Obsah

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia.

Typ: ostatné
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia. 1Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.
Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

Viac informácií nájdete v prílohe aj v Maďarskom jazyku!

Príloha

Vytvorené: 23. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 10. 2019 10:08
Autor: OcÚ Veľká Paka