Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

OZNAM! 1

OZNAM!

Obecný úrad vo Veľkej Pake a obvodný veterinárny lekár oznamujú majiteľom psov, že tohtoročná jesenná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov podľa zákona s platnosťou od 1. septembra 2018 bude 12. októbra v sobotu od 15:00 hod. pred obecným úradom. Cena vakcinácie proti besnote je 7 eur, čipovanie a registrácia 15 eur. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa, a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.

A nagypakai községi hivatal és a körzeti állatorvos értesítik a kutyák tulajdonosait, hogy a 2019-es őszi veszettség elleni védőojtás és egyben a 2018. szeptember 1-től érvényben lévő törvény alapján a kutyák mikrocsippel történő megjelölése október 12-én, szombaton, 15:00-tól lesz a községi hivatal előtt.
A védőojtás ára 7 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztráció 15 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: OcÚ
Správne separovanie odpadu. 1

Správne separovanie odpadu.

Vážení občania v rámci pravidelného vzdelávania obyvateľov Vám prinášame spot zameraný na správne triedenie odpadu. Kliknite na link nižšie.

https://envipak.sk/media/obecny_rozhlas_spot_2018.mp3?fbclid=IwAR3iZI6QL07b55qWxaPtgRSj9Xz9WblBnOQXloZJ24GGi3-RATp_fnnHOlk celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
NAŠA PITNÁ VODA JE BEZ ZÁVAD! 1

NAŠA PITNÁ VODA JE BEZ ZÁVAD!

ZSVS, a.s. na základe pravidelných odberov pitnej vody potvrdila, že naša pitná voda v čase odberu vyhovovala v sledovaných ukazovateľoch Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

V skratke, naša pitná voda je bez závad. celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POŠTA VO VEĽKEJ PAKE. 1

POŠTA VO VEĽKEJ PAKE.

Vážení občania, v súvislosti s obdržanými informáciami, že sa pobočka Pošty vo Veľkej Pake zatvorí, sme požiadali o vyjadrenie sa k tejto situácii priamo Slovenskú poštu.

Prinášame Vám odpoveď:

Vazeny pan Ivan Senan,


po prevereni Vasej poziadavky Vam zasielame nasledovne stanovisko.

Slovenska posta, a.s., (dalej len „SP“) riesi v sulade so schvalenou strategiou spolocnosti navrh na zvysovanie efektivity svojej prevadzky optimalizaciou postovej siete.

Predmetom optimalizacie je model zabezpecenia postovych sluzieb vo vybranych lokalitach bez potreby prevadzky post tak, aby boli plnohodnotne zabezpecene podmienky stanovene pre SP Uradom pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluzieb a su rozpracovane v Poziadavkach na kvalitu univerzalnej sluzby. Ak sa v ramci optimalizacie pristupi k zruseniu konkretnej posty, ide o ukon podliehajuci predchadzajucej komplexnej analyze a naslednemu schvalovaciemu konaniu.

Vo Vasej obci prevadzkuje SP Postu Velka Paka, pre ktoru k dnesnemu dnu nebolo schvalene rozhodnutie o jej zruseni. V pripade, ak je pre akukolvek postu schvalene jej zrusenie, SP informuje pisomne obec a nasledne aj obyvatelov pred realizaciou, spolu s oznamenim podmienok zabezpecenia poskytovania postovych sluzieb po zmene.


Dakujeme za pochopenie.


S pozdravom a prianim prijemneho dna

Zakaznicke centrum

SLOVENSKA POSTA, a. s.
Usek pobockovej siete a retailoveho predaja
Komenskeho 16, 975 88 Banska Bystrica
tel.: 0850 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk
www.posta.sk celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Ivan Seňan
Pozvánka - meghívó. 1

Pozvánka - meghívó.

Pozvánka do Vaskútu na Jesenné hodovanie v dňoch 18. až 20. októbra. V prípade, že máte záujem sa zúčastniť, kontaktujte nás do 11.10.2019.

Meghívó a Vaskúti őszi vigalomra, mely október 18.-ától 20.-áig kerül megrendezésre. Ha szeretne részt venni, kérjük jelezze október 11.-ig. celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor: OcÚ
Dnes je posledný deň na pripomienkovanie liniek autobusov. 1

Dnes je posledný deň na pripomienkovanie liniek autobusov.

Po obdržaní Vašich podnetov, sme ich zaslali na SAD a.s. nasledovne:

Linka č. 201426 - Šamorín - Lehnice
Požadujeme odchody autobusov z Lehnice - kostol nasledovne:
12:50 hod.
13:35 hod.
15:02 hod.

Na tejto linke ďalej požadujeme, aby autobusy, ktoré odchádzajú zo Šamorína o 17:15 hod. a 19:05 hod., mali zastávku aj v Malej Pake.

Linka č. 201406 - Kvetoslavov - Veľká Paka
Požadujeme ráno odchod z Kvetoslavova o 7:23 hod.
Odchod poobede z Veľkej Paky o 16:00 hod. prípadne neskôr.

Dúfajme, že sa podarí linky upraviť podľa Vašich požiadaviek.

K zaslaniu požiadaviek sa môžete pripojiť aj vy na e-mailových adresách:

ladziansky@sadds.sk
skvorakova.magda@trnava-vuc.sk
doprava@trnava-vuc.sk celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Nová obecná aplikácia do mobilu. 1

Nová obecná aplikácia do mobilu.

Milí pakančania, v záujme zvýšenia Vášho komfortu ohľadom informovanosti a priblíženia diania v obci, sme pre Vás v spolupráci so spoločnosťou Galileo s.r.o. spustili skúšobnú verziu "OBECNEJ APLIKÁCIE" do Vášho mobilu!

Viac v prílohe: celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o odvoze separovaného komunálneho odpadu. 1

Oznam o odvoze separovaného komunálneho odpadu.

Vážení občania oznamujeme Vám, že plasty budú odvážať v piatok dňa 20.09.2019 a papier v utorok dňa 24.09.2019. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
VÝZVA NA SPOLUPRÁCU. 1

VÝZVA NA SPOLUPRÁCU.

Milí rodičia (hlavne detí, ktoré navštevujú ZŠ v Lehniciach), ale aj detí navštevujúce ZŠ v Šamoríne a detí z Hviezdoslavova, ako ste iste postrehli, je možnosť pripomienkovať zmenu cestovného poriadku autobusov SAD a.s., ktorý bude v platnosti od decembra 2019.

Čítajte viac v prílohe: celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Ivan Seňan
Stavebný úrad

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že dňa 19.09.2019 stavebný úrad nebude mať stránkový deň . celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor: Rozália Gašpareková
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými látkami - zverejnenie. 1

Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými látkami - zverejnenie.

Zverejňujeme Zásady správania sa a vykonanie postupov a činností pre znižovanie rizík ohrozenia pri vzniku mimoriadnych udalostí spôsobených rôznymi zdrojmi ohrozenia na území obvodu Okresného úradu Dunajská Streda. celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pozvánka na zasadanie OZ. 1

Pozvánka na zasadanie OZ.

Zasadanie OZ sa uskutoční dňa 17.09.2019 o 18:00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkej Pake. Pozvánku s programom nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov SAD a.s. 1

Oznam o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov SAD a.s.

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 - obecné úrady
Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK.

Viac v prílohe: celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Výzva na dodržiavanie zákona o poľovníctve! 1

Výzva na dodržiavanie zákona o poľovníctve!

Vyzývame občanov na dodržiavanie zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa podľa §24, ods. 3, okrem iného zakazuje:

a) plašiť zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo bežného obhospodarovania poľovného pozemku,
b) spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo, okrem bežného
obhospodarovania poľovných pozemkov, poľovného revíru a lovu zveri povoleným spôsobom a protipovodňových opatrení,
c) poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia,
d) voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva.

Pohyb osôb a pohyb psov je veľmi nebezpečný hlavne na neprehľadných miestach a dochádza tu aj k plašeniu zvery.

Dôrazne Vás vyzývame, aj vo Vašom záujme, aby ste sa vyhýbali pohybu vo vyznačených poľovníckych revíroch.

Ďakujeme za pochopenie!

Obec Veľká Paka a Poľovnícke združenie FALCO. celý text

ostatné | 11. 9. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Voľba hlavného kontrolóra - Obec Mierovo. 1

Voľba hlavného kontrolóra - Obec Mierovo.

Obec Mierovo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra. Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 26. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Video z XV. DŇA OBCE - kisfilm a falunapról. 1

Video z XV. DŇA OBCE - kisfilm a falunapról.

Vážení občania pod nižšie uvedeným linkom nájdete krátke video z XV. DŇA OBCE VEĽKÁ PAKA.

Ďakujeme zaň Réke Győrvári.

https://www.youtube.com/watch?v=4lM-uLv07nw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BXqtdIgTBINu3rOcqQSlX9ycQqs8dELVeRebeeKIN-MT-QD9AEHVzs54 celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor:
Odvoz separovaného odpadu. 1

Odvoz separovaného odpadu.

Vážení občania oznamujeme Vám, že v piatok dňa 23.08.2019 budú odvážať plasty a v utorok dňa 27.08.2019 papier. celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor: OcÚ
OZNAM - ÉRTESÍTÉS! 1

OZNAM - ÉRTESÍTÉS!

Oznamujeme Vám, že obecný úrad vo Veľkej Pake bude od 26.08.2019 do 30.08.2019 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky pracovníkov úradu.
Ďakujeme za pochopenie.

Értesítjuk Önöket, hogy 2019.08.26-tól 2019.08.30-ig a hivatal az alkalmazottak szabadsága miatt zárva lesz.
Megértésüket köszönjük.

Ivan Seňan - starosta obce.
celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Opäť sme zastúpenie na Behu od Tatier k Dunaju! 1

Opäť sme mali zastúpenie na Behu od Tatier k Dunaju!

Aj tento rok sme mali zastúpenie na Behu od Tatier k Dunaju, ktorý viedol aj cez našu obec!

Ako po minulé roky, aj teraz sa behu zúčastnil Zsolt Kiss, ktorý s družstvo Anjelsky beh získali v kategórii ULTRA 4. miesto s časom 33:16:25!

Gratuľujeme! celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor:
XV. DEŇ OBCE. 2

XV. DEŇ OBCE.

Vážení občania, už zajtra sa bude konať XV. DEŇ OBCE vo Veľkej Pake. Tešíme sa na stretnutie!
Program nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 16. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Hľadá sa mačiatko! 1

Hľadá sa mačiatko!

Vo Veľkej Pake pri ihrisku sa stratilo mačiatko.
Nevideli ste ho?
V prípade nálezu kontaktujte: 0949701903 celý text

ostatné | 14. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZOR! 1

POZOR!

Vážení občania z dôvodu uzávierky cesty medzi Lehnicami a kruhovým objazdom pri Shell pumpe očakávame zvýšený prejazd vozidiel cez našu obec.

Zvýšte preto opatrnosť! celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Naša pitná voda je bez závad! 1

Naša pitná voda je bez závad!

Podľa pravidelných akreditovaných skúšok, ktoré vykonáva laboratórium Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, je naša pitná voda bez závad a vyhovuje Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v uvedených ukazovateľoch! celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZOR NA UZÁVIERKU CESTY Č. 572. 1

POZOR NA UZÁVIERKU CESTY Č. 572.

Oznamujeme Vám, že z dôvodu rekonštrukcie bude od 5.8.2019 do 5.12.2019 uzavretá cesta č. 572 od kruhového objazdu (SHELL) po obec Lehnice.

Obchádzková trasa povedie cez obec Oľdza. celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Nové VZN o stravovaní v školskej jedálni. 1

Nové VZN o stravovaní v školskej jedálni.

Vážení občania, obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake dňa 27.06.2019 odsúhlasilo VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Veľká Paka s platnosťou od 01.09.2019. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zásady poskytovania dávok. 1

Zásady poskytovania dávok.

Vážení občania, obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake dňa 27.06.2019 schválilo ZÁSADY POSKYTOVANIA JEDNORAZOVEJ DÁVKY, MIMORIADNEJ DÁVKY POMOCI OBČANOVI, JEDNORAZOVÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA, PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE A VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU, ktorými sa upravujú podmienky a zásady poskytovania dávok pre občanov Veľkej Paky.
celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Odvoz papiera. 1

Odvoz papiera.

Vážení občania oznamujeme Vám, že zajtra dňa 30.07.2019 budú odvážať papier. celý text

ostatné | 29. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania oznamujeme Vám, že Notársky úrad na Bratislavskej ceste v Šamoríne je opäť otvorený. Informáciu o úradných hodinách nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 4. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
ODPIS VODOMEROV. 1

ODPIS STAVU VODOMEROV.

Vážení obyvatelia oznamujeme Vám, že obecní pracovníci začali s odpisom stavu vodomerov. Žiadame Vás, aby ste zabezpečili prístup k nim. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 02. 07. 2019 od 12.00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete v prílohe.
celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
prvá prechádzajúci
z 15
posledná