Obsah

Oznam pána farára Mikusa veriacim vo Veľkej Pake.

Typ: ostatné
Oznam pána farára Mikusa veriacim vo Veľkej Pake. 1Milí bratia a sestry v Kristovi!
Blížia sa najväčšie kresťanské sviatky, v ktorých si živo pripomíname umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Pre kresťana sú tieto sviatky najdôležitejším v roku, keďže si pripomína skutočnosť svôjho vykúpenia. Súčasný stav kvôli COVID-19 neumožní verejné slávenie svätých omší a teda ani verejné slávenie Veľkej noci. Preto prosím každú veriacu dušu vo Veľkej Pake aby sa pripojila aspoň duchovne k sláveniu Veľkonočných sviatkov, ktoré budem sláviť súkromne vo farskom kostole vo Veľkej Pake:

Zelený štvrtok Pánovej večere 17:00
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána 15:00
Sobota večer – Veľkonočná vigília 19:30
Veľkonočná nedeľa 8:00 – živé vysielanie z Pátria rádia v maď. jazyku

Konferencia biskupov slovenska prijala iniciatívu českých biskupov kde nás prosia: ,, aby ste v dobe, keď sa Veľkonočná vigília slávi, teda na Bielu sobotu po zotmení, zapálili za oknami svojich domovov sviečku, prípadne vystavili obraz nášho Pána Ježiša Krista, ktorý v tejto slávnej noci popravde vstal zmŕtvych.
Myslím na mojich veriacich v modlitbách

Csaba Mikus, administrátor farnosti Veľká Paka

Krisztusban kedves testvéreim!
Közeledik a legnagyobb keresztény ünnep a Húsvét, mely ünnepkör Krisztus Urunk szenvedésének, halálának és feltámadásának az élő emlékezete. A keresztény ember számára ez a legnagyobb ünnep, hiszen ezekben a napokban megváltásának valóságát eleveníti fel. Mivel hazánkban a COVID-19 vírus terjedése miatt kialakult helyzet nem teszi lehetővé, hogy nyilvános szentmiséken és ünneplésen vegyünk részt, ezért kérek minden kedves nagypakai hívőt, hogy legalább lélekben kapcsolódjon az ünnepléshez. Húsvét ünnepének minden napján tartok magán-szentmisét a nagypakai plébánia templomban:
Nagycsütörtök – Az utolsó vacsora emléke 17:00
Ngypéntek – Urunk szenvedésének emléke 15:00
Nagyszombat – Húsvét vigiliája 19:30
Húsvétvasárnap 8:00 – magyar szentmise a Pátria rádión

Húsvétvasárnap kapcsolódjunk be együtt a Pátria rádión hallható magyar szentmisébe, melyet én fogok celebrálni magyar nyleven.
Szlovák püspöki konferencia támogatja azt az ötletet, amelyet a Csehországi püspökök javasoltak: ,,aki megteheti húsvét vigiliájának ünneplésének ideje alatt, tehát szombaton a sötétedés után, helyezzen el gyertyát az otthona ablakában illetve helyezze ki Urunk Jézus képét.”
Imáimban gondolok híveimre

Mikus Csaba nagypakai plébánia kormányzóVytvorené: 8. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2020 11:13
Autor: OcÚ Veľká Paka