Obsah

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

Typ: ostatné
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020  1Vážení rodičia, v prílohe Vám prinášame organizáciu a konca školského roku 2019/2020.
Prevádzka ZŠ a MŠ sa bude riadiť týmito pokynmi.

Žiadame Vás, aby ste nám do zajtra, t.j. do 22.5.2020 do 12:00 hod. oznámili, či pri daných opatreniach prihlásite svoje dieťa do MŠ resp. ZŠ, aby sme sa vedeli adekvátne pripraviť.

Mail:
ZŠ - zsvelkapaka@gmail.com
MŠ - msvelkapaka@gmail.com

Ďakujeme za vybavenie.

https://www.minedu.sk/data/att/16306.pdf

 

Zriaďovateľ

· Zváži pri otváraní základnej školy všetky miestne špecifiká, personálne, materiálne, priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko – epidemiologickú situáciu v oblasti svojej pôsobnosti.

· Určí spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu žiaka o umiestnenie žiaka do školy a v spolupráci s riaditeľom školy urobí medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu základnej školy.

· Vydá pokyn riaditeľom základných škôl na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov základnej školy a dezinfekcie priestorov, pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky základnej školy, kvôli prevencii nákazy COVID-19.

· Zabezpečí prevádzku základnej školy vo svojej pôsobnosti maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine.

· V spolupráci s riaditeľom základnej školy pre všetkých zamestnancov základnej školy a prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku základnej školy zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.

· V spolupráci s riaditeľom základnej školy a zamestnancami základnej školy zrealizuje prípravu povolenia prevádzky k určenému termínu, vrátane činností súvisiacich so stravovaním.

· V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v ZŠ bezodkladne rieši vzniknutú situáciu

 


Vytvorené: 21. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2020 09:45
Autor: