Obsah

Problematika vývozu plastov.

Typ: ostatné
Problematika vývozu plastov. 1Vážení občania, oznamujeme Vám, že sme Organizácii zodpovednosti výrobcov, spoločnosti NATUR-PACK, a.s. s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na zabezpečenie systému nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov zaslali žiadosť o kontrolu nevyvezených vriec s plastami.

Ivan Seňan - starosta

Tento problém pretrváva niekoľko rokov, presnejšie od platnosti zákona č. 79/2015 Z.z., kedy na trh vstúpili tzv. OZV-čky, s ktorými má obec podľa zákona zmluvu. Obec nemá zmluvu priamo so zberovou spoločnosťou, a preto na chod zabezpečenia likvidácie obalov nevie vplývať.

 

Situácia sa mala zlepšiť od roku 2021, kedy sa mala zvýšiť finančná čiastka pre zberové spoločnosti na likvidáciu. Sledujeme mierne zlepšenie.

 

Keďže sa opakovane stáva, že niektoré vrecia nie sú vyvezené, požiadali sme OZV o kontrolu týchto vriec. 

 

O výsledku kontroly Vás budeme informovať.  


Vytvorené: 22. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 2. 2021 10:11
Autor: Ivan Seňan