Obsah

OZNAM - Priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Typ: ostatné
OZNAM - Priznanie k dani z nehnuteľnosti. 1Povinnosť podať Priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31.1.2019 majú fyzické a právnické osoby, u ktorých v priebehu roka 2018 nastala:

-zmena vlastníctva nehnuteľnosti, t.j. kúpa, predaj, darovanie (a iné) nehnuteľnosti (daňové priznanie podáva pôvodný vlastník aj nový vlastník)
-zmena stavu nehnuteľnosti, t.j. bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie
-zmena užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
-zmena veľkosti alebo druhu pozemku / zastavanej plochy
-ak nastal zánik daňovej povinnosti k jednej nehnuteľnosti (napr. predaj, darovanie, kúpa,...), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá.
Viac informácií získate na OÚ tel. 0315586701.

Vytvorené: 4. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2019 10:25
Autor: OcÚ Veľká Paka