Obsah

Naša pitná voda je bez závad!

Typ: ostatné
Naša pitná voda je bez závad! 1Podľa pravidelných akreditovaných skúšok, ktoré vykonáva laboratórium Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, je naša pitná voda bez závad a vyhovuje Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v uvedených ukazovateľoch!

Príloha

Vytvorené: 5. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 8. 2019 09:33
Autor: OcÚ Veľká Paka