Obsah

Správy

prvá
z 23
posledná

OPATRENIA - vtáčia chrípka! 1

OPATRENIA - vtáčia chrípka - AKTUALIZÁCIA!

Vážení občania z dôvodu výskytu vtáčej chrípky u hydiny v obci Dobrohošť, Vám v prílohe prinášame opatrenia vydané RVPS v Dunajskej Strede, ktoré musia vlastníci chovov hydiny a vtákov prijať bezodkladne.

Na základe nariadenia RVPS v DS žiadame VŠETKÝCH chovateľov hydiny a vtáctva na nahlásenie počtu na obecný úrad mailom na: referent@velkapaka.sk alebo telefonicky na č.: 031/5586701. Termín do 01.02.2021. celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Pozor

Pozor !

Z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí, bude do odvolania prerušená dodávka vody!
Dodávka vody je obnovená . celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
 Plošné testovanie COVID-19. 1

Plošné testovanie COVID-19.

Vážení občania, naša obec sa uplynulý víkend zapojila do plošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 s názvom - "Zachráňme spolu životy".

Testovanie nebolo povinné, rozhodli sme sa tak preto, aby sme vyšli v ústrety Vám našim občanom z dôvodu, aby ste nemuseli kvôli testovaniu cestovať.

Vláda SR upravila možnosti pohybu osôb od 27.01.2021 s testom, resp. bez testu (uznesenie nájdete v prílohe).

Plošného - skríningového testovania sa za dva dni zúčastnilo v našej obci 568 občanov. Z toho bola pozitívne detekovaná jedna osoba (bez TP v našej obci).

Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom, ktorí sa na testovaní zúčastnili, menovite:

H. Uherčíková, A. Földváryová, S. Szadocká, P. Ružička, L. Pekárik, S. Benčič, K. Vlčeková, V. Vasiľová, V. Bindicsová, D. Bugár.
O pokojný priebeh sa staral rtn. A. Hlavatý.
Dezinfekciu vykonávali členovia DHZ Veľká Paka.
Registračný systém obsluhoval K. Lacko (systém poskytla spol. BOOKIO v spolupráci so ZMOS-om).

Okrem dobrovoľníkom patrí veľká vďaka aj Vám, za Vašu trpezlivosť a dobroty, ktoré ste nám priniesli.

Ďakujeme!

Ivan Seňan - starosta obce. celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Obecný úrad od 25.01.2021. 1

Vstup na obecný úrad.

Vážení občania oznamujeme Vám, že na základe uznesenia Vlády SR zo dňa 17.01.2021, vstup na obecný úrad je možný iba s preukázaním negatívneho testu na ochorenie COVID-19.
Platí do odvolania.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság kormányának 2021.01.17-i állásfoglalása alapján a Nagypakai községhivatalba csak a COVID-19 negatív tesztjének igazolásával lehet belépni. celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Plošné testovanie COVID-19 - AKTUALIZÁCIA IV. 1

Plošné testovanie COVID-19 - AKTUALIZÁCIA IV.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 23. a 24.1.2021 sa vo Veľkej Pake uskutoční skríningové testovanie obyvateľov v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území SR a obci Veľká Paka vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom ochrany verejného zdravia, a to za nasledujúcich podmienok, ako aj v nadväznosti na uznesenie Vlády SR. č. 30/2021 zo dňa 17.01.2021.

V prílohe nájdete všetky potrebné informácie.

Tisztelt lakosok, szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy 2021. január 23-án és 24-én Nagypakán a lakosság szűrővizsgálatára kerül sor az országi és Nagypaka járványügyi jelenlegi helyzet kapcsán, amelyet az új koronavírus, a COVID-19 okozó SARS-CoV-2 terjedése okoz. A közegészség védelme céljából, az alábbi feltételek mellett, valamint a Szlovák Köztársaság kormányának rendeletében értelmében.

Öszes információt csatoljuk.
celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Plošné testovanie - COVID-19 - online rezervácia. 1

Plošné testovanie - COVID-19 - online rezervácia.

Vážení obyvatelia, spúšťame možnosť online rezervácie presného času na testovanie.

Registračný systém:
Povinné údaje požadované registračným systémom sú nasledovné: meno a priezvisko, telefónne číslo a mailová adresa. Budú použité výlučne za účelom vytvorenia registrácie.

Ak do systému chcete nahlásiť aj svojich príbuzných, ktorí nedisponujú e-mailovou adresou alebo vlastným telefónnym číslom, svoj mail a telefonický kontakt môžete použiť pri viacerých registráciách.

Na telefónnom čísle 0911 969 404 bola vytvorená linka pomoci, ktorá je dostupná od dnes do nedele v čase od 8:00 do 20:00 hod. Linku môžete kontaktovať v prípade problémov s rezerváciou.

Chceli by sme upriamiť Vašu pozornosť na to, že registračný systém Bookio bol odporúčaný Združením miest a obcí Slovenska – ZMOS. Samospráva obce Veľká Paka nenesie žiadnu zodpovednosť za jeho prípadné výpadky, poruchy, avšak bude sa snažiť zabezpečiť jeho bezproblémový chod.

Registrovať sa môžete na nasledujúce časové obdobie:
Sobota 23.1.2021 - od 12:30 do 16:12 hod.
Nedeľa 24.1.2021 - od 12:30 do 16:30 hod.
Každý termín obsahuje 2 voľné miesta, keďže budú vytvorené 2 odberné TÍMY. V prípade potreby čas rozšírime.

Rezerváciu môžete vykonať na nasledovnom linku:
https://services.bookio.com/obec-velka-paka/widget?lang=sk

Na odbernom mieste sa preukážte rezerváciu v mobile ale iným dokladom o rezervácii.

V prípade, že termín nestíhate alebo viete, že sa testovania vo Veľkej Pake nezúčastníte, zrušte svoju rezerváciu, aby ju mohol využiť niekto iný.

Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
 Plošné testovanie - COVID-19 - AKTUALIZÁCIA III. 1

Plošné testovanie - COVID-19 - AKTUALIZÁCIA III.

Vážení obyvatelia, dnes obec uzavrela zmluvu s mestom Šamorín o vytvorení detašovaného odberného miesta v našej obci. Oficiálne Vám týmto oznamujeme, že dňa 23. a 24.1.2021 sa vo Veľkej Pake uskutoční skríningové testovanie obyvateľov v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území SR a obci Veľká Paka vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom ochrany verejného zdravia, a to za nasledujúcich podmienok, ako aj v nadväznosti na uznesenie Vlády SR. č. 30/2021 zo dňa 17.01.2021.

Testovanie bude prebiehať v CVČ (kultúrny dom), Veľká Paka č. 301 nasledovne:

Sobota 23.1.2021, v čase od 8:00 – 20:00 hod. nasledovne:
Prestávky od 11:30 do 12:30 hod. a od 16:30 do 17:00 hod., posledný odber o 19:30 hod.
Testovanie od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 17:00 hod. do 19:30 hod. bude výlučne len pre osoby s trvalým pobytom, registrovaným prechodným pobytom na území obce Veľká Paka a vlastníkov nehnuteľností vo Veľkej Pake (je nutné dokladovať!).

Nedeľa 24.1.2021, v čase 8:00 – 17:00 hod. nasledovne:
Prestávka od 11:30 do 12:30 hod., posledný odber sa vykoná o 16:30 hod.
Testovanie od 8:00 hod. do 11:30 hod. bude výlučne len pre osoby s trvalým pobytom, registrovaným prechodným pobytom na území obce Veľká Paka a vlastníkov nehnuteľností vo Veľkej Pake (je nutné dokladovať!).

Momentálne pracujeme na spustení registračného portálu, kde sa budete môcť zaregistrovať na presný čas. Po spustení Vás budeme informovať.

V prípade otázok kontaktujte OcÚ: starosta@velkapaka.sk celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
 Plošné testovanie - COVID-19 - AKTUALIZÁCIA II. 1

Plošné testovanie - COVID-19 - AKTUALIZÁCIA II.

Vážení občania v legislatívnej sieti okolo testovania sa nám podarilo postúpiť ďalej, a je potvrdené, že cez víkend sa u nás uskutoční testovanie.

Naše okolité obce zastreší mesto Šamorín, ktoré zriadilo MOM-ku, vytvorenie ktorej bolo podmienkou možnosti testovania. Týmto sa chcem poďakovať primátorovi p. Csabovi Oroszovi, ako aj pracovníkom mesta Šamorín a starostovi obce Štvrtok na Ostrove p. Péterovi Őrymu, s ktorými aktívne spolupracujeme na zabezpečení testovania.

Momentálne teda vieme potvrdiť, že testovanie bude prebiehať cez víkend 23. a 24.1.2021. Podrobnosti vám prinesieme zajtra, najneskôr v piatok.
Testovanie by malo prebiehať podobne, ako tomu bolo počas minulého roku. Ešte čakáme na schválenie odberného miesta RÚVZ v DS.

Ďakujem za trpezlivosť.
Ivan Seňan - starosta obce. celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: OcU
Plošné testovanie - COVID-19 - AKTUALIZÁCIA I. 1

Plošné testovanie - COVID-19 - AKTUALIZÁCIA I.

Vážení občania, ako sme Vás informovali, obec Veľká Paka má záujem zorganizovať plošné testovanie v našej obci tento víkend t.j. 23.-24.1.2021.

Dnes sa konalo zasadnutie Okresného krízového štábu v DS, kde sme dostali nové informácie.

Zriadenie Mobilného odberového miesta (MOM) je legislatívne náročné, a nie je isté, že sa za takú krátku dobu podarí zriadiť. Z tohto dôvodu naša obec pravdepodobne uzavrie zmluvu s mestom Šamorín, a v našej obci sa vytvorí detašované odberné miesto.

Momentálne pracujeme na tom, aby sa nám podarilo všetko zabezpečiť k testovaniu. Všetky potrebné veci (okrem testov), ako aj personál musí zabezpečiť obec.
Budeme Vás pravidelne informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť.

Ivan Seňan - starosta obce. celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Plošné testovanie - COVID-19. 1

Plošné testovanie - COVID-19.

Vážení občania, na základe uznesenia Vlády SR, sa má od 18.1.2021 konať plošné testovanie na COVID-19.
Odberové miesta (MOM) je možné vytvoriť aj v obciach, zriaďovateľom a prevádzkovateľom by bola obec. Momentálne pracujeme na možnostiach zriadenia MOM v našej obci na dni 23. a 24.1.2021, budeme Vás priebežne informovať.
Testovať sa môžete priebežne v každom MOM.

Sledujte našu web stránku alebo FB stránku: Obec Veľká Paka - Nagypaka.

Ivan Seňan - starosta obce. celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Smetné nádoby na papier. 1

Smetné nádoby na papier.

Vážení občania v prípade, že nemáte nádobu na papier, a máte o ňu záujem, kontaktujte obecný úrad telefonicky: 031/5586701-05 alebo mailom: referent@velkapaka.sk. celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o prevádzke MŠ od 11.1.2021. 1

Oznam o prevádzke MŠ od 11.1.2021.

Milí rodičia, materská škola oznamuje rodičom, že na základe usmernení MŠVVaŠ SR a po dohode zo zriaďovateľom, že do materskej školy (od 11.1.2021) môžu nastúpiť deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič), a pre deti zákonných zástupcov, ktorým obidvom vyplýva v povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce (učiteľ/ka v MŠ, zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič).

V tejto súvislosti Vás prosíme o vyjadrenie sa, či máte / nemáte záujem o návštevu MŠ za daných podmienok, a to do 8.1.2021 do 12:00 hod. na emailovú adresu MŠ ( msvelkapaka@gmail.com).

Covid 19 – podmienky prevádzky MŠ po 8.11.2020

V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10 dňovej izolácii. V tomto prípade žiak, zamestnanec ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

V prípade negatívneho výsledku testu je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov materskej školy až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku
V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

Po návrate do MŠ po viac ako 3 dňoch predkladá zákonný zástupca potvrdenie o bezinfekčnosti. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o povinnosti podať daňové priznanie. 1

Oznam o povinnosti podať daňové priznanie.

Vážení občania, upozorňuje majiteľov nehnuteľností, ktorí získali do majetku alebo predali nehnuteľnosť v roku 2020, na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2020 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo právoplatne dostal stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu.

Každú zmenu je potrebné do konca januára ohlásiť na Obecnom úrade, ktorý na základe toho vyrubí daň z nehnuteľnosti za rok 2021. Obecný úrad žiada tých, ktorých sa to týka, aby do konca januára odovzdali priznanie dane z nehnuteľnosti. V prípade zanedbania tejto povinnosti Obecný úrad môže zo zákona vyrubiť pokutu.

Je veľmi dôležité oznámiť prípadnú zmenu adresy.
Kto v priebehu roka 2020 zmenil adresu, je povinný túto zmenu ohlásiť, aby Obecnému úradu umožnil doručenie výmeru na zaplatenie dane z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

Oznámením zmeny adresy možno predísť exekúciám. Ak daňovník neohlási zmenu adresy, úrad rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti zasiela na adresu uvedenú v daňovom priznaní, ktorá v čase zasielania už nie je aktuálna. Tento výmer vo väčšine prípadov daňovník so zmenenou adresou nedokáže prevziať. V zmysle zákona neprebraný doporučený dopis uložený na poštovom úrade po 14. dňoch sa považuje za doručený adresátovi. Z uvedeného dôvodu je bezpodmienečne potrebné zmenenú adresu ohlásiť na Obecnom úrade.

Podrobnejšie informácie môžete získať telefonicky na čísle 031/5586701 alebo e-mailom na adrese referent@velkapaka.sk.

Daňové priznanie môžete doručiť elektronicky na mailovú adresu referent@velkapaka.sk alebo poštou na adresu Obec Veľká Paka, Veľká Paka 189, 93051 Veľká Paka. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o prevádzke obecného úradu. 1

Oznam o prevádzke obecného úradu do 24.01.2021.

Vážení obyvatelia oznamujeme Vám, že na základe uznesenia Vlády SR č. 808 z 31.12.2020, bude prevádzka obecného úradu do 24.01.2021 nasledovne:

Príjem iba neodkladných stránok po telefonickom dohovore:
Pondelok: 8:00 - 12:00 hod.
Streda: 8:00 - 12.00 hod.
Piatok: 8:00 - 12:00 hod.

Tel. kontakty:
Matrika - 0315586705 (matrika, účtovníctvo)
Referentka - 0315586701 (dane, iná agenda)
Iné - 0911969404 (všeobecné)

Mailové kontakty:
starosta@velkapaka.sk
matrika-uctovnictvo@velkapaka.sk
referent@velkapaka.sk
dorucovatelka@velkapaka.sk

Stavebný úrad:
Po dohode s vedúcou stavebného úradu na tel. č.: 0905716201 celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: OcÚ Veľká Paka
OZNAM. 1

OZNAM.

Vážení občania oznamujeme Vám, že na základe vyhlášky ÚVZ SR, bude miesto na dočasné uloženie odpadu v Malej Pake otvorené v sobotu 9.1.2021 od 8.00 do 12.00 hod.
Následne bude bude otvorené podľa otváracích hodín (zimných), každú stredu od 15.00 do 17.00 hod. a prvú sobotu v mesiaci.

Dodržiavajte pokyny obsluhy a opatrenia. celý text

ostatné | 5. 1. 2021 | Autor: OcU
Čo s jedlým olejom a kuchynským odpadom? 1

Čo s jedlým olejom a kuchynským odpadom?

Vážení občania, blížia sa vianočné sviatky, a s nimi aj varenie - pečenie vo väčšom množstve, ako počas roka. Dovoľte nám pri tejto príležitosti pripomenúť Vám, že jedlý olej a kuchynský odpad nepatria do nádoby na komunálny odpad.
Po jedlom oleji zaviedla obec aj zber kuchynského odpadu.
Nádoby na tento odpad nájdete rozmiestnené v obci.

Veľká Paka: pri obecnom úrade, pri nájomných bytoch.
Malá Paka: pri pohostinstve.
Čukárska Paka: pri kaplnke.

Ďakujeme, že prispievate k ochrane životného prostredia, a k znižovaniu množstva komunálneho odpadu.
-------------------------------------------------------
Tisztelt polgárok, közelegnek a karácsonyi ünnepek, és velük együtt főzés - sütés nagyobb mennyiségben, mint az elmúlt év során. Ez alkalommal emlékeztessük Önöket, hogy az étolaj és a konyhai hulladék nem tartozik a kommunális hulladéktartályba.
Az étolaj után az önkormányzat bevezette a konyhai hulladék gyűjtését is. A konténerek a községben, több helyen találhatók.

Nagypaka: a hivatal mellett és a bérlakásoknál.
Kispaka: a vendéglátónál.
Csukárpaka: a kápolna mellett.

Köszönjük, hogy hozzájárulnak a környezet védelméhez és a hulladék mennyiségének csökkentéséhez. celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Otváracie hodiny OcÚ počas sviatkov. 1

Otváracie hodiny OcÚ počas sviatkov.

Vážení občania, v prílohe nájdete otváracie hodiny OcÚ počas sviatkov. celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o odvoze komunálneho odpadu od 1.1.2021. 1

Oznam o odvoze komunálneho odpadu od 1.1.2021.

Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 135/2020 z 15.12.2020, sa od 1.1.2021 do 31.3.2021 zavádza tzv. sezónny zber komunálneho odpadu – raz za dva týždne.
Po dohode so zberovou spoločnosťou bude zber prebiehať nasledovne:

4.1.2021, 11.1.2021, 25.1.2021, 8.2.2021, 22.2.2021, 8.3.2021, 22.3.2021

Následne od 1.4.2021 bude zber každý pondelok, ako doteraz.

Cieľom tejto zmeny je zníženie množstva odpadu, ktorý sa vyváža na skládku odpadov, ako aj zvýšenie separácie odpadu občanmi. Pomôžte nám prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia.
celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Miesto na uloženie odpadu bude zatvorené. 1

Miesto na uloženie odpadu bude zatvorené.

Vážení občania oznamujeme Vám, že na základe Uznesenia vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020, bude počas zákazu vychádzania miesto na uloženie odpadu v Malej Pake zatvorené do 10.01.2021.

Otvorené bude v januári nasledovne:
13.01.2021 - 15:00 do 17:00 hod.
16.01.2021 - 8:00 do 12:00 hod.

V prípade zmeny Vás budeme informovať. celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Obecný úrad počas lockdownu. 1

Obecný úrad počas lockdownu.

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020, počas trvania zákazu vychádzania od 19.12.2020 do 10.01.2021, obecný úrad vo Veľkej Pake nebude prijímať stránky.
Počas uvedeného obdobia bude vybavovaná iba matričná agenda a neodkladné stránky.
Tel. kontakt: 0315586701-05, mail: matrika-uctovnictvo@velkapaka.sk.

Ďakujeme za pochopenie!

A Szlovák Kormány 804-es rendelete értelmében a kijárási tilalom idején 2020.12.19-től - 2021.01.10-ig a nagypakai községi hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.
Ezen időszakban csak az anyakönyvi ügyintézést és a halaszthatatlan ügyeket biztosítjuk.
Telefonszám: 0315586701-05, mail: matrika-uctovnictvo@velkapaka.sk.

Megértésüket koszönjük! celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Ocu
Polícia upozorňuje na podvodníkov! 1

Polícia upozorňuje na podvodníkov!

Vážení občania, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou, sa objavili aj osoby, ktoré túto situáciu zneužívajú.
Upovedomte o tom svojich najbližších, aby sa nenechali podviesť.
Viac nájdete v prílohe (v slovenskom aj maďarskom jazyku). celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Obecný úrad doručuje ovocné balíky seniorom... 1

Obecný úrad doručuje ovocné balíky seniorom...

Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadaní odsúhlasilo, že z finančných prostriedkov, ktoré boli vyčlenené na Deň dôchodcov, sa nakúpia a rozdajú seniorom (nad 62 r.) ovocné balíky.

Súčasťou balíkov budú aj jednorazové ochranné rúška, ktoré nám venovalo OZ Kukkonia.

Veríme, že aj touto maličkosťou prispejeme k spríjemneniu Vašich vianočných sviatkov. celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Erb

Pozvánka na zasadanie OZ

Oznamujeme Vám , že dňa 15.12.2020 o 18.00 hod. bude zasadať obecné zastupiteľstvo v kultúrnom dome vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Zápisnica o epidemiologickom vyšetrení. 1

Zápisnica o epidemiologickom vyšetrení.

Vážení rodičia, v prílohe nájdete zápisnicu o epidemiologickom vyšetrení a usmernenia RÚVZ DS ohľadom vyšetrenia na ochorenie COVID-19 v základnej škole. celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Mikuláš príde v sobotu! 1

Mikuláš príde v sobotu!

Milé deti, Mikulášovi pomocníci nás informovali, že k nám dorazí zajtra, t.j. v sobotu 5.12.2020, a bude rozdávať darčeky poslušným deťom v čase medzi 15.00 a 18.00 hod.
Pomáhať mu budú čerti a členovia DHZ Veľká Paka.
Pre informáciu uvádzame, že vo všetkých troch častiach obce začne o 15.00 hod.

Kedves gyerekek, Mikulás segítői arról tájékoztattak bennünket, hogy holnap érkeznek, azaz. 2020.12.5-én, szombaton 15.00 és 18.00-óra között ajándékokat fog osztani szófogadó gyermekeknek.
Ördögök és a ÖTT Nagypaka tagjai segítenek majd neki.
Tájékoztatjuk önöket, hogy a falu mindhárom részén 15.00 órakor kezd. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Oznam o otvorení ZŠ a MŠ. 1

Oznam o otvorení ZŠ a MŠ.

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že materská škola otvára v pondelok, keďže všetky pedagogičky, ako aj kuchárky boli negatívne testované na COVID-19.

Informácie ohľadom otvorenia základnej školy budeme vedieť presne pravdepodobne až v nedeľu, kedy budú mať všetky pedagogičky výsledky PCR testov, a po usmernení z RÚVZ DS.
Sledujte preto prosím svoje maily, kam Vám pani učiteľky budú zasielať informácie o ďalšom postupe.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám pevné zdravie. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: OcU
MIKULÁS PR9DE AJ TENTO ROK! 1

MIKULÁS PRÍDE AJ TENTO ROK!

Milé deti,
tento rok sa žiaľ nemôže uskutočniť tradičné stretnutie s Mikulášom. Podľa našich informácií, ale napriek tomu príde do Paky, a bude rozdávať darčeky poslušným deťom od 0 do 15 rokov.
V sprievode hasičov z DHZ Veľká Paka, ktorí budú jeho pomocníci, bude v sobotu medzi 15.00 a 18.00 hod. chodiť od domu k domu.
Ak si poslúchal a tešíš sa na stretnutie, označ svoju bránku alebo dvere, červenou páskou, svetielkom alebo iným predmetom, aby ťa Mikuláš našiel.
Časy v jednotlivých častiach obce ešte upresníme po dohode s jeho pomocníkmi.
-----------------------------------------------------------
Kedves gyerekek,
sajnos idén nem kerülhet sor hagyományos találkozóra a Mikulással. Információink szerint azonban annak ellenére is eljön Pakára, és ajándékokat hoz 0 és 15 év közötti gyermekek számára.
Az ÖTT Nagypakai tűzoltók kíséretében érkezik, akik asszisztensei lesznek, szombaton 15.00 és 18.00-óra között.
Ha szeretnél vele találkozni és szófogadó voltál, jelöld meg kapudat ill. ajtódat piros szallaggal, kis lámpával vagy más tárggyal, hogy a Mikulás megtaláljon.
Segédjeivel megbeszéljük a pontos időt az egyes falu részekben, és tudatjuk veled.
celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Výluka vlakov Regiojetu. 1

Výluka vlakov Regiojetu.

Vážení občania oznamujeme Vám, že Regiojet bude mať v sobotu na trase Kvetoslavov-Lehnice výluku.
Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Od zajtra zatvárame ZŠ a MŠ. 1

Od zajtra zatvárame ZŠ a MŠ.

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u pedagogických zamestnancov sme nútení od zajtra, predbežne do piatku 4.12.2020 prerušiť prevádzku MŠ a ZŠ vo Veľkej Pake!

O ďalších postupoch Vás bude informovať vedenie ZŠ-MŠ, resp. Regionálny úrad ver. zdrav. v DS.

Ďakujeme za pochopenie, a prajeme každému skoré uzdravenie! celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Ocu
Adventné vence v našej obci. 1

Adventné vence v našej obci.

Milí pakančania, blíži sa čas adventu, a s ním aj prípravy v našej obci. Tento rok budeme mať adventný veniec vďaka našim obyvateľom v každej časti obce!
Pán farár Mikus ich požehná 1. adventnú nedeľu, t.j. 29.11.2020 nasledovne:

Čukárska Paka - v parku - 10:30 hod.
Malá Paka - v parku - 10:45 hod.
Veľká Paka - v parku - 11:00 hod.

Pán farár ďalej oznamuje, že ak máte záujem o požehnanie Vášho adventného venca, tak to vykoná počas požehnania adventných vencov v obci.
---------------------------------------------------------
Kedves pakaiak, közeleg az advent ideje, és ezzel együtt a községünkben is az előkészületek. Idén minden falurészben lesz adventi koszorú, amit a lakosainknak köszönhetünk!
Mikus plébános úr megáldja őket Advent 1. vasárnapján, azaz. 2020.11.29. az alábbiak szerint:

Csukárpaka - parkban - 10:30-kor.
Kispaka - parkban - 10:45-kor.
Nagypakán - parkban - 11:00-kor.

Plébános úr tájékoztatja továbbá önöket, hogy akit érdekel az adventi koszorúja megáldása, akkor azt a falu adventi koszorúinak megáldása során megteszi. celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: OcÚ Veľká Paka
prvá
z 23
posledná