Obsah

Aktuality

20.06.2018

Rekonštrukcia kanalizácie - začatie prác. 1

Rekonštrukcia kanalizácie - zahájenie prác.

Vážení občania oznamujeme Vám, že v piatok (22.6.2018) začnú stavebné práce na rekonštrukcii prečerpávacej stanice kanalizácie v Čukárskej Pake (v parku) a budúci týždeň začnú výkopové práce na rozšírení kanalizačnej siete v Malej Pake (oproti lesíku). Žiadame Vás, aby ste zvýšili opatrnosť pri prechádzaní daných úsekov. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

18.06.2018

Praktické informácie k zberu a separácii komunálneho odpadu v našej obci. 1

Praktické informácie k zberu a separácii komunálneho odpadu v našej obci.

Vážení občania, ako iste viete v roku 2016 vstúpil do platnosti nový Zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.), ktorý rieši a udáva povinnosti okrem iného aj pri separácii komunálneho odpadu. Naša obec má na dodržiavanie predmetného zákona prijaté VZN č. 1/2016, ale aby sme Vám ušetrili čítanie veľa krát nezaujímavých informácií, pripravili sme si pre Vás zhrnutie hlavných bodov, ktoré sa týkajú zberu a odvozu odpadu v našej obci. Leták nájdete v prílohe.

Detail

14.06.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Detail

13.06.2018

Pozvánka na Dni obce vo Vaskúte - Meghívó Vaskútra. 1

Pozvánka na Dni obce vo Vaskúte - Meghívó Vaskútra.

Od samosprávy obce Vaskút, sme obdržali pozvánku na obecné slávnosti, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6.-8.7.2018. V prípade záujmu nás kontaktujte do 18.06.2018. Ďakujeme. Program nájdete v prílohe. Vaskút község önkormányzata meghívót küldött az idei falunapi ünnepségre, melyre július 6. és 8. között kerül sor. Érdeklődésüket hétfőig, azaz június 18.-ig jelentsék a községházán. Programot a mellékletben találják. Köszönjük.

Detail

12.06.2018

Máme opäť čistú vodu - újra tiszta a vizünk! 1

Máme opäť čistú vodu - újra tiszta a vizünk!

Vážení občania, oznamujeme Vám, že výsledky odberu pitnej vody z obecného vodovodu, ktoré boli odobrané dňa 7.6.2018, po spustení filtračných zariadení sú negatívne na prítomnosť pesticídov (simazín, chlórtoluron, atrazín, izoproturon, terbutylazín). Znamená to, že voda je opäť nezávadná a pitná. V krátkej dobe sa k týmto hodnotám vyjadrí aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede o čom Vás budeme informovať. Tisztelt polgárok, értesítjük Önöket, hogy a 2018.június.7-én vételezett vízminták vizsgálati edeményei negatívak lettek (simazín, chlórtoluron, atrazín, izoproturon, terbutylazín). Ez azt jelenti, hogy ivóvizunk újra kifogástalan és iható. A mért eredményekkel kapcsolatban a közeljövőben nyilatkozni fog a Dunaszerdahelyi regionális kozegészségugyi hivatal is.

Detail

Fotogaléria

13.06.2018

Deň detí 2018.

Deň detí 2018.

V spolpráci s miestnymi organizáciami FK Veľká Paka, Csemadok a DHZO Veľká Paka.

Detail

11.05.2018

Vaskút spomienka - megemlékezés.

Vaskút spomienka - megemlékezés.

Dňa 28.4.2018 sme sa zúčastnili na slávnostnej spomienke organizovanej ku dňu presídľovania vo Vaskúte. Ďakujeme za pozvanie. Áprílis 28-án részt vettünk Vaskúton tartott ünnepi megemlékezésen a felvidéki kitelepítés évfordulója alkalmából. Köszönjük a meghívást.

Detail

20.04.2018

Jarná brigáda.

Jarná brigáda.

Ďakujeme všetkým zúčastneným!

Detail

03.04.2018

Jubilanti I.

Jubilanti I.

Opäť sme blahoželali jubilantom.

Detail

20.03.2018

Koszorúzás március 15.

Koszorúzás március 15.

Kladenie vencov 15. marca.

Detail

Kalendár akcií

07.07.2018

GRACE CUP. 1

GRACE CUP.

Miestna organizácia telesne postihnutých GRACE Vás srdečne pozýva na VI. GRACE CUP.

Detail

18.08.2018

XIV. Deň obce. 1

XIV. Deň obce.

Samospráva obce v spolupráci s miestnymi organizáciami Vás srdečne pozýva na XIV. Deň obce. Program zverejníme neskôr.

Detail