Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Zastupiteľstvo

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Gašpareková Rozália

Telefón: 031 558 67 01

E-mail: referent@velkapaka.sk

Hunka Alexander

Telefón: +421 905 449 781

E-mail: hunka.alexander@gmail.com

Kalina Ladislav, Ing.

Telefón: +421 903 719 926

E-mail: meixner-kalina@stonline.sk

Kosťová Alena

Telefón: +421 907 162 932

E-mail: bbt@stonline.sk

Lelkesová Katarína

Telefón: 031 558 67 05

E-mail: matrika-uctovnictvo@velkapaka.sk

Mikócziová Alžbeta

Telefón: 031 558 67 01

Fax: 031 558 67 01

E-mail: dorucovatelka@velkapaka.sk

Ravasz Vojtech, Bc.

Telefón: 031 5586701

E-mail: kontrolor_obce@velkapaka.sk

Seňan Ivan

Telefón: +421 911 323 323

E-mail: starosta@velkapaka.sk

Seňan Ivan, st.

Telefón: +421 903 420 362

E-mail: ivan.senan@gmail.com

Szelle Štefan

Telefón: +421 903 705 070

E-mail: sszelle@gmail.com

Stránka