Obsah

Jubilanti III 2019.

Opäť sme na obecnom úrade blahoželali jubilantom. Prajeme im pevné zdravie!