Obsah

Začíname so zberom kuchynského odpadu.

Typ: ostatné
Začíname so zberom kuchynského odpadu. 1Obec má záujem vyriešiť zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, a preto sa zapojí do pilotného projektu v rámci ktorého sa tento rok rozmiestnia vo všetkých častiach obce 120l nádoby na zber kuchynského odpadu.
Koncom roka sa vyhodnotí zber, a budeme sa vedieť lepšie pripraviť na budúci rok.
O rozmiestnení nádob Vás budeme informovať!

Ciele a opatrenia pre biologicky rozložiteľné odpady:

V Slovenskej republike je hlavným cieľom pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady odkloniť ich od skládkovania, nakoľko ich skládkovanie má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Je potrebné zamerať sa na triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, ktorý je špecifickým druhom odpadu z pohľadu zberu, ale aj z pohľadu spracovania. Jeho zhodnocovanie sa v podmienkach Slovenskej republiky vykonáva najčastejšie dvomi spôsobmi, a to najmä kompostovaním a anaeróbnou digesciou. Je potrebné smerovať pozornosť práve týmto zariadeniam a vytvoriť legislatívne podmienky, ktoré by určovali pravidlá zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov pre takéto zariadenia. Zároveň je potrebné aj pripraviť pravidlá pre použitie vzniknutých produktov z procesu zhodnotenia, napr. kompostov.


Vytvorené: 16. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 10. 2020 08:50
Autor: Ivan Seňan