Obsah

Aktuálny rozbor vody.

Typ: ostatné
Aktuálny rozbor vody. 1Prinášame Vám aktuálne výsledky skúšky vody z vodovodu vo Veľkej Pake.

Merané boli pesticídy: simazín, chlórtoluron, atrazín, izoproturon, terbutylazín.

Všetky merania sú vyhovujúce, pod hranicou merateľnosti.

Vďaka filtračnému zariadeniu máme pitnú vodu bez závad!

Prílohy

Vytvorené: 8. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2019 10:21
Autor: OcÚ Veľká Paka