Obsah

Ukončenie školského roku.

Ukončenie školského roku, odovzdávanie vysvedčení a ďakovných plakiet J. A. Komenského.