Obsah

Výzva na dodržiavanie zákona o poľovníctve!

Typ: ostatné
Výzva na dodržiavanie zákona o poľovníctve! 1Vyzývame občanov na dodržiavanie zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa podľa §24, ods. 3, okrem iného zakazuje:

a) plašiť zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo bežného obhospodarovania poľovného pozemku,
b) spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo, okrem bežného
obhospodarovania poľovných pozemkov, poľovného revíru a lovu zveri povoleným spôsobom a protipovodňových opatrení,
c) poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia,
d) voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva.

Pohyb osôb a pohyb psov je veľmi nebezpečný hlavne na neprehľadných miestach a dochádza tu aj k plašeniu zvery.

Dôrazne Vás vyzývame, aj vo Vašom záujme, aby ste sa vyhýbali pohybu vo vyznačených poľovníckych revíroch.

Ďakujeme za pochopenie!

Obec Veľká Paka a Poľovnícke združenie FALCO.

Vytvorené: 11. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2019 15:51
Autor: OcÚ Veľká Paka