Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 18
posledná

Medzinárodný deň detí. 1

Medzinárodný deň detí.

Dnes je na Slovensku, ako aj v mnohých iných krajinách Medzinárodný deň detí.
Tohtoročný Deň detí je ale v tieni mimoriadnej situácie a aktuálnej pandémii.
Napriek tomu želáme deťom, aby si svoj deň užili!

Paradoxne dnes, ako na mnohých školách a škôlkach, aj vo Veľkej Pake začal opäť skrátený školský rok, ktorý podľa nás veľa detí privítalo, keďže im už určite chýbal kolektív priateľov, a veríme, že aj učiteľov.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, musíme s poľutovaním oznámiť, že tento rok obec neusporiada, ako tomu bolo doteraz, oslavu Dňa detí.
Veríme ale, že si nahradíme túto oslavu inokedy a možno inou udalosťou.

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Úradné hodiny na OcÚ. 1

Úradné hodiny na OcÚ.

Vážení občania, od pondelka 1.6.2020 zavádzame na obecnom úrade štandardné úradné hodiny, ako boli pred zavedením opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19.

Naďalej Vás ale vyzývame na dodržiavanie bezpečnostných a proti-epidemiologických opatrení: vstup len s rúškom, pri vstupe použite dezinfekciu, dodržujte odstup 2m, vstup do prijímacej kancelárie po jednom.

Ďakujeme za rešpektovanie. celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor:
Opatrenia AMO - drobnochovy. 1

Opatrenia AMO - drobnochovy.

Vážení občania v prílohe Vám prinášame opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:
Rozhodnutie o otvorení MŠ, ZŠ, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ. 1

Rozhodnutie o otvorení MŠ, ZŠ, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ.

Obec Veľká Paka zastúpená starostom obce Ivanom Seňanom, ako zriaďovateľ predškolského zariadenia Materská škola, Veľká Paka 253, 93051 Veľká Paka, školského zariadenia Základná škola, Veľká Paka 253, 93051 Veľká Paka, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ, Veľká Paka 253, 93051 Veľká Paka, po rokovaní s riaditeľkou ZŠ, MŠ, vedúcou školskej jedálne a predsedníčkou Komisie školstva, mládeže, kultúry, športu, sociálno – zdravotnej a bytovej politiky vydáva rozhodnutie, ktorým schvaľuje otvorenie predškolského zariadenia – materskej školy, základnej školy, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľká Paka, v čase pandémie COVID-19.

Rozhodnutie nájdete v prílohe.
celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:
OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania oznamujeme Vám, že od 01.06.2020 sa budú odvážať smetné kuka nádoby iba s nálepkou na rok 2020.
Zaplatiť poplatok a prevziať si nálepku môžete ešte dnes a zajtra do 11:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020  1

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

Vážení rodičia, v prílohe Vám prinášame organizáciu a konca školského roku 2019/2020.
Prevádzka ZŠ a MŠ sa bude riadiť týmito pokynmi.

Žiadame Vás, aby ste nám do zajtra, t.j. do 22.5.2020 do 12:00 hod. oznámili, či pri daných opatreniach prihlásite svoje dieťa do MŠ resp. ZŠ, aby sme sa vedeli adekvátne pripraviť.

Mail:
ZŠ - zsvelkapaka@gmail.com
MŠ - msvelkapaka@gmail.com

Ďakujeme za vybavenie. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor:
Oznam o prerušení dodávky pitnej vody. 1

Oznam o prerušení dodávky pitnej vody.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 28.5.2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody vo všetkých častiach obce. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Povinná jarná vakcinácia vo Veľkej Pake. 1

Povinná jarná vakcinácia vo Veľkej Pake.

Obecný úrad vo Veľkej Pake a obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov, že tohtoročná jarná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov podľa zákona s platnosťou od 1. septembra 2018 bude 23. mája v sobotu od 16:00 hod. pred obecným úradom.
Cena vakcinácie proti besnote je 9 eur, čipovanie a registrácia 15 eur. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.

A nagypakai községi hivatal és a körzeti állatorvos értesíti a kutyák tulajdonosait, hogy a 2020-as tavaszi veszettség elleni védőojtás, és egyben a 2018. szeptember 1-től érvényben lévő törvény alapján a kutyák mikrocsippel történő megjelölése május 23-án, szombaton, 16:00-tól lesz a községi hivatal előtt.
A védőojtás ára 9 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztrációja 15 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Odvoz separovaného odpadu v mesiaci máj. 1

Odvoz separovaného odpadu v mesiaci máj.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že plast sa bude odvážať dňa 22.5.2020 a papier dňa 26.5.2020.
V súvislosti s odvozom plastu dávame do pozornosti prílohu. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Deti sa vrátia do škôl a škôlok! 1

Deti sa vrátia do škôl a škôlok!

Vážení rodičia,
v súvislosti so začiatkom 4. fázy uvoľňovania Vám oznamujeme, že od 1.6.2020 sa opäť otvoria brány MŠ a ZŠ vo Veľkej Pake.
Samozrejme za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení.

Žiadame rodičov, ktorí prejavia záujem, aby vyplnili VYHLÁSENIE (v prílohe) a zaslali ho na mailové adresy:
MŠ - msvelkapaka@gmail.com
ZŠ - zsvelkapaka@gmail.com
na základe zaslaných vyhlásení budeme vedieť koľko detí môžeme očakávať.

Dôležité: žiadame rodičov, aby prihlásili svoje deti na stravovanie SMS-kou na číslo 0907985381 (meno dieťaťa, desiata, obed, olovrant), SMS žiadame zaslať do 29.05.2020 do 12:00 hod!

O prípadných zmenách a presných predpisoch Vás budeme informovať. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných. 1

Opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných.

V prílohe nájdete opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných. celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Výberové konanie. 1

Výberové konanie.

Obec Veľká Paka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie nasledovných pracovných pozícií:

-učiteľ/ka
-vychovávateľ/ka v ŠKD
1. stupňa do Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, Veľká Paka 253.

Viac informácií nájdete v prílohe.
celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Na obecnom úrade môžete opäť realizovať platby v hotovosti. 1

Na obecnom úrade môžete opäť realizovať platby v hotovosti.

Vážení občania, na obecnom úrade môžete opäť realizovať platby v hotovosti.

➡️ Poplatok za komunálny odpad - splatnosť je posunutá do 31.5.2020, úhradu je nutné realizovať do tohoto dátumu a zároveň si prevziať nálepku a umiestniť ju na smetnú nádobu. Od 1.6.2020 sa vyvážajú iba smetné nádoby s nálepkou na rok 2020!
➡️ Úhrada FA za vodné/stočné - splatnosť je do 31.5.2020!
➡️ Poplatok za miestne dane - rozhodnutia sa budú distribuovať v najbližších dňoch, splatnosť je vyznačená na rozhodnutí.

Ak je to možné, realizujte platbu elektronicky a vyhnite sa osobnej návšteve obecného úradu, aby nedošlo k hromadeniu osôb na úrade.

V prípade osobnej návštevy úradu, dodržiavajte hygienické zásady a bezpečný odstup!

Možnosť hotovostnej platby je v dňoch:
pondelok, streda, štvrtok od 8.00 do 11.00 hod.
Ďakujeme za porozumenie! celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Od nedele budú opäť sväté omše verejné. 1

Od nedele budú opäť sväté omše verejné.

Od nedele budú opäť celebrované omše pre verejnosť!

Vasárnaptól újból lesznek szentmisék a nagypakai templomban!

Milí veriaci, na základe nových opatrení ÚVZSR, Vám prinášame oznam pána farára Mikusa.

Kedves hívők, az ÚVZSR új óvintézkedései alapján Mikus plébános úr bejelentését közöljük Önökkel. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Informácie o autobusových spojoch.  1

Informácie o autobusových spojoch.

Na základe rozhodnutia pána župana TTSK Vám oznamujeme, že s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.

Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“ je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID – 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení).
Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

Taktiež je potrebné informovať o skutočnostiach, že je vhodné:
• maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
• maximálne využívať možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty,
• upozorniť cestujúcich, o dostupnosti kreditu, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať 24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse.
celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM - nákup v obchode COOP Jednota. 1

OZNAM - nákup v obchode COOP Jednota - OPRAVA!

Z dôvodu, že nám boli poskytnuté zlé informácie, upravujeme oznam!

Vážení obyvatelia, vedúca predajne COOP Jednota v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 21.04.2020, Vám oznamujeme, že občania nad 65 rokov majú možnosť nakupovať v obchode COOP Jednota vo Veľkej Pake výhradne v nasledujúcom čase:

Pondelok - piatok / od 9:00 do 10:00 hod.
Sobota - NIE JE MOŽNÉ NAKUPOVAŤ (nad 65 r.)!

Žiadame Vás, aby ste o tom upovedomili svojich blízkych.
Ďakujeme. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM. 1

OZNAM.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od pondelka 27.4.2020 bude opäť možné realizovať na obecnom úrade hotovostné platby a prevziať nálepky na smetné nádoby, počas stránkových hodín.
Žiadame Vás o dodržanie hygienických predpisov!

Pondelok, streda, štvrtok od 8:00 do 11:00 hod.

Tisztelt polgártársak, szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2020. április 27-től, azaz hétfőtől, ismét lehetséges lesz a készpénzfizetés a községhivatalban, az ügyfélfogadás időben.
Arra kérjük Önöket, hogy tartsák be a higiéniai előírásokat!

Hétfő, szerda, csütörtök 8-tól 11-ig. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Nové opatrenia COVID-19. 1

Nové opatrenia COVID-19.

Vážení občania, na našej web stránke nájdete nové opatrenia proti šíreniu COVID-19.
Zvoľňuje sa nosenie rúška, a menia sa časy nákupu pre seniorov od 9:00 do 11:00 hod!

https://www.velkapaka.sk/covid-19/ celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pošta bude opäť otvorená podľa štandardných otváracích hodín. 1

Pošta bude opäť otvorená podľa štandardných otváracích hodín.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že počnúc dnešným dňom platia na pošte vo Veľkej Pake opäť štandardné otváracie hodiny:

Pondelok: 8:00 - 11:30
Utorok 8:00 - 11:30
Streda 8:00 - 9:00 / 13:30 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 11:30
Piatok 8:00 - 11:30 celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pracujeme, skrášľujeme pre Vás! 1

Pracujeme, skrášľujeme pre Vás!

Vážení občania, iste ste si všimli, že v našej obci prebiehajú práce v parkoch.
Je nám veľkým potešením, že sme boli opäť úspešní, a bola schválená naša žiadosť podaná na Environmentálny fond – Zlepšenie kvality ovzdušia.
V rámci projektu sa revitalizujú parky vo Veľkej Pake a uskutoční sa výsadba zelene, kríkov a drevín.

-Námestie (park pri pošte) – revitalizácia zelene, výsadba kríkov, drevín, letničiek ...
-Park pri kultúrnom dome – revitalizácia parku, výsadba kríkov a drevín, položenie zatrávňovacích dlaždíc.
-Park novorodencov - špirála života (park pri obecnom úrade) - inšpirovali sme sa družobnou obcou Péteri v ktorej majú taktiež park novorodencov v ktorom pravidelne vysádzajú novorodencom stromy a rodičia umiestňujú do časovej schránky svoje odkazy deťom, ktoré budú s odstupom času slávnostne otvorené.

Aj s Vašou pomocou by sme chceli zaviesť podobnú sympatickú slávnosť, čakáme na Vaše návrhy – nápady.

Za vypracovanie krásnych projektových dokumentácií ďakujeme pani Martine Valovej zo spoločnosti VRBA s.r.o.

Samospráva obce Veľká Paka má vysoký záujem o vytvorenie príjemných a pekných miest na oddych pre svojich obyvateľov s dôrazom na výsadbu a údržbu zelene. V ostatných rokoch sme realizovali výsadbu zelene a úpravu parkov vo všetkých miestnych častiach.

Veríme, že sa Vám naše obnovené a skrášlené parky budú páčiť, a prajeme Vám v nich príjemný oddych!

Situácie nájdete v prílohe.

Ivan Seňan – starosta obce.
celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Ivan Seňan
Darujte svoje 2%. 1

Darujte svoje 2%.

Vážení občania, aj tento rok máte možnosť darovať svoje 2% niektorému občianskemu združeniu pôsobiacemu v našej obci.
Či ste podnikateľ alebo zamestnanec, nenechajte prepadnúť svoje 2% a pomôžte nimi našim OZ.

Občianske združenia pôsobiace v obci, ktorým môžete poskytnúť 2%:

FK Veľká Paka
OZ Pre Paku - Pakáért
Aikido klub Anivadan
Grace

V prípade záujmu nás kontaktujte, a my Vám zašleme potrebné tlačivo, prípadne kontaktujte priamo OZ.

Ďakujeme Vám v mene združení! celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 1

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 14. 04. 2020 od 15.00 hod. do odvolania.

Viac v prílohe.
celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor:
KRÍZOVÝ ÚČET OBCE. 1

KRÍZOVÝ ÚČET OBCE.

Vážení obyvatelia, iste ste postrehli, že mimoriadna situácia, ktorá okolo nás panuje, negatívne zasiahne hospodárstvo Slovenskej republiky.
Zároveň ale budú s určitosťou negatívne dopady na príjem samospráv z tzv. podielových daní, ktoré sú dominantnou časťou príjmu obcí.

Všetky obce na Slovensku zavádzajú opatrenia na zníženie dopadu na ich financovanie. Naša samospráva sa tiež zaoberá podobnými opatreniami, ale momentálne nevieme, ako veľmi nás to zasiahne. Z dostupných zdrojov sú nám známe nasledovné prognózy, ktoré ale ešte nie sú potvrdené:

- Scenár 1 – 332 647 eur – zníženie o 20 637 eur,
- Scenár 2 – 298 219 eur – zníženie o 55 065 eur,
- Scenár 3 – 258 938 eur – zníženie o 94 346 eur.

Samospráva pozastavila dočasne všetky väčšie investície a čaká na vývoj situácie. Podľa vývoja situácie sa budú prehodnocovať aj spoločenské podujatia plánované obcou.

Obec vynaložila nemalé finančné prostriedky na zmiernenie šírenia pandémie v našej obci, ako napríklad zakúpenie rúšok, dezinfekčných prostriedkov ...

Za účelom zmiernenia negatívneho dopadu na finančnú stabilitu obce Veľká Paka som sa rozhodol založiť KRÍZOVÝ ÚČET obce, na ktorý budem každý mesiac do ukončenia mimoriadnej situácie prispievať určitou finančnou čiastkou zo svojho platu.

Prispieť môže každý, kto to uzná za vhodné, a rád by pomohol v ďalšom rozvoji našej obce.

Všetky formy pomoci sú vítané!

Ďakujem Vám za Vašu spolupatričnosť.

Spolu to dokážeme!

Prajem Vám pevné zdravie!

Ivan Seňan - starosta obce.

Číslo účtu:
VÚB, a.s.
SK35 0200 0000 0039 8573 7659 celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNÁMENIE o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2020 / 2021 1

OZNÁMENIE o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2020 / 2021

Podľa usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, sa zápis žiakov do 1. ročníka uskutoční
bez osobnej prítomnosti detí, prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený na webovej stránke
školy. Zákonný zástupca vyplní formulár a odošle ho základnej škole mailom alebou poštou.

Zápis bude prebiehať od 20. 04. 2020 do 24. 04. 2020.

Viac informácií nájdete na web stránke ZŠ: https://zs.velkapaka.sk/zakladna-skola/zapis-do-1-rocnika/ celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. 1

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Vážení občania, aj napriek zložitej situácii, ktorá nás sužuje v poslednej dobe, Vám v mene samosprávy obce prajem príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a pevné zdravie.

Ivan Seňan - starosta obce.


Tisztelt polgártársak! A nehéz helyzet ellenére, amely érint minket, kellemes Húsvéti ünnepeket és jó egészséget kívánok Önöknek az önkormányzat nevében.

Seňan Ivan - polgármester. celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor:
Živé prenosy sv. omší vo Veľkej Pake! 1

Živé prenosy sv. omší vo Veľkej Pake!

Oznamujeme Vám, že na našej FB stránke môžete sledovať živý prenos sv. omší, ktoré bude celebrovať pán farár Csaba Mikus.

Omše sa budú konať:
Zelený štvrtok - Pánovej večere 17:00 hod.
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána 15:00 hod.
Sobota večer – Veľkonočná vigília 19:30 hod.

Tájékoztatjuk önöket, hogy a FB oldalunkon megnézhetik a szentmisék élő közvetítését, amelyet Mikus Csaba plébános úr fog megtartani.

A szentmisék közvetítése:
Nagycsütörtök – Az utolsó vacsora emléke 17:00-kor
Ngypéntek – Urunk szenvedésének emléke 15:00-kor
Nagyszombat – Húsvét vigiliája 19:30-kor

https://www.facebook.com/velkapaka celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam pána farára Mikusa veriacim vo Veľkej Pake. 1

Oznam pána farára Mikusa veriacim vo Veľkej Pake.

Milí bratia a sestry v Kristovi!
Blížia sa najväčšie kresťanské sviatky, v ktorých si živo pripomíname umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Pre kresťana sú tieto sviatky najdôležitejším v roku, keďže si pripomína skutočnosť svôjho vykúpenia. Súčasný stav kvôli COVID-19 neumožní verejné slávenie svätých omší a teda ani verejné slávenie Veľkej noci. Preto prosím každú veriacu dušu vo Veľkej Pake aby sa pripojila aspoň duchovne k sláveniu Veľkonočných sviatkov, ktoré budem sláviť súkromne vo farskom kostole vo Veľkej Pake:

Zelený štvrtok Pánovej večere 17:00
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána 15:00
Sobota večer – Veľkonočná vigília 19:30
Veľkonočná nedeľa 8:00 – živé vysielanie z Pátria rádia v maď. jazyku

Konferencia biskupov slovenska prijala iniciatívu českých biskupov kde nás prosia: ,, aby ste v dobe, keď sa Veľkonočná vigília slávi, teda na Bielu sobotu po zotmení, zapálili za oknami svojich domovov sviečku, prípadne vystavili obraz nášho Pána Ježiša Krista, ktorý v tejto slávnej noci popravde vstal zmŕtvych.
Myslím na mojich veriacich v modlitbách

Csaba Mikus, administrátor farnosti Veľká Paka

Krisztusban kedves testvéreim!
Közeledik a legnagyobb keresztény ünnep a Húsvét, mely ünnepkör Krisztus Urunk szenvedésének, halálának és feltámadásának az élő emlékezete. A keresztény ember számára ez a legnagyobb ünnep, hiszen ezekben a napokban megváltásának valóságát eleveníti fel. Mivel hazánkban a COVID-19 vírus terjedése miatt kialakult helyzet nem teszi lehetővé, hogy nyilvános szentmiséken és ünneplésen vegyünk részt, ezért kérek minden kedves nagypakai hívőt, hogy legalább lélekben kapcsolódjon az ünnepléshez. Húsvét ünnepének minden napján tartok magán-szentmisét a nagypakai plébánia templomban:
Nagycsütörtök – Az utolsó vacsora emléke 17:00
Ngypéntek – Urunk szenvedésének emléke 15:00
Nagyszombat – Húsvét vigiliája 19:30
Húsvétvasárnap 8:00 – magyar szentmise a Pátria rádión

Húsvétvasárnap kapcsolódjunk be együtt a Pátria rádión hallható magyar szentmisébe, melyet én fogok celebrálni magyar nyleven.
Szlovák püspöki konferencia támogatja azt az ötletet, amelyet a Csehországi püspökök javasoltak: ,,aki megteheti húsvét vigiliájának ünneplésének ideje alatt, tehát szombaton a sötétedés után, helyezzen el gyertyát az otthona ablakában illetve helyezze ki Urunk Jézus képét.”
Imáimban gondolok híveimre

Mikus Csaba nagypakai plébánia kormányzó

celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZOR - rozšírenie núdzového stavu od dnes! 1

POZOR - rozšírenie núdzového stavu od dnes!

Vláda SR obmedzuje podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod.

Viac informácií nájdete tu: https://www.velkapaka.sk/covid-19/ celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM - ÉRTESÍTÉS! 1

OZNAM - ÉRTESÍTÉS!

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v súvislosti s rozhodnutím vlády o rozšírení núdzového stavu, budú v stredu 8.4.2020 a štvrtok 9.4.2020 zrušené úradné hodiny Obecného úradu Veľká Paka.

Tisztelt polgárok, értesítjük önöket, hogy az állam a szükségállapot bővítésével kapcsolatos döntése értelmében szerdán 2020.4.8. és csütörtökön 2020.4.9. a Községi hivatal nem fogad ügyfeleket. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
INFORMÁCIE K ZÁPISU DIEŤAŤA DO 1. A 5. ROČNÍKA - ZŠ LEHNICE. 1

INFORMÁCIE K ZÁPISU DIEŤAŤA DO 1. A 5. ROČNÍKA - ZŠ LEHNICE.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich prvákov!

Zápis detí do 1. a 5. ročníka ZŠ Lehnice, Školská 840, 930 37 Lehnice pre školský rok 2020/2021 sa bude konať:

1.Osobne bez prítomnosti dieťaťa v priestoroch školy (riaditeľňa) za dodržania podmienok ochrany stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR v týchto termínoch:

16. apríla 2020 (štvrtok) 8:00 – 12:00
17. apríla 2020 (piatok) 8:00 – 12:00
20. apríla 2020 (pondelok) 14:00 – 16:00

2.Elektronickou formou od 15. apríla 2020 (streda) do 20. apríla 2020 (pondelok).

Viac informácií v prílohe.
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
prvá prechádzajúci
z 18
posledná