Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 12
posledná

POZOR! 1

POZOR!

Vážení občania oznamujeme Vám, že miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného odpadu v Malej Pake, bude od 1.12.2018 do 31.03.2019 zatvorené. V prípade potreby kontaktujte OcÚ na tel. č.: 031/5586701. Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pozvánka na Vianočné trhy. 1

Pozvánka na Vianočné trhy.

Obec Veľká Paka v spolupráci so združením GRACE organizujú v sobotu dňa 15.12.2018 v čase od 16:00 hod. do 20:00 hod. Vianočné trhy v parku pri kostole sv. Ladislava vo Veľkej Pake. Počas programu vystúpia žiaci zo ZŠ a Simona Ambrus Lelkesová. O hudbu sa postará DJ BIRD. Programom Vás bude sprevádzať Erika Forgách. Srdečne Vás pozývame. celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam ŠFRB! 1

Oznam ŠFRB!

Oznamujeme Vám, že v zmysle zákona 150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov možno dlžníkovi podľa §7 ods. 1 písm. a) počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu podľa §6 ods. 1 písm. a) odpustiť 2.000€ z úveru poskytnutého podľa §8 ods. 1 písm.)...
Viac informácií nájdete na: https://www.sfrb.sk/klient/tlaciva/
celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ. 1

Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ.

Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 06.12.2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkej Pake. Srdečne Vás pozývame.
celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Dnes bude pošta zatvorená! 1

Dnes bude pošta zatvorená!

Vedúca pošty Vám oznamuje, že dnes bude pošta zatvorená! celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZOR ZMENA! 1

POZOR ZMENA!

Chovatelia ošípaných nezávisle od počtu chovaných jedincov si musia svoje chovy zaregistrovať v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Viac sa dozviete v linku nižšie. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Orná pôda

Ponuka na prevod vlastníctva

Prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Rozália Gašpareková

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Čukárska Paka - Skládka odpadov celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Rozália Gašpareková
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie Športovec roka Trnavského samosprávneho kraja 2018 1

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie Športovec roka Trnavského samosprávneho kraja 2018

Trnavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športovými úspechmi. Za týmto účelom vyzýva TTSK širokú verejnosť na predloženie návrhov na udelenie športových ocenení. Formulár nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
VÝSLEDKY VOLIEB. 1

VÝSLEDKY VOLIEB.

Vážení občania v prílohe nájdete výsledky volieb do samosprávy obce Veľká Paka.
Ďakujem všetkým voličom, ktorí pristúpili k urnám a samozrejme volebnej komisii za bezproblémový priebeh volieb. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Prerušenie distribúcie elektriny. 1

Prerušenie distribúcie elektriny.

Vážení občania oznamujeme Vám, že dňa 6.11.2018 bude prerušená distribúcia elektriny v časti Malá Paka od 9:00 hod. do 14:00 hod. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Protipovodňový vozík pre našich hasičov! 1

Protipovodňový vozík pre našich hasičov!

Dňa 24.10.2018 za prítomnosti ministerky vnútra Sakovej, prevzal starosta obce Ivan Seňan a veliteľ DHZ Veľká Paka Tibor Edmár v Galante protipovodňový vozík.
Prajeme našim hasičom, aby im dlho slúžil, ale nech ho využívajú hlavne na športové a prezentačné účely, ako na zásahy.
Profesionalita a schopnosť zásahu sa týmto našim hasičom opäť zvýšila!
Gratulujeme!
Fotky z preberania nájdete v galérii. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Smútočný

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 77 rokov nás opustila naša občianka Terézia Dénesová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 29.10.2018 o 13:00 hod. na cintoríne vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka

POZOR ZMENA STRÁNKOVÝCH DNÍ NA OBECNOM ÚRADE !Počas obdobia 29.10.2018 - 02.11.2018:
29.10.2018 - do 12.00 hod.
30.10.2018 - sviatok
31.10.2018 - dovolenka
01.11.2018 - sviatok
02.11.2018 - do 12.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZOR - zmena odvozu papiera! 1

POZOR - zmena odvozu papiera!

Vážení občania, oznamujeme Vám, že odvoz papiera bude zajtra v piatok, dňa 26.10.2018! celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Príspevok

VIANOČNÝ PRÍSPEVOK - KARÁCSONYI TÁMOGATÁS

Vianočný príspevok pre telesne a zdravotne postihnutých občanov - Egészségkárosultak karácsonyi támogatása celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:
Odpočet práce obecného úradu a samosprávy obce. 1

Odpočet práce obecného úradu a samosprávy obce.

V prílohe nájdete prezentáciu - Odpočet práce obecného úradu a samosprávy obce Veľká Paka za roky 2014-2018. celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
SEPAROVANÝ ZBER. 1

SEPAROVANÝ ZBER.

Vážení občania oznamujeme Vám, že zber plastov bude zajtra dňa 19.10.2018 a papiera dňa 30.10.2018. celý text

ostatné | 18. 10. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
oz

Pozvánka na zasadanie OZ

Pozývame Vás na zasadanie OZ dňa 18.10.2018 o 18.00 hod. do kultúrneho domu vo Veľkej Pake.
POZOR - ZMENA MIESTA KONANIA ZASADANIA OZ!
Zasadanie OZ sa z organizačných dôvodov bude konať v budove pri Pošte v nezmenenom termíne. celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Rozália Gašpareková
Separácia komunálneho odpadu. 1

Separácia komunálneho odpadu.

Vážení občania, v sekcii OBČAN/PRAKTICKÉ INFORMÁCIE, nájdete informácie, ako separovať komunálny odpad. Link:
https://www.velkapaka.sk/obcan/prakticke-informacie/
celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Prerušenie dodávky elektriny. 1

Prerušenie dodávky elektriny.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 6.11.2018 od 9:00 do 14:00 hod. bude v Malej Pake z dôvodu montáže bocianie-ho hniezda na stĺp NN prerušená dodávka elektriny. celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia. 1

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia.

Vážení občania v prílohe nájdete metodický materiál „Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia“ v slovenskom a v maďarskom jazyku. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Vakcinácia

Oznámenie

Jesenná vakcinácia a čipovanie psov. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam - návšteva Péteri. 1

Oznam - návšteva Péteri.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že autobus do Péteri odchádza v sobotu 22.9.2018 o 7:15 hod. z pred kostola vo Veľkej Pake.

Tisztelt polgárok értesítjük Önöket, hogy az autóbusz Péterire szombaton 2018.09.22-én 7:15-kor indul a nagypakai templom mellől. celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Potvrdená čistá voda vo vodovode! 1

Potvrdená čistá voda vo vodovode!

RÚVZ v DS potvrdil, že naša voda je opäť pitná a nezávadná!
Navyše filtre zachytia aj iné škodlivé látky!

A dunaszerdahelyi egészségügyi hivatal igazolta, hogy ivóvizünk újra kifogástalan!
Azon felül a beszerelt filterek kiszűrik a további káros anyagokat is!
celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pozvánka na zasadanie OZ. 1

Pozvánka na zasadanie OZ.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadanie obecného zastupiteľstva na deň 20.09.2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkej Pake. Ivan Seňan - starosta obce.
celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pošta bude zajtra zatvorená. 1

Pošta bude zajtra zatvorená.

Vedúca Pošty Vám oznamuje, že Pošta vo Veľkej Pake bude zajtra t.j. 13.09.2018 zatvorená z dôvodu účasti na školení. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zmena cestovného poriadku. 1

Zmena cestovného poriadku.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 17. - 30.09.2018 máte možnosť pripomienkovať CP SAD Dunajská Streda. Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
požiar

Odvolanie !

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZVÁNKA - MEGHÍVÓ! 1

POZVÁNKA - MEGHÍVÓ!

Vážení občania,
od vedenia našej družobnej obce Péteri a predsedkyne slovenskej samosprávy sme obdržali pozvánku na kultúrny a gastronomický festival v Péteri dňa 22.09.2018.
Žiadame Vás, aby ste svoje prihlášky v prípade záujmu o návštevu obce Péteri, podali na obecnom úrade do 07.09.2018 z dôvodu zabezpečenia dopravy.
Ďakujeme.

Tisztelt polgártársak,
testvértelepülésünkről Péteri önkormányzatától, valamint a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöknőjétől meghívót kaptunk 2018.09.22-én tartandó kultúrális és gasztronómiai fesztiválra.
Kérjük az érdeklődőket, hogy 2018.09.07-ig jelentkezzenek a községházán az autóbusz bebiztosítása miatt.
Köszönjük! celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
prvá prechádzajúci
z 12
posledná