Obsah

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Typ: ostatné
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 1Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 02. 07. 2019 od 12.00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete v prílohe.


Príloha

Vytvorené: 2. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2019 09:01
Autor: OcÚ Veľká Paka