Obsah

Vítajte na stránkach Občianského združenia PRE PAKU – PAKÁÉRT! 

Občianske združenie PRE PAKU - PAKÁÉRT je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným, nepolitickým a nezávislým združením občanov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na rozvoji kultúrno - športovo spoločenského života v obci Veľká Paka.

Kontakt

Názov združenia:                          Občianske združenie PRE PAKU – PAKÁÉRT

Sídlo:                                               Veľká Paka 301, 93051 Veľká Paka, Slovenská republika

IČO:                                                 50613791

Bankové spojenie:                        SK82 5200 0000 0000 1781 1272

Dátum vzniku:                               28.11.2016

 

Správna rada občianskeho združenia:

Erika Lorinczová        erika.iringo@gmail.com

Alena Kosťová           alena.zbrojnos@gmail.com

Stefan Szelle              sszelle@gmail.com

Laura Sarkozi Kiss     laura.kiss@me.com

Dominik Vanek           dominik.vanek1@gmail.com

Pörsök Peti                 porsok@gmail.com

 

Informácie k nášmu združeniu nájdete na  odkazoch : http://prepaku.sk/  alebo https://www.facebook.com/erika.iringo/