Obsah

Deň Zeme v ZŠ

Aj žiaci z našej ZŠ si pripomenuli Deň Zeme.
Po náuke ako správne separovať, a ako sa správať k životnému prostrediu vyzbierali odpad na školskom dvore, v areáli futbalového ihriska, jeho okolí a v okolí žel. stanice.
Je veľmi dôležité robiť osvetu od útleho veku.
Ďakujeme.