Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 13
posledná

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. 1

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Samospráva obce Vám praje príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.
Nagypaka önkormányzata kellemes húsvéti ünnepeket kíván. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v Malej Pake. 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v Malej Pake.

Vážení občania oznamujeme Vám, že dňa 6.5.2019 bude prerušená distribúcia elektriny v Malej Pake. Dodávka vody nebude prerušená. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o vývoze odpadu. 1

Oznam o vývoze odpadu.

PET fľaše (obaly) v piatok 19.04.2019
Komunálny odpad v utorok 23.04.2019
Papier v utorok 30.04.2019 celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Foto

Voľby do EP - EP választások.

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Európai parlamenti választások 2019 - info. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pozvánka-meghívó Vaskút. 1

Pozvánka-meghívó Vaskút.

Vážení občania,
tradične, ako každý rok sme obdržali pozvánku od starostu našej družobnej obce Vaskút, p. Zoltána Alszegiho pozvánku na viac-dňový Deň obce vo Vaskúte.
Tento rok sa bude konať od 5.7. do 7.7. a srdečne privítajú delegáciu z našej obce.
V prípade, že máte záujem sa zúčastniť, oznámte nám to mailom, telefonicky alebo osobne na obecnom úrade do 27.5.2019 z dôvodu zabezpečenia dopravy.

Tisztelt Polgárok,
úgy mint minden évben, az idén is meghívót kaptunk testvértelepülésünkről Vaskútról, Alszegi Zoltán polgármestertől a Vaskúti vendégváró vígazságokra.
Az esemény megredelésére július 5–től július 7-ig kerül sor, és szeretettel várják falunk küldötségét.
Kérjük az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat 2019.05.27-ig jelezzék e-mailben, telefonon vagy személyesen a községházán a szállítás bebiztosításának céljából.

Ďakujeme/Köszönjük. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o prerušení distribúcie elektriny a vody. 1

Oznam o prerušení distribúcie elektriny a vody.

Oznamujeme Vám, že dňa 26.4.2019 dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny vo Veľkej Pake v časti pri ihrisku.

Z toho dôvodu bude prerušená aj dodávka vody z vodovodu!

Ďalej Vám oznamujeme, že dňa 29.4.2019 dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny v Čukárskej Pake a v areáli poľnohospodárskeho družstva vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Aktuálny rozbor vody. 1

Aktuálny rozbor vody.

Prinášame Vám aktuálne výsledky skúšky vody z vodovodu vo Veľkej Pake.

Merané boli pesticídy: simazín, chlórtoluron, atrazín, izoproturon, terbutylazín.

Všetky merania sú vyhovujúce, pod hranicou merateľnosti.

Vďaka filtračnému zariadeniu máme pitnú vodu bez závad! celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Veľká vďaka všetkým zúčastneným! 1

Veľká vďaka všetkým zúčastneným!

V mene samosprávy obce mi dovoľte vysloviť veľkú vďaku všetkým zúčastneným na sobotňajšej brigáde, kde sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo odpadu.
Samozrejme vďaka patrí aj spoločnostiam, ktoré poskytli materiálnu pomoc (ZOHŽO, Gulázsi s.r.o., SENTRANS s.r.o., PZ FALCO).

Ivan Seňan - starosta obce. celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Ivan Seňan
Výsledky prezidentských volieb vo Veľkej Pake. 1

Výsledky prezidentských volieb vo Veľkej Pake.

VÝSLEDKY VOLIEB PREZIDENTA SR
VO VEĽKEJ PAKE, konané dňa 30.03.2019 (2.kolo)

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 765
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 397
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 393

1. Zuzana Čaputová, Mgr. - 311
2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. - 82

Prezidentkou sa stala Mgr. Zuzana Čaputová. celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:
II. kolo prezidentských volieb. 1

II. kolo prezidentských volieb.

Oznamujeme občanom, že druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať 30. marca 2019, v sobotu od 07.00 h do 22.00 h. Volebná miestnosť vo Veľkej Pake bude v budove Pošty.

Értesítjük a lakosságot, hogy a köztársaságielnök-választás második fordulójára 2019. március 30-án, szombaton 7.00 és 22.00 óra között kerül sor. A szavazóhelyiség a helyi posta épületében lesz kialakítva Nagypakán. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zber separovaného odpadu. 1

Zber separovaného odpadu.

Vážení občania oznamujeme Vám, že zajtra dňa 22.3.2019 bude zber plastov a v utorok dňa 26.3.2019 zber papiera. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
pozor

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že dňa 15.03.2019 bude obecný úrad z technických príčin zatvorený . celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Ochrana lesov a prírody pred požiarmi.  1

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi.

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019.
celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Slávnostná spomienka - megemlékezés. 1

Slávnostná spomienka - megemlékezés.

Miestna organizácia CSEMADOK Vás srdečne pozýva dňa 15.3.2018 o 18:00 hod. na slávnostnú spomienku k výročiu "Revolúcie z rokov 1848-49". Spomienka sa bude konať na námestí pri Pošte.

CSEMADOK alapszervezete március 15-én, 18:00-órától megemlékezést tart a Kopjafánál az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Nálepky

Nálepky na kuka nádoby

Vážení občania oznamujeme Vám, že nám doručili nálepky na kuka nádoby pre rok 2019 (v platnosti od 1.4.2019). Prevziať si môžete od stredy 6.3.2019 na obecnom úrade. V prípade, že ste už poplatok uhradili, prineste si so sebou potvrdenie. (po 1.4.2019 nebudú kuka nádoby bez nálepky vyvezené!)
Nálepky sú perforované, preto treba zvýšiť pozornosť pri ich odlepovaní z podkladu. Ďakujeme. celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Jarná brigáda - tavaszi takarítás. 1

Jarná brigáda - tavaszi takarítás.

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na jarnú brigádu ku DŇU ZEME, kde podobne ako na jeseň, budeme zbierať odpad v našej obci a jej okolí.
Stretneme sa v sobotu 30.03.2018 o 8:00 hod. pri kostole vo Veľkej Pake.
Tešíme sa na stretnutie s Vami v hojnom počte. Po skončení brigády pre Vás máme pripravené občerstvenie!

Tisztelt polgártársaink örömmel fogadnánk résztvételüket a tavaszi takarító munkálatoknál a FÖLD NAP-ja alkalmából, amelyeknél ismételten összegyűjtenénk a hulladékot községünkben és annak környékén.
Találkozunk szombaton 2018.03.30-án 8:00 órakor Nagypakán a templom-nál.
Bízunk benne, hogy minnél többen eljönnek.
A munkálatok után minden résztvevőt frissítővel várunk.
celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018. 1

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

V súlade so zákonom č. 329/2018 Z.z. Vám prinášame informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018. Úroveň vytriedenia KO je 16,70%. Napriek tomu, že úroveň vytriedenia v našej obci sa za posledné roky zvýšila o viac ako 100%, pribúda nám aj množstvo nevytriedeného komunálneho odpadu, ktorý nám znižuje percentuálnu hodnotu! Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste zodpovedne pristupovali k separácii odpadu a jeho uloženiu do nádoby na komunálny odpad, keďže od 1.1.2019 má percentuálna hodnota priamy dopad na výšku poplatkov za uloženie odpadu na skládku. 16,70% predstavuje zaradenie do II. triedy, čo je 12€/tona (doteraz 5€), avšak od roku 2020, bude poplatok za túto triedu 17€!!! Našim cieľom v tomto roku, je zvýšiť separáciu nad úroveň 20%. Na to však potrebujeme Vašu podporu. Na osobu nám vychádza ročne cca 400kg odpadu, čo je o 50kg viac, ako Slovenský priemer za rok 2016, takže sa máme v čom zlepšovať! Ďakujeme za pochopenie a o aktívny prístup. celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM o prerušení dodávky elektrickej energie. 1

OZNAM o prerušení dodávky elektrickej energie.

Vážení občania oznamujeme Vám, že dňa 18.03.2019 bude prerušená dodávka elektrickej energie v Malej Pake. Viď prílohu. celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
#

Nezabudnite na svoje 2%!

Vážení občania v našej obci pôsobí niekoľko občianskych združení (kultúrnych, športových...), ktoré sú oprávnené prijímať 2% z daní. V prípade, že máte možnosť poskytnúť niektorým z nich svoje 2%, neváhajte nás kontaktovať a my Vám poskytneme inštrukcie ako nato. Nenechajte prepadnúť svoje 2% štátu a podporte niektorú organizáciu pôsobiacu v našej obci. Ďakujeme. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor:
Odvoz separovaného odpadu. 1

Odvoz separovaného odpadu.

Vážení občania oznamujeme Vám, že zajtra dňa 22.2.2019 budú odvážať PET fľaše a v utorok dňa 26.2.2019 papier. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY! 1

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY!

Vážení občania oznamujeme Vám, že dňa 15.3.2019 bude prerušená distribúcia elektriny vo Veľkej Pake (viď prílohu).
Distribúcia vody z obecného vodovodu nebude prerušená. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Prerušenie prevádzky v Materskej škole. 1

Prerušenie prevádzky v Materskej škole.

Obec Veľká Paka, ako zriaďovateľ Materskej školy Vám týmto oznamuje, že od dnes od 12:00 hod. do 22.02.2019 bude z dôvodu vysokej chorobnosti prerušená prevádzka Materskej školy.
(Budúci týždeň t.j. od 25.02. do 01.03.2019 bude MŠ zatvorená). celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
VÝZVA - kanalizácia! 1

VÝZVA - kanalizácia!

Vyzývame obyvateľov našej obce, aby dôsledne zvážili čo hodia do kanalizácie.
Predmety, ktoré tam nepatria (utierky, handry..) pravidelne upchávajú našu kanalizáciu a následne sa z toho dôvodu kazia čerpadlá v prečerpávajúcich staniciach.
Tieto zvýšené náklady je následne obec povinná premietnuť do ceny stočného!!!
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
obrázok

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

Samospráva obce v spolupráci s FK Veľká Paka a OZ PRE PAKU - PAKÁÉRT, Vás opäť srdečne pozýva na tradičnú ochutnávku zabíjačkových špecialít v sobotu 9.2.2019 od 8:00 hod. pri KD. celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA OBECNOM ÚRADE. 1

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA OBECNOM ÚRADE.

Vážení občania, oznamujeme Vám zmenu úradných hodín na obecnom úrade od 1.2.2019. celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Voľby  - Választások 1

Voľby - Választások

VOĽBY PREZIDENTA SR - SZK ELNÖKÉNEK VÁLASZTÁSA celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Rozália Gašpareková
KMK

Poďakovanie !

KMK Dagnik ďakuje Štefanovi Szelleovi bývalému poslancovi za poskytnutie svojej poslaneckej odmeny v sume 500,-€ . celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pozvánka na zasadnutie OZ 1

Pozvánka na zasadnutie OZ

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať dňa 31.01.2019 o 18.00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pošta

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že dňa 28.01.2019 v pondelok bude pošta celý deň zatvorená . celý text

ostatné | 25. 1. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Žiadosť o spoluprácu od TTSK. 1

Žiadosť o spoluprácu od TTSK.

Z poverenia Trnavského samosprávneho kraja – odboru kultúry a športu máme zabezpečiť Zoznam osobností - už nežijúcich - ktorí majú miesto odpočinku v našom okrese, v našich mestách a obciach.
Môžu to byť osobnosti z histórie, významní ľudia z rôznych oblasti – spoločenského – verejného života, lekári, vedci, významní kultúrni dejatelia, umelci, osobnosti náboženského života a pod.
Tento zoznam si žiada Trnavský samosprávny kraj pre lepšiu informovanosť a skvalitnenie ďalšej práce v regióne.
Dúfam, že našu žiadosť podporíte a preskúmate zoznamy z miest posledného odpočinku vo Vašej obci /mesta.
Prosím Vás zašlite nám tento menoslov s krátkou informáciou o koho ide do 11. februára 2019 na e- mailovú adresu zosds@zupa-tt.sk
celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
prvá prechádzajúci
z 13
posledná