Obsah

NAŠA PITNÁ VODA JE BEZ ZÁVAD!

Typ: ostatné
NAŠA PITNÁ VODA JE BEZ ZÁVAD! 1ZSVS, a.s. na základe pravidelných odberov pitnej vody potvrdila, že naša pitná voda v čase odberu vyhovovala v sledovaných ukazovateľoch Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

V skratke, naša pitná voda je bez závad.

Príloha

Vytvorené: 9. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2019 11:00
Autor: OcÚ Veľká Paka