Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Pracovníci na úrade

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Gašpareková Rozália

Telefón: 031 558 67 01 

E-mail: referent@velkapaka.sk