Obsah

V záujme lepšieho informovania obyvateľov ohľadom odpadového hospodárstva a podpory zvýšenia separovania v obci Veľká Paka, Vám prinášame všetky informácie a dokumenty na jednom mieste.

 

Pomôžte nám znížiť množstvo odpadu a zároveň zvýšiť podiel vytriedeného odpadu, dokážeme to iba spoločnými silami. Prispejeme tým k ochrane životného prostredia. Máme záväzok voči ďalším generáciám...!

 

VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadom - nájdete tu. (860.6 kB)

Dodatok č. 1 VZN č. 1/2016 - nájdete tu. (393.45 kB)

Leták - ako separovať odpad v našej obci - nájdete tu. (643.4 kB)

Opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce Veľká Paka - nájdete tu. (556.74 kB)

Leták - elektronický systém sledovania odpadu - ELWIS na stiahnutie - TU (1.89 MB) a TU. (1.7 MB)

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia KO za rok 2021 TU. (196.6 kB)

Prehľad vývozu odpadu v obci Veľká Paka 2017 - 2021 TU (18.44 kB)

 

Obec od 1.4.2022 pristúpi k sezónnemu zberu BRO (zelený odpad) z domácností. Hlavným dôvodom je zamedziť, aby sa do zmesového komunálneho odpadu (KO) dostával zelený odpad, ktorý následne na skládke odpadov hnije a tvorí plyny. Zároveň sa od 1.4.2022 zavádza dvojtýždenný zber KO!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. januára 2023 prechádza naša obec na elektronický systém sledovania odpadového hospodárstva. Systém zabezpečuje spoločnosť JRK Slovensko s.r.o. Vďaka systému ELWIS budeme vedieť zaviesť spravodlivé spoplatnenie zberu komunálneho odpadu.

 

Harmonogram zberu odpadu:

2022 (1.38 MB)

2023 (820.45 kB)

 

Informácie o mieste na dočasné uloženie odpadu v Malej Pake nájdete tu: obec/infrastruktura/miesto-na-ulozenie-odpadu-/

 

Združenie obcí Horného Žitného ostrova V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE (ZOHŽO) - https://zohzo.sk/

OZV v obci https://www.naturpack.sk/

JRK Slovensko s.r.o. - spoločnosť zabezpečujúca elektronický systém odpadového hospodárstva - https://www.menejodpadu.sk/

Video ELWISELWIS (30.73 MB)

 

Články:

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/103148/ako-spravne-triedit-odpad.aspx

https://www.zemito.sk/blog/ako-spravne-separovat-odpad-pravdy-a-myty-o--recyklovani/