Obsah

Máme opäť čistú vodu - újra tiszta a vizünk!

Typ: ostatné
Máme opäť čistú vodu - újra tiszta a vizünk! 1Vážení občania, oznamujeme Vám, že výsledky odberu pitnej vody z obecného vodovodu, ktoré boli odobrané dňa 7.6.2018, po spustení filtračných zariadení sú negatívne na prítomnosť pesticídov (simazín, chlórtoluron, atrazín, izoproturon, terbutylazín).
Znamená to, že voda je opäť nezávadná a pitná.
V krátkej dobe sa k týmto hodnotám vyjadrí aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede o čom Vás budeme informovať.

Tisztelt polgárok, értesítjük Önöket, hogy a 2018.június.7-én vételezett vízminták vizsgálati edeményei negatívak lettek (simazín, chlórtoluron, atrazín, izoproturon, terbutylazín). Ez azt jelenti, hogy ivóvizunk újra kifogástalan és iható.
A mért eredményekkel kapcsolatban a közeljövőben nyilatkozni fog a Dunaszerdahelyi regionális kozegészségugyi hivatal is.

Príloha

Vytvorené: 12. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2018 11:34
Autor: