Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

Video z XV. DŇA OBCE - kisfilm a falunapról. 1

Video z XV. DŇA OBCE - kisfilm a falunapról.

Vážení občania pod nižšie uvedeným linkom nájdete krátke video z XV. DŇA OBCE VEĽKÁ PAKA.

Ďakujeme zaň Réke Győrvári.

https://www.youtube.com/watch?v=4lM-uLv07nw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BXqtdIgTBINu3rOcqQSlX9ycQqs8dELVeRebeeKIN-MT-QD9AEHVzs54 celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor:
Odvoz separovaného odpadu. 1

Odvoz separovaného odpadu.

Vážení občania oznamujeme Vám, že v piatok dňa 23.08.2019 budú odvážať plasty a v utorok dňa 27.08.2019 papier. celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor: OcÚ
OZNAM - ÉRTESÍTÉS! 1

OZNAM - ÉRTESÍTÉS!

Oznamujeme Vám, že obecný úrad vo Veľkej Pake bude od 26.08.2019 do 30.08.2019 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky pracovníkov úradu.
Ďakujeme za pochopenie.

Értesítjuk Önöket, hogy 2019.08.26-tól 2019.08.30-ig a hivatal az alkalmazottak szabadsága miatt zárva lesz.
Megértésüket köszönjük.

Ivan Seňan - starosta obce.
celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Opäť sme zastúpenie na Behu od Tatier k Dunaju! 1

Opäť sme mali zastúpenie na Behu od Tatier k Dunaju!

Aj tento rok sme mali zastúpenie na Behu od Tatier k Dunaju, ktorý viedol aj cez našu obec!

Ako po minulé roky, aj teraz sa behu zúčastnil Zsolt Kiss, ktorý s družstvo Anjelsky beh získali v kategórii ULTRA 4. miesto s časom 33:16:25!

Gratuľujeme! celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor:
XV. DEŇ OBCE. 2

XV. DEŇ OBCE.

Vážení občania, už zajtra sa bude konať XV. DEŇ OBCE vo Veľkej Pake. Tešíme sa na stretnutie!
Program nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 16. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Hľadá sa mačiatko! 1

Hľadá sa mačiatko!

Vo Veľkej Pake pri ihrisku sa stratilo mačiatko.
Nevideli ste ho?
V prípade nálezu kontaktujte: 0949701903 celý text

ostatné | 14. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZOR! 1

POZOR!

Vážení občania z dôvodu uzávierky cesty medzi Lehnicami a kruhovým objazdom pri Shell pumpe očakávame zvýšený prejazd vozidiel cez našu obec.

Zvýšte preto opatrnosť! celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Naša pitná voda je bez závad! 1

Naša pitná voda je bez závad!

Podľa pravidelných akreditovaných skúšok, ktoré vykonáva laboratórium Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, je naša pitná voda bez závad a vyhovuje Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v uvedených ukazovateľoch! celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZOR NA UZÁVIERKU CESTY Č. 572. 1

POZOR NA UZÁVIERKU CESTY Č. 572.

Oznamujeme Vám, že z dôvodu rekonštrukcie bude od 5.8.2019 do 5.12.2019 uzavretá cesta č. 572 od kruhového objazdu (SHELL) po obec Lehnice.

Obchádzková trasa povedie cez obec Oľdza. celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Nové VZN o stravovaní v školskej jedálni. 1

Nové VZN o stravovaní v školskej jedálni.

Vážení občania, obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake dňa 27.06.2019 odsúhlasilo VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Veľká Paka s platnosťou od 01.09.2019. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zásady poskytovania dávok. 1

Zásady poskytovania dávok.

Vážení občania, obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake dňa 27.06.2019 schválilo ZÁSADY POSKYTOVANIA JEDNORAZOVEJ DÁVKY, MIMORIADNEJ DÁVKY POMOCI OBČANOVI, JEDNORAZOVÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA, PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE A VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU, ktorými sa upravujú podmienky a zásady poskytovania dávok pre občanov Veľkej Paky.
celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Odvoz papiera. 1

Odvoz papiera.

Vážení občania oznamujeme Vám, že zajtra dňa 30.07.2019 budú odvážať papier. celý text

ostatné | 29. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania oznamujeme Vám, že Notársky úrad na Bratislavskej ceste v Šamoríne je opäť otvorený. Informáciu o úradných hodinách nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 4. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
ODPIS VODOMEROV. 1

ODPIS STAVU VODOMEROV.

Vážení obyvatelia oznamujeme Vám, že obecní pracovníci začali s odpisom stavu vodomerov. Žiadame Vás, aby ste zabezpečili prístup k nim. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 02. 07. 2019 od 12.00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete v prílohe.
celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
POZVÁNKA. 1

POZVÁNKA.

Vážení občania, Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Klubom seniorov Vás pozýva na prednášku s názvom „Ako sa nestať obeťou trestných činov“, ktorá sa bude konať dnes 1.7.2019 o 14:00 hod. v budove Pošty v Klube seniorov.
Viac informácií nájdete v prílohe.
celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM! 1

OZNAM!

Vedúca pošty Vám oznamuje, že pošta bude dňa 03.07.2019 v stredu otvorená od 08.00 do 11.30 a 04.07.2019 vo štvrtok od 8.00 - 9.00 a 13.30 - 17.00. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
PREVENCIA PROTI POŽIAROM! 1

PREVENCIA PROTI POŽIAROM!

Vážení občania s pretrvávajúcimi vysokými teplotami a blížiacou sa sezónou žatvy, sa zvyšuje nebezpečie požiarov!
Žiadame Vás preto o obozretnosť a opatrnosť.
Zakladanie ohňa je v tomto období neprípustné a nebezpečné!

Poznačte si aj kontakt na našich dobrovoľných hasičov, ktorí svojimi znalosťami a skúsenosťami tiež vedia pomôcť:

DHZ VEĽKÁ PAKA : 0911 122 150

Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
ZSD

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že od dnešného dňa - 24.06.2019 pracovníci ZSD, a.s. odpisujú elektromery. celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor: Rozália Gašpareková
OZ

Pozvánka

Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva č.4/2019 dňa 27.06.2019 . celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor: Rozália Gašpareková
POZOR! čakajú nás vysoké teploty! 1

POZOR! čakajú nás vysoké teploty!

SHMÚ vyhlásil na štvrtok 13. a piatok 14.júna výstrahu 2. stupňa pred teplotami.

Výstraha 2. stupňa - Výskyt nebezpečného javu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý. Predpokladaná intenzita nebezpečného javu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká. Jav predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Dbajte na pitný režim!

http://www.shmu.sk/sk/?page=987&id=&d=1&jav=137&roll=#
celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
VÝZVA NA KOSENIE POZEMKOV A ODSTRAŇOVANIE BURÍN! 1

VÝZVA NA KOSENIE POZEMKOV A ODSTRAŇOVANIE BURÍN!

Vážení majitelia a užívatelia pozemkov,

Obec Veľká Paka upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov v našej obci, Vás týmto v y z ý v a m e k odstráneniu nežiaduceho stavu.

Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete invázne rastliny ako napr. ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011).

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa

- § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i ne-poľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Žiadame občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú pozemky a tieto sú zanedbané a zaburinené, aby tieto vyčistili v čo najkratšom termíne.

Upozorňujeme vás, že Okresný úrad – Lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 EUR. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a ne-poľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín. celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM! 1

OZNAM!

Zápach, ktorý je cítiť pár dní, podľa našich zistení pochádza z kalov Bioplynky, ktoré sa vyvážajú na polia v katastri obce Oľdza.

Podľa vyjadrenia kompetentných vývoz bude prebiehať ešte pár dní a je v súlade s predpismi a legislatívou.

Ospravedlňujú sa za vzniknuté komplikácie a žiadajú občanov o strpenie. celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
DEŇ DETÍ. 1

DEŇ DETÍ.

Pozývame Vás na Deň detí dňa 1.6.2019 od 15:00 hod. na futbalovom ihrisku vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
SÚ

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že dňa 30.05.2019 stavebný úrad nebude mať stránkový deň . celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Výberové konanie - upratovačka ZŠ. 1

Výberové konanie - upratovačka ZŠ.

Obec Veľká Paka príjme do pracovného pomeru zamestnanca – prevádzkový zamestnanec ZŠ – upratovačka ZŠ.
Viac informácií v prílohe. celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Výsledky volieb do EP vo Veľkej Pake. 1

Výsledky volieb do EP vo Veľkej Pake.

Vážení občania, prinášame Vám výsledky volieb do EP vo Veľkej pake, nájdete ich v prílohe.

Celoslovenské výsledky nájdete tu:
http://www.volbysr.sk/sk/data02.html celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Husky

Očkovanie psov v Malej Pake

Obecný úrad vo Veľkej Pake a obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov, že tohtoročná jarná vakcinácia psov proti besnote bude 25. mája v sobotu od 10.00 hod. do 10.30 hod.pri pohostinstve v Malej Pake. Cena vakcinácie proti besnote je 7 eur. celý text

ostatné | 24. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zberný dvor

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že dňa 22.05.2019 bude zberný dvor v Malej Pake z technických príčin zatvorený . celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor:
OZNAM RADIOLAN! 1

OZNAM RADIOLAN!

Radi by sme Vas upozornili, ze v ramci skvalitnenia nasich sluzieb budeme dna 23.5.2019 v case 8:00 - 15:00 vykonavat udrzbu chrbticovej technologie v lokalite Velka Paka. V uvedenom case moze dojst k niekolkym kratkym obmedzeniam v dostupnosti nasich sluzieb.

Prace povedu k zvyseniu kvality nasich sluzieb, navyseniu kapacity a spolahlivosti siete.
V pripade akychkolvek otazok nas, prosim, nevahajte kontaktovat e-mailom na servis@radiolan.sk alebo na cisle 02/33004111.

Za pripadne komplikacie sa vopred ospravedlnujeme. Dakujeme za pochopenie a tesime sa na dalsiu spolupracu.

Oddelenie technickej podpory

RadioLAN, spol. s r.o.
Borska 6, 841 04 Bratislava
www.radiolan.sk
HOTLINE: 02/33004111
servis@radiolan.sk celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor: OcÚ Veľká Paka
prvá prechádzajúci
z 15
posledná