Obsah

DHZ Veľká Paka

DHZ vo Veľkej Pake - dobrovolný hasičský zbor - sa hrdí takmer 100 ročnou históriou. Zo súčastných 50-tich členov sa 20-ti aktívne zapájajú do fungovania zväzu. Zväz má aj 10 ženských členov.

histDávnejšie vo všetkých troch dedinách (Malá Paka, Čukárska Paka, Veľká Paka) fungovali nasadeniaschopné hasičské zbory, ktoré sa na dnes združili do jedného zväzu. Mladí požiarníci sa ročne zúčastňujú na súťažiach v organizácii okresného riaditeľstva, kde vždy obstoja a takto reprezentujú zväz hasičov obce.

V roku 2010 sa postavil k štartu aj ženský roj hasičov, kde hneď obsadili 1. miesto(!).

 

 

 

Vedenie:

Predseda Andássy Péter 
Podpredseda - veliteľ Edmár Tibor, ml.
Podpredseda - preventívár Csóka Szilárd, Ing.
Tajomník Edmár Mária
Strojník Kláris Attila

 

Ďalšie info:
facebook