Obsah

KRÍZOVÝ ÚČET OBCE.

Typ: ostatné
KRÍZOVÝ ÚČET OBCE. 1Vážení obyvatelia, iste ste postrehli, že mimoriadna situácia, ktorá okolo nás panuje, negatívne zasiahne hospodárstvo Slovenskej republiky.
Zároveň ale budú s určitosťou negatívne dopady na príjem samospráv z tzv. podielových daní, ktoré sú dominantnou časťou príjmu obcí.

Všetky obce na Slovensku zavádzajú opatrenia na zníženie dopadu na ich financovanie. Naša samospráva sa tiež zaoberá podobnými opatreniami, ale momentálne nevieme, ako veľmi nás to zasiahne. Z dostupných zdrojov sú nám známe nasledovné prognózy, ktoré ale ešte nie sú potvrdené:

- Scenár 1 – 332 647 eur – zníženie o 20 637 eur,
- Scenár 2 – 298 219 eur – zníženie o 55 065 eur,
- Scenár 3 – 258 938 eur – zníženie o 94 346 eur.

Samospráva pozastavila dočasne všetky väčšie investície a čaká na vývoj situácie. Podľa vývoja situácie sa budú prehodnocovať aj spoločenské podujatia plánované obcou.

Obec vynaložila nemalé finančné prostriedky na zmiernenie šírenia pandémie v našej obci, ako napríklad zakúpenie rúšok, dezinfekčných prostriedkov ...

Za účelom zmiernenia negatívneho dopadu na finančnú stabilitu obce Veľká Paka som sa rozhodol založiť KRÍZOVÝ ÚČET obce, na ktorý budem každý mesiac do ukončenia mimoriadnej situácie prispievať určitou finančnou čiastkou zo svojho platu.

Prispieť môže každý, kto to uzná za vhodné, a rád by pomohol v ďalšom rozvoji našej obce.

Všetky formy pomoci sú vítané!

Ďakujem Vám za Vašu spolupatričnosť.

Spolu to dokážeme!

Prajem Vám pevné zdravie!

Ivan Seňan - starosta obce.

Číslo účtu:
VÚB, a.s.
SK35 0200 0000 0039 8573 7659

Vytvorené: 15. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2020 09:57
Autor: OcÚ Veľká Paka