Obsah

V záujme lepšieho informovania obyvateľov ohľadom odpadového hospodárstva a podpory zvýšenia separovania v obci Veľká Paka, Vám prinášame všetky informácie a dokumenty na jednom mieste.

 

Pomôžte nám znížiť množstvo odpadu a zároveň zvýšiť podiel vytriedeného odpadu, dokážeme to iba spoločnými silami. Prispejeme tým k ochrane životného prostredia. Máme záväzok voči ďalším generáciám...!

 

VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadom - nájdete tu. (860.6 kB)

Dodatok č. 1 VZN č. 1/2016 - nájdete tu. (393.45 kB)

Leták - ako separovať odpad v našej obci - nájdete tu. (643.4 kB)

Opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce Veľká Paka - nájdete tu. (556.74 kB)

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia KO za rok 2021 TU. (196.6 kB)

 

Obec od 1.4.2022 pristúpi k sezónnemu zberu BRO (zelený odpad) z domácností. Hlavným dôvodom je zamedziť, aby sa do zmesového komunálneho odpadu (KO) dostával zelený odpad, ktorý následne na skládke odpadov hnije a tvorí plyny. Zároveň sa od 1.4.2022 zavádza dvojtýždenný zber KO!!!

 

Harmonogram zberu odpadu:

2022 (1.38 MB)

 

Informácie o mieste na dočasné uloženie odpadu v Malej Pake nájdete tu: obec/infrastruktura/miesto-na-ulozenie-odpadu-/

 

Združenie obcí Horného Žitného ostrova V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE (ZOHŽO) - https://zohzo.sk/

OZV v obci https://www.naturpack.sk/

 

Články:

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/103148/ako-spravne-triedit-odpad.aspx

https://www.zemito.sk/blog/ako-spravne-separovat-odpad-pravdy-a-myty-o--recyklovani/