Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 19
posledná

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 1

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trnavskom kraji sčítali zatiaľ zhruba 28 % domov a bytov, tri obce sčítali už 100 % objektov.
Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pozvánka na verejné prerokovanie. 1

Pozvánka na verejné prerokovanie.

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve v spolupráci s mestom Šamorín a obcou Veľká Paka Vás pozýva na verejné prerokovanie zámeru: ČUKÁRSKA PAKA – SKLÁDKA ODPADOV, 2., 3. A 4. STAVBA, OPTIMALIZÁCIA VYUŽITIA KAPACITY SKLÁDKY, SO 30.
Verejné prerokovanie sa bude konať dňa 24.8.2020 o 17:00 hod. v areály skládky odpadov v Čukárskej Pake.
Viac informácií v prílohe. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor:
Spanilá jazda historických vozidilel. 1

Spanilá jazda historických vozidilel.

Vážení občania oznamujeme Vám, že členovia Klubu historických vozidiel z Lehníc budú zajtra v čase od 10:30 do 11:00 hod. prechádzať cez našu obec s historickými vozidlami.
Spanilá jazda bude viesť cez Veľkú, Malú a následne aj Čukársku Paku. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny v Malej Pake. 1

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny v Malej Pake.

Vážení obyvatelia oznamujeme Vám, že dňa 13.08.2020 bude prerušená dodávka elektriny v Malej Pake.
Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zákaz pálenia odpadov! 1

Zákaz pálenia odpadov!

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Veľká Paka upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú nasledovné zákony:

zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.

Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď.

Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod., odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod.) sa dopúšťa priestupku v zmysle § 115 ods. 1 písm. i) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 EUR! celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU! 1

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede
V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 31. 07. 2020 od 12.00 hod. do odvolania!

Viac info v prílohe.
celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Prerušenie dodávky elektriny. 1

Prerušenie dodávky elektriny.

Vážení občania oznamujeme Vám, že v dňoch 18. a 19.8.2020 bude prerušená dodávka elektriny v niektorých častiach našej obce.
Pre viac info viď. prílohu. celý text

ostatné | 15. 7. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Stavebný úrad

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že dňa 16.07.2020 nebude mať stavebný úrad stránkový deň. celý text

ostatné | 15. 7. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Rozbor pitnej vody. 1

Rozbor pitnej vody.

Vážení občania prinášame Vám rozšírené rozbory pitnej vody v našej obci (pesticídy). V prílohe nájdete dva protokoly, jeden obsahuje rozbor vody priamo zo studne, a druhý po úprave filtračným zariadením.
Voda po úprave filtračným zariadením je bez závad. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Odpis stavu vodomerov. 1

Odpis stavu vodomerov.

Vážení občania oznamujeme Vám, že obecní pracovníci budú od dnes vykonávať odpis stavu vodomerov.
Žiadame Vás o súčinnosť resp. o sprístupnenie vodomerov. celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM od obvodného kominára. 1

OZNAM obvodného kominára.

Obvodný obecný kominár, Ing. Takács Tibor Vám oznamuje, že od 1. júla, /stredy/ do 8. júla, /stredy/ 2020 v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 16,00 hodine bude vykonávať pravidelnú ročnú kontrolu a čistenie komínov a dymovodov od spotrebičov palív na plynné a pevné palivo. Prosíme o zabezpečenie prístupu.
Presnejší termín kontroly komínu je možné dohodnúť na telefónnom čísle 0905 / 277 751.

A körzeti községi kéményseprő, Ing. Takács Tibor értesíti Önöket, hogy 2020. július 1. szerdától július 8. szerdáig, munkanapokon 9,00 órától 16,00 óráig fogja végezni a gáz és szilárd tüzelésű kémények és füstelvezetők rendszeres éves tisztítását és ellenőrzését. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy tegyék lehetővé a hozzáférést.
Az időpontokat a 0905 / 277 751 telefonszámon lehet pontosítani.

celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznámenie 1

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že obecný úrad bude 29.06.2020 zatvorený. celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Upozornenie Agrárnej komory. 1

Upozornenie Agrárnej komory.

Vážení obyvatelia, v mene predstavenstva Agrárnej komory Slovenska Vám prinášame toto upozornenie. Týka sa obozretnosti pri predaji ornej pôdy.
Viac v prílohe. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Ponuka práce. 1

Ponuka práce.

Obec Veľká Paka vyhlasuje výberové konanie na pracovné pozície:
učiteľ-ka ZŠ
učiteľ-ka MŠ
Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Odpočet elektrických hodín. 1

Odpočet elektrických hodín.

Vážení občania, spoločnosť ZSD, a.s. Vám oznamuje, že od zajtra bude v našej obci prebiehať odpočet elektrických hodín. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Vakcinácia psov

Jarná vakcinácia psov v Malej Pake

Obecný úrad vo Veľkej Pake a obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov, že tohtoročná jarná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov v Malej Pake bude 20. júna 2020 v sobotu od 09:30 do 10.00 hod. pred pohostinstvom v Malej Pake.
Cena vakcinácie proti besnote je 9 €, čipovanie a registrácia 15 €. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.


A nagypakai községi hivatal és a körzeti állatorvos értesíti a kutyák tulajdonosait, hogy a 2020-as tavaszi veszettség elleni védőoltás Kispakán 2020.június 20-án 09.30 - 10.00 óra között lesz a helyi vendéglőnél.
A védőoltás ára 9 €, a mikrocsip beültetése és a regisztrációja 15 €. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve. celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Bezbariérový prístup na poštu. 1

Bezbariérový prístup na poštu.

Vážení občania, ako sme Vás nedávno informovali, po budove kultúrneho domu sa aj v administratívnej budove, kde sídli pobočka pošty, ale aj Senior klub a iné, vybuduje bezbariérový prístup, ktorý zabezpečí imobilným návštevníkom bezproblémový vstup do budovy.

Z dôvodu budovania bezbariérového prístupu, a pre Vašu bezpečnosť, bude vstup do budovy od stredy 17.6.2020 možný iba cez zadný vchod.

Prosíme rešpektujte smerové tabule a pokyny pracovníkov.
Ďakujeme za pochopenie, a rešpektovanie. celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZOR NA VÝLUKY! 1

POZOR NA VÝLUKY!

Vážení občania, cez víkend a následne budúci týždeň bude prebiehať oprava železničného priecestia vo Veľkej Pake, z tohto dôvodu bude obmedzená aj železničná doprava vlakov Regiojet. Vlaky v úseku Kvetoslavov - Lehnice budú nahradené autobusovou dopravou. Cez víkend v čase od 9:30 - 18:00 a následne v utorok - štvrtok od 9:30 - 13:30.
Viď prílohu. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor:
POŠTA. 1

POŠTA.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že z dôvodu prebiehajúcich prác bude pošta otvorená nasledovne:
5.6.2020 od 8:00 do 9:00 hod.
8.6.2020 od 10:00 do 13:30 hod. celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZOR - UZÁVIERKA CESTY! 1

POZOR - UZÁVIERKA CESTY!

Vážení občania, ako sme to už skôr avizovali, na základe spoločných rokovaní starostu obce a zástupcov ŽSR, dôjde k rekonštrukcii železničného priecestia vo Veľkej Pake.
Opravený bude povrch priecestia a doplnené budú dve svetelné signalizácie, pre zvýšenie bezpečnosti.
Uzávierka bude od 12.6.2020 8:00 hod. do 19.6.2020 8:00 hod.
Obchádzka bude viesť cez Malú Paku.

Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Medzinárodný deň detí. 1

Medzinárodný deň detí.

Dnes je na Slovensku, ako aj v mnohých iných krajinách Medzinárodný deň detí.
Tohtoročný Deň detí je ale v tieni mimoriadnej situácie a aktuálnej pandémii.
Napriek tomu želáme deťom, aby si svoj deň užili!

Paradoxne dnes, ako na mnohých školách a škôlkach, aj vo Veľkej Pake začal opäť skrátený školský rok, ktorý podľa nás veľa detí privítalo, keďže im už určite chýbal kolektív priateľov, a veríme, že aj učiteľov.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, musíme s poľutovaním oznámiť, že tento rok obec neusporiada, ako tomu bolo doteraz, oslavu Dňa detí.
Veríme ale, že si nahradíme túto oslavu inokedy a možno inou udalosťou.

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Úradné hodiny na OcÚ. 1

Úradné hodiny na OcÚ.

Vážení občania, od pondelka 1.6.2020 zavádzame na obecnom úrade štandardné úradné hodiny, ako boli pred zavedením opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19.

Naďalej Vás ale vyzývame na dodržiavanie bezpečnostných a proti-epidemiologických opatrení: vstup len s rúškom, pri vstupe použite dezinfekciu, dodržujte odstup 2m, vstup do prijímacej kancelárie po jednom.

Ďakujeme za rešpektovanie. celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor:
Opatrenia AMO - drobnochovy. 1

Opatrenia AMO - drobnochovy.

Vážení občania v prílohe Vám prinášame opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:
Rozhodnutie o otvorení MŠ, ZŠ, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ. 1

Rozhodnutie o otvorení MŠ, ZŠ, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ.

Obec Veľká Paka zastúpená starostom obce Ivanom Seňanom, ako zriaďovateľ predškolského zariadenia Materská škola, Veľká Paka 253, 93051 Veľká Paka, školského zariadenia Základná škola, Veľká Paka 253, 93051 Veľká Paka, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ, Veľká Paka 253, 93051 Veľká Paka, po rokovaní s riaditeľkou ZŠ, MŠ, vedúcou školskej jedálne a predsedníčkou Komisie školstva, mládeže, kultúry, športu, sociálno – zdravotnej a bytovej politiky vydáva rozhodnutie, ktorým schvaľuje otvorenie predškolského zariadenia – materskej školy, základnej školy, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľká Paka, v čase pandémie COVID-19.

Rozhodnutie nájdete v prílohe.
celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:
OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania oznamujeme Vám, že od 01.06.2020 sa budú odvážať smetné kuka nádoby iba s nálepkou na rok 2020.
Zaplatiť poplatok a prevziať si nálepku môžete ešte dnes a zajtra do 11:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020  1

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

Vážení rodičia, v prílohe Vám prinášame organizáciu a konca školského roku 2019/2020.
Prevádzka ZŠ a MŠ sa bude riadiť týmito pokynmi.

Žiadame Vás, aby ste nám do zajtra, t.j. do 22.5.2020 do 12:00 hod. oznámili, či pri daných opatreniach prihlásite svoje dieťa do MŠ resp. ZŠ, aby sme sa vedeli adekvátne pripraviť.

Mail:
ZŠ - zsvelkapaka@gmail.com
MŠ - msvelkapaka@gmail.com

Ďakujeme za vybavenie. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor:
Oznam o prerušení dodávky pitnej vody. 1

Oznam o prerušení dodávky pitnej vody.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 28.5.2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody vo všetkých častiach obce. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Povinná jarná vakcinácia vo Veľkej Pake. 1

Povinná jarná vakcinácia vo Veľkej Pake.

Obecný úrad vo Veľkej Pake a obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov, že tohtoročná jarná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov podľa zákona s platnosťou od 1. septembra 2018 bude 23. mája v sobotu od 16:00 hod. pred obecným úradom.
Cena vakcinácie proti besnote je 9 eur, čipovanie a registrácia 15 eur. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.

A nagypakai községi hivatal és a körzeti állatorvos értesíti a kutyák tulajdonosait, hogy a 2020-as tavaszi veszettség elleni védőojtás, és egyben a 2018. szeptember 1-től érvényben lévő törvény alapján a kutyák mikrocsippel történő megjelölése május 23-án, szombaton, 16:00-tól lesz a községi hivatal előtt.
A védőojtás ára 9 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztrációja 15 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Odvoz separovaného odpadu v mesiaci máj. 1

Odvoz separovaného odpadu v mesiaci máj.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že plast sa bude odvážať dňa 22.5.2020 a papier dňa 26.5.2020.
V súvislosti s odvozom plastu dávame do pozornosti prílohu. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Deti sa vrátia do škôl a škôlok! 1

Deti sa vrátia do škôl a škôlok!

Vážení rodičia,
v súvislosti so začiatkom 4. fázy uvoľňovania Vám oznamujeme, že od 1.6.2020 sa opäť otvoria brány MŠ a ZŠ vo Veľkej Pake.
Samozrejme za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení.

Žiadame rodičov, ktorí prejavia záujem, aby vyplnili VYHLÁSENIE (v prílohe) a zaslali ho na mailové adresy:
MŠ - msvelkapaka@gmail.com
ZŠ - zsvelkapaka@gmail.com
na základe zaslaných vyhlásení budeme vedieť koľko detí môžeme očakávať.

Dôležité: žiadame rodičov, aby prihlásili svoje deti na stravovanie SMS-kou na číslo 0907985381 (meno dieťaťa, desiata, obed, olovrant), SMS žiadame zaslať do 29.05.2020 do 12:00 hod!

O prípadných zmenách a presných predpisoch Vás budeme informovať. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
prvá prechádzajúci
z 19
posledná