Obsah

OSLAVA 125. VÝROČIA ZALOŽENIA DHZ VO VEĽKEJ PAKE.

Oslava 125. výročia založenia DHZ vo Veľkej Pake, spojená s odhalením sochy sv. Floriána.