Obsah

Prinášame Vám všetky dostupné preventívne opatrenia obce Veľká Paka, nariadenia Ústredného krízového štábu SR, Hlavného hygienika SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva SR na jednom mieste.

 

https://korona.gov.sk/ (oficiálna stránka)

http://www.uvzsr.sk/

https://www.health.gov.sk/Titulka

https://www.minv.sk/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPORÚČANIA:

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Pomoc sebe a druhým COVID-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradné hodiny na obecnom úrade

Koronavírus leták biely

Koronavírus leták modrý

Koronavírus leták modrý - kék magyar

Koronavírus leták biely - fehér magyar

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Rozhodnutie verejná vyhláška HH SR

Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03

Usmernenie HH SR_COVID 19_druhá aktualizácia

Usmernenie pre obce - koronavírus

Zasadanie krízového štábu obce VP

Mimoriadna situácia

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska

Opatrenie UVZSR karantena

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020

Núdzový stav

Odporúčanie pre samosprávu

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020_II

Núdzový stav 18.3.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020

UZNESENIE VLÁDY č 169 z 27 03 2020

Opatrenie_UVZ_SR_ final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020

ZMENA rezimove opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia

Opatrenie_statna_karantena_04042020