Obsah

Čo s jedlým olejom a kuchynským odpadom?

Typ: ostatné
Čo s jedlým olejom a kuchynským odpadom? 1Vážení občania, blížia sa vianočné sviatky, a s nimi aj varenie - pečenie vo väčšom množstve, ako počas roka. Dovoľte nám pri tejto príležitosti pripomenúť Vám, že jedlý olej a kuchynský odpad nepatria do nádoby na komunálny odpad.
Po jedlom oleji zaviedla obec aj zber kuchynského odpadu.
Nádoby na tento odpad nájdete rozmiestnené v obci.

Veľká Paka: pri obecnom úrade, pri nájomných bytoch.
Malá Paka: pri pohostinstve.
Čukárska Paka: pri kaplnke.

Ďakujeme, že prispievate k ochrane životného prostredia, a k znižovaniu množstva komunálneho odpadu.
-------------------------------------------------------
Tisztelt polgárok, közelegnek a karácsonyi ünnepek, és velük együtt főzés - sütés nagyobb mennyiségben, mint az elmúlt év során. Ez alkalommal emlékeztessük Önöket, hogy az étolaj és a konyhai hulladék nem tartozik a kommunális hulladéktartályba.
Az étolaj után az önkormányzat bevezette a konyhai hulladék gyűjtését is. A konténerek a községben, több helyen találhatók.

Nagypaka: a hivatal mellett és a bérlakásoknál.
Kispaka: a vendéglátónál.
Csukárpaka: a kápolna mellett.

Köszönjük, hogy hozzájárulnak a környezet védelméhez és a hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

Vytvorené: 22. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 12. 2020 14:02
Autor: OcÚ Veľká Paka