.2020 do 12:00 hod. SMS správou na č.: 0907 985 381.

ZŠ Lehnice - vyuč. jazyk slovenský:
-Otvorenie školského roka pre 2. - 9. roč. prebehne v triede od 8:00 hod. Deti môžu vstúpiť do budovy školy bez zákonného zástupcu, za prísnych hygienických opatrení - s rúškom.
-Otvorenie školského roka pre 1. roč. prebehne v triede od 9:00 hod. Deti môžu vstúpiť do budovy s jedným zákonným zástupcom, za prísnych hygienických opatrení - s rúškom.
https://zslehniceslov.edupage.org/

ZŠ Lehnice - vyuč. jazyk maďarský:
-Otvorenie školského roka pre 1.-5. roč. prebehne v triede od 8:30 do 9:00 hod. Deti môžu vstúpiť do budovy školy s jedným zákonným zástupcom, za prísnych hygienických opatrení - s rúškom.
-Otvorenie školského roka pre 6.-9. roč. prebehne v triede od 9:00 do 9:30 hod. Deti môžu vstúpiť do budovy bez zákonného zástupcu, za prísnych hygienických opatrení - s rúškom.

Upozornenie: nutné priniesť vyplnené a podpísané dve tlačivá:

1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021
2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Tlačivá nájdete na web stránke ZŠ: https://zs.velkapaka.sk/zakladna-skola/aktuality-1/tlaciva-pre-rodicov-319sk.html celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp. 1

Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp.

Vážení občania dňom 15.03.2018 novelizáciou zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, sa sprísnili podmienky likvidovania obsahu žúmp na Slovensku.
Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 21. 8. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
prvá prechádzajúci
z 20
posledná