Obsah

Rozhodnutie o otvorení MŠ, ZŠ, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ.

Typ: ostatné
Rozhodnutie o otvorení MŠ, ZŠ, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ. 1Obec Veľká Paka zastúpená starostom obce Ivanom Seňanom, ako zriaďovateľ predškolského zariadenia Materská škola, Veľká Paka 253, 93051 Veľká Paka, školského zariadenia Základná škola, Veľká Paka 253, 93051 Veľká Paka, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ, Veľká Paka 253, 93051 Veľká Paka, po rokovaní s riaditeľkou ZŠ, MŠ, vedúcou školskej jedálne a predsedníčkou Komisie školstva, mládeže, kultúry, športu, sociálno – zdravotnej a bytovej politiky vydáva rozhodnutie, ktorým schvaľuje otvorenie predškolského zariadenia – materskej školy, základnej školy, ŠKD a školskej jedálne pri MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľká Paka, v čase pandémie COVID-19.

Rozhodnutie nájdete v prílohe.

Príloha

Vytvorené: 27. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2020 14:34
Autor: