Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 16
posledná

Nový cestovný poriadok. 1

Nový cestovný poriadok.

Vážení občania prinášame Vám cestovný poriadok SAD DS platný od 15.12.2019. Ostatné zmeny nájdete tu: https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZOR! 1

POZOR!

Vážení občania od zajtra do pondelka t.j. od 12.12. do 16.12. budú na účelovej komunikácii smerom z Čukárskej Paky do Kvetoslavova prebiehať udržiavacie práce na drevinách popri komunikácii.
Žiadame Vás preto o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Vianočné trhy. 1

Vianočné trhy.

Vážení občania samospráva obce v spolupráci s OZ GRACE Vás pozývajú na vianočné trhy, ktoré sa budú konať túto sobotu od 15:00 hod. v parku pri kostole. Počas trhov vystúpia naši školáci a o hudbu sa postará DJ BIRD. Jedlo a pitie bude zabezpečené. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zber separovaného odpadu. 1

Zber separovaného odpadu.

Vážení občania oznamujeme Vám, že zber papiera bude v zmenenom termíne a to 17.12.2019. Zber plastov bude 20.12.2019. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Mikuláš s hasičmi. 1

Mikuláš s hasičmi.

Samospráva obce Veľká Paka a DHZ Veľká Paka pozývajú všetkých malých aj veľkých na stretnutie s Mikulášom v sobotu 7.12.2019 od 15.00 hod. pri obchode Jednota.
Milé deti, prineste si so sebou doma pripravené vianočné ozdoby, ktoré následne počas akcie Mikuláš s hasičmi umiestnime na vianočný stromček. (Nie je podmienkou).
Tešíme sa na Vás!
(Balík od Mikuláša dostanú deti do 15r. s trvalým pobytom v obci).

Nagypaka önkormányzata és a nagypakai ÖTT meghívja a kicsiket és nagyokat szombaton, december 7-én 15-órakor a Jednota melletti térre, ahol találkozhatnak a Mikulással.
Kedves gyerekek, hozzatok magatokkal otthon készített karácsonyi dekorációkat, amelyeket az esemény során elhelyeztek a karácsonyfára. (Nem feltétel).
Örülünk a találkozásnak!
(Mikulás csomagot 15 évnél fiatalab gyerekek kapnak, amelyeknek állandó lakhelyük Nagypakán van). celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
pozor

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že od 01.12.2019 je zberný dvor v Malej Pake zatvorený . celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.

ZSD, a.s. oznamuje, že dňa 18.12.2019 od 9:00 do 13:00 hod. bude v Čukárskej Pake prerušená distribúcia elektriny.
Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Rekonštrukcia cesty č. 572 je ukončená! 1

Rekonštrukcia cesty č. 572 je ukončená!

Vážení občania oznamujeme Vám, že cesta č. 572 od pumpy Shell po Lehnice - Sásu je od dnes prejazdná. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Naši hasiči dostali vytúžené hasičské auto! 1

Naši hasiči dostali vytúžené hasičské auto!

Dňa 25.11.2019 som prevzal od pána ministra Árpáda Érseka kľúče od hasičského vozidla Iveco Daily, ktoré naša obec dostala do výpožičky od Ministerstva vnútra SR.

Je to veľký deň pre našich hasičov, ale aj pre našu obec, keďže týmto budú naši hasiči schopný väčšieho a rýchlejšieho zásahu v našej, ale aj v okolitých obciach.
Technika našich hasičov sa týmto skompletizovala, keďže pred nedávnom sme obdržali aj protipovodňový vozík.

Želám našim hasičom veľa šťastných, ale málo zásahových kilometrov. Nech toto vozidlo dlho slúži našim potrebám!

Ivan Seňan - starosta obce. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor: Ivan Seňan
Návrh VZN č. 2/2019 o poplatku za rozvoj. 1

Návrh VZN č. 2/2019 o poplatku za rozvoj.

Dôvodová správa :

Dňom 01.11.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého môže obec vyrubovať miestny poplatok za rozvoj. Tento zákon bol pozmenený zákonom č. 375/ 2016 Z. z., prijatým NR SR dňa 7. 12. 2016. Získané finančné prostriedky môžu byť použité výlučne na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel:

a) zariadenia starostlivosti o deti,
b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
c) sociálneho bývania,
d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
e) zdravotníckeho zariadenia,
f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene,
g) miestnej komunikácie, chodníkov pre peších, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry.

Samospráva obce má záujem na zdravom rozvoji obce. Keďže s rozvojom obce sa zvyšujú aj požiadavky obyvateľov na lepšiu infraštruktúru a občiansku vybavenosť, obec sa rozhodla zaviesť poplatok za rozvoj obce, aby tieto služby bola schopná zabezpečovať. celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Podnikatelia pozor! 1

Podnikatelia pozor!

Do 31.12.2019 je povinnosť sa zapísať v zozname Konečných užívateľov výhod do obchodného registra!

Viac informácií nájdete tu:

https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/zapis-konecnych-uzivatelov-vyhod-do-obchodneho-registra celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Spomienka na 17. november. 1

Spomienka na 17. november.

Samospráva obce Veľká Paka Vás srdečne pozýva v nedeľu dňa 17.11.2019 o 11:00 hod. na spomienku na udalosti zo 17. novembra 1989.
Zároveň si uctíme padlých hrdinov v 1. a 2. svetovej vojne pri pomníku postavenom na ich počesť (pri kostole sv. Ladislava).

Nagypaka önkormányzata szeretettel vár mindenkit vasárnap 11:00 órára az 1989. november 17 –én történt eseményekről való megemlékezésre,mellyel egybekötve megemlékezünk az 1-ső és 2-dik világháborúban elesett hősökről is a tiszteletükre emelt emlékműnél (Szent László templom mellett). celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
VÝZVA! 1

VÝZVA!

Obecný úrad vo Veľkej Pake vyzýva telesne a zdravotne znevýhodnených občanov obce, ktorí majú záujem o vianočný príspevok, aby do 25.11.2019 doručili na obecný úrad rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poberaní invalidného dôchodku. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Výzva ZSD a.s. na odstránenie a orezanie stromov a porastov. 1

Výzva ZSD a.s. na odstránenie a orezanie stromov a porastov.

Vážení občania v prílohe nájdete Výzvu ZSD a.s. na odstránenie a orezanie stromov a porastov. celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznámenie OcÚ Kvetoslavov. 1

Oznámenie OcÚ Kvetoslavov.

Od 28. októbra 2019 (pondelok) až do konca novembra 2019 sa bude opravovať miestna komunikácia na Agátovej ul. smer Čukárska Paka. Doprava po tejto ceste bude obmedzená. Ak môžete vyhnite sa tomuto úseku.
Ďakujeme za porozumenie.
celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Odvoz separovaného odpadu. 1

Odvoz separovaného odpadu.

Vážení občania pripomíname Vám, že plasty budú odvážať v piatok 25.10.2019 a papier v utorok dňa 29.10.2019. celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia. 1

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia.

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.
Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

Viac informácií nájdete v prílohe aj v Maďarskom jazyku! celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM! 1

OZNAM!

Obecný úrad vo Veľkej Pake a obvodný veterinárny lekár oznamujú majiteľom psov, že tohtoročná jesenná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov podľa zákona s platnosťou od 1. septembra 2018 bude 12. októbra v sobotu od 15:00 hod. pred obecným úradom. Cena vakcinácie proti besnote je 7 eur, čipovanie a registrácia 15 eur. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa, a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.

A nagypakai községi hivatal és a körzeti állatorvos értesítik a kutyák tulajdonosait, hogy a 2019-es őszi veszettség elleni védőojtás és egyben a 2018. szeptember 1-től érvényben lévő törvény alapján a kutyák mikrocsippel történő megjelölése október 12-én, szombaton, 15:00-tól lesz a községi hivatal előtt.
A védőojtás ára 7 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztráció 15 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: OcÚ
Správne separovanie odpadu. 1

Správne separovanie odpadu.

Vážení občania v rámci pravidelného vzdelávania obyvateľov Vám prinášame spot zameraný na správne triedenie odpadu. Kliknite na link nižšie.

https://envipak.sk/media/obecny_rozhlas_spot_2018.mp3?fbclid=IwAR3iZI6QL07b55qWxaPtgRSj9Xz9WblBnOQXloZJ24GGi3-RATp_fnnHOlk celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
NAŠA PITNÁ VODA JE BEZ ZÁVAD! 1

NAŠA PITNÁ VODA JE BEZ ZÁVAD!

ZSVS, a.s. na základe pravidelných odberov pitnej vody potvrdila, že naša pitná voda v čase odberu vyhovovala v sledovaných ukazovateľoch Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

V skratke, naša pitná voda je bez závad. celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POŠTA VO VEĽKEJ PAKE. 1

POŠTA VO VEĽKEJ PAKE.

Vážení občania, v súvislosti s obdržanými informáciami, že sa pobočka Pošty vo Veľkej Pake zatvorí, sme požiadali o vyjadrenie sa k tejto situácii priamo Slovenskú poštu.

Prinášame Vám odpoveď:

Vazeny pan Ivan Senan,


po prevereni Vasej poziadavky Vam zasielame nasledovne stanovisko.

Slovenska posta, a.s., (dalej len „SP“) riesi v sulade so schvalenou strategiou spolocnosti navrh na zvysovanie efektivity svojej prevadzky optimalizaciou postovej siete.

Predmetom optimalizacie je model zabezpecenia postovych sluzieb vo vybranych lokalitach bez potreby prevadzky post tak, aby boli plnohodnotne zabezpecene podmienky stanovene pre SP Uradom pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluzieb a su rozpracovane v Poziadavkach na kvalitu univerzalnej sluzby. Ak sa v ramci optimalizacie pristupi k zruseniu konkretnej posty, ide o ukon podliehajuci predchadzajucej komplexnej analyze a naslednemu schvalovaciemu konaniu.

Vo Vasej obci prevadzkuje SP Postu Velka Paka, pre ktoru k dnesnemu dnu nebolo schvalene rozhodnutie o jej zruseni. V pripade, ak je pre akukolvek postu schvalene jej zrusenie, SP informuje pisomne obec a nasledne aj obyvatelov pred realizaciou, spolu s oznamenim podmienok zabezpecenia poskytovania postovych sluzieb po zmene.


Dakujeme za pochopenie.


S pozdravom a prianim prijemneho dna

Zakaznicke centrum

SLOVENSKA POSTA, a. s.
Usek pobockovej siete a retailoveho predaja
Komenskeho 16, 975 88 Banska Bystrica
tel.: 0850 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk
www.posta.sk celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Ivan Seňan
Pozvánka - meghívó. 1

Pozvánka - meghívó.

Pozvánka do Vaskútu na Jesenné hodovanie v dňoch 18. až 20. októbra. V prípade, že máte záujem sa zúčastniť, kontaktujte nás do 11.10.2019.

Meghívó a Vaskúti őszi vigalomra, mely október 18.-ától 20.-áig kerül megrendezésre. Ha szeretne részt venni, kérjük jelezze október 11.-ig. celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor: OcÚ
Dnes je posledný deň na pripomienkovanie liniek autobusov. 1

Dnes je posledný deň na pripomienkovanie liniek autobusov.

Po obdržaní Vašich podnetov, sme ich zaslali na SAD a.s. nasledovne:

Linka č. 201426 - Šamorín - Lehnice
Požadujeme odchody autobusov z Lehnice - kostol nasledovne:
12:50 hod.
13:35 hod.
15:02 hod.

Na tejto linke ďalej požadujeme, aby autobusy, ktoré odchádzajú zo Šamorína o 17:15 hod. a 19:05 hod., mali zastávku aj v Malej Pake.

Linka č. 201406 - Kvetoslavov - Veľká Paka
Požadujeme ráno odchod z Kvetoslavova o 7:23 hod.
Odchod poobede z Veľkej Paky o 16:00 hod. prípadne neskôr.

Dúfajme, že sa podarí linky upraviť podľa Vašich požiadaviek.

K zaslaniu požiadaviek sa môžete pripojiť aj vy na e-mailových adresách:

ladziansky@sadds.sk
skvorakova.magda@trnava-vuc.sk
doprava@trnava-vuc.sk celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Nová obecná aplikácia do mobilu. 1

Nová obecná aplikácia do mobilu.

Milí pakančania, v záujme zvýšenia Vášho komfortu ohľadom informovanosti a priblíženia diania v obci, sme pre Vás v spolupráci so spoločnosťou Galileo s.r.o. spustili skúšobnú verziu "OBECNEJ APLIKÁCIE" do Vášho mobilu!

Viac v prílohe: celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o odvoze separovaného komunálneho odpadu. 1

Oznam o odvoze separovaného komunálneho odpadu.

Vážení občania oznamujeme Vám, že plasty budú odvážať v piatok dňa 20.09.2019 a papier v utorok dňa 24.09.2019. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
VÝZVA NA SPOLUPRÁCU. 1

VÝZVA NA SPOLUPRÁCU.

Milí rodičia (hlavne detí, ktoré navštevujú ZŠ v Lehniciach), ale aj detí navštevujúce ZŠ v Šamoríne a detí z Hviezdoslavova, ako ste iste postrehli, je možnosť pripomienkovať zmenu cestovného poriadku autobusov SAD a.s., ktorý bude v platnosti od decembra 2019.

Čítajte viac v prílohe: celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Ivan Seňan
Stavebný úrad

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že dňa 19.09.2019 stavebný úrad nebude mať stránkový deň . celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor: Rozália Gašpareková
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými látkami - zverejnenie. 1

Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými látkami - zverejnenie.

Zverejňujeme Zásady správania sa a vykonanie postupov a činností pre znižovanie rizík ohrozenia pri vzniku mimoriadnych udalostí spôsobených rôznymi zdrojmi ohrozenia na území obvodu Okresného úradu Dunajská Streda. celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pozvánka na zasadanie OZ. 1

Pozvánka na zasadanie OZ.

Zasadanie OZ sa uskutoční dňa 17.09.2019 o 18:00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkej Pake. Pozvánku s programom nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov SAD a.s. 1

Oznam o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov SAD a.s.

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 - obecné úrady
Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK.

Viac v prílohe: celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
prvá prechádzajúci
z 16
posledná