Obsah

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

V spolupráci s FK Veľká Paka a OZ PRE PAKU - PAKÁÉRT.