Obsah

Aktuality

18.04.2019

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. 1

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Samospráva obce Vám praje príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. Nagypaka önkormányzata kellemes húsvéti ünnepeket kíván.

Detail

18.04.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v Malej Pake. 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v Malej Pake.

Vážení občania oznamujeme Vám, že dňa 6.5.2019 bude prerušená distribúcia elektriny v Malej Pake. Dodávka vody nebude prerušená.

Detail

16.04.2019

Oznam o vývoze odpadu. 1

Oznam o vývoze odpadu.

PET fľaše (obaly) v piatok 19.04.2019 Komunálny odpad v utorok 23.04.2019 Papier v utorok 30.04.2019

Detail

10.04.2019

Foto

Voľby do EP - EP választások.

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Európai parlamenti választások 2019 - info.

Detail

08.04.2019

Pozvánka-meghívó Vaskút. 1

Pozvánka-meghívó Vaskút.

Vážení občania, tradične, ako každý rok sme obdržali pozvánku od starostu našej družobnej obce Vaskút, p. Zoltána Alszegiho pozvánku na viac-dňový Deň obce vo Vaskúte. Tento rok sa bude konať od 5.7. do 7.7. a srdečne privítajú delegáciu z našej obce. V prípade, že máte záujem sa zúčastniť, oznámte nám to mailom, telefonicky alebo osobne na obecnom úrade do 27.5.2019 z dôvodu zabezpečenia dopravy. Tisztelt Polgárok, úgy mint minden évben, az idén is meghívót kaptunk testvértelepülésünkről Vaskútról, Alszegi Zoltán polgármestertől a Vaskúti vendégváró vígazságokra. Az esemény megredelésére július 5–től július 7-ig kerül sor, és szeretettel várják falunk küldötségét. Kérjük az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat 2019.05.27-ig jelezzék e-mailben, telefonon vagy személyesen a községházán a szállítás bebiztosításának céljából. Ďakujeme/Köszönjük.

Detail

Fotogaléria

15.04.2019

JUBILANTI I. 2019.

JUBILANTI I. 2019.

Na obecnom úrade sme opäť blahoželali jubilantom našej obce. Prajeme im dodatočne všetko najlepšie, ale hlavne veľa zdravia! Za fotky ďakujeme Monike Szerda.

Detail

02.04.2019

Jarná brigáda.

Jarná brigáda.

V mene samosprávy obce mi dovoľte vysloviť veľkú vďaku všetkým zúčastneným na sobotňajšej brigáde, kde sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo odpadu. Samozrejme vďaka patrí aj spoločnostiam, ktoré poskytli materiálnu pomoc (ZOHŽO, Gulázsi s.r.o., SENTRANS s.r.o., PZ FALCO). Za fotky ďakujeme Monike Szerda. Ivan Seňan - starosta obce.

Detail

04.03.2019

Schodolez.

Schodolez.

Vďaka spoločnosti Velcon s.r.o. a Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím naša obec obdržala schodolez, ktorý pomôže Miške zdolávať schody v ZŠ, ale aj iným osobám v našej obci, ktoré ho budú potrebovať. Ďakujeme!

Detail

04.03.2019

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

V spolupráci s FK Veľká Paka a OZ PRE PAKU - PAKÁÉRT.

Detail

04.01.2019

5. Novoročný beh 3 Paky.

5. Novoročný beh 3 Paky.

Novoročný beh 3 Paky, organizovaný obecnou samosprávou, OZ PRE PAKU - PAKÁÉRT a DHZ Veľká Paka, tento rok slávil malé jubileum, konal sa 5. ročník. Behu sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov (bežcov aj ne-bežcov), a teší sa každoročne väčšej účasti. Súťažilo sa v jednotlivých kategóriách. Ako každý rok, aj teraz bola súčasťou behu charitatívna zbierka. Dobrovoľné štartovné sa po vyhlásení víťazov odovzdalo Jozefovi Mónošimu z Veľkej Paky, ďakujeme všetkým, ktorí prispeli! Vyzbieralo sa neuveriteľných 400€! Hlavným sponzorom behu bola spoločnosť ANDREA SHOP, ktorej touto cestou ďakujeme. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a pomocníkom, a už sa tešíme na ďalší ročník. Všetkým Vám prajeme šťastný a úspešný Nový rok. Za fotky ďakujeme Monike Szerda.

Detail

Kalendár akcií