Obsah

Oznam o povinnosti podať daňové priznanie.

Typ: ostatné
Oznam o povinnosti podať daňové priznanie. 1Vážení občania, upozorňuje majiteľov nehnuteľností, ktorí získali do majetku alebo predali nehnuteľnosť v roku 2020, na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2020 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo právoplatne dostal stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu.

Každú zmenu je potrebné do konca januára ohlásiť na Obecnom úrade, ktorý na základe toho vyrubí daň z nehnuteľnosti za rok 2021. Obecný úrad žiada tých, ktorých sa to týka, aby do konca januára odovzdali priznanie dane z nehnuteľnosti. V prípade zanedbania tejto povinnosti Obecný úrad môže zo zákona vyrubiť pokutu.

Je veľmi dôležité oznámiť prípadnú zmenu adresy.
Kto v priebehu roka 2020 zmenil adresu, je povinný túto zmenu ohlásiť, aby Obecnému úradu umožnil doručenie výmeru na zaplatenie dane z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

Oznámením zmeny adresy možno predísť exekúciám. Ak daňovník neohlási zmenu adresy, úrad rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti zasiela na adresu uvedenú v daňovom priznaní, ktorá v čase zasielania už nie je aktuálna. Tento výmer vo väčšine prípadov daňovník so zmenenou adresou nedokáže prevziať. V zmysle zákona neprebraný doporučený dopis uložený na poštovom úrade po 14. dňoch sa považuje za doručený adresátovi. Z uvedeného dôvodu je bezpodmienečne potrebné zmenenú adresu ohlásiť na Obecnom úrade.

Podrobnejšie informácie môžete získať telefonicky na čísle 031/5586701 alebo e-mailom na adrese referent@velkapaka.sk.

Daňové priznanie môžete doručiť elektronicky na mailovú adresu referent@velkapaka.sk alebo poštou na adresu Obec Veľká Paka, Veľká Paka 189, 93051 Veľká Paka.

Vytvorené: 7. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2021 09:43
Autor: OcÚ Veľká Paka