Obsah

Aktuality

11.01.2021

Smetné nádoby na papier. 1

Smetné nádoby na papier.

Vážení občania v prípade, že nemáte nádobu na papier, a máte o ňu záujem, kontaktujte obecný úrad telefonicky: 031/5586701-05 alebo mailom: referent@velkapaka.sk.

Detail

07.01.2021

Oznam o prevádzke MŠ od 11.1.2021. 1

Oznam o prevádzke MŠ od 11.1.2021.

Milí rodičia, materská škola oznamuje rodičom, že na základe usmernení MŠVVaŠ SR a po dohode zo zriaďovateľom, že do materskej školy (od 11.1.2021) môžu nastúpiť deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič), a pre deti zákonných zástupcov, ktorým obidvom vyplýva v povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce (učiteľ/ka v MŠ, zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič). V tejto súvislosti Vás prosíme o vyjadrenie sa, či máte / nemáte záujem o návštevu MŠ za daných podmienok, a to do 8.1.2021 do 12:00 hod. na emailovú adresu MŠ ( msvelkapaka@gmail.com). Covid 19 – podmienky prevádzky MŠ po 8.11.2020 V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10 dňovej izolácii. V tomto prípade žiak, zamestnanec ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne. V prípade negatívneho výsledku testu je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov materskej školy až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Po návrate do MŠ po viac ako 3 dňoch predkladá zákonný zástupca potvrdenie o bezinfekčnosti.

Detail

07.01.2021

Oznam o povinnosti podať daňové priznanie. 1

Oznam o povinnosti podať daňové priznanie.

Vážení občania, upozorňuje majiteľov nehnuteľností, ktorí získali do majetku alebo predali nehnuteľnosť v roku 2020, na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2020 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo právoplatne dostal stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu. Každú zmenu je potrebné do konca januára ohlásiť na Obecnom úrade, ktorý na základe toho vyrubí daň z nehnuteľnosti za rok 2021. Obecný úrad žiada tých, ktorých sa to týka, aby do konca januára odovzdali priznanie dane z nehnuteľnosti. V prípade zanedbania tejto povinnosti Obecný úrad môže zo zákona vyrubiť pokutu. Je veľmi dôležité oznámiť prípadnú zmenu adresy. Kto v priebehu roka 2020 zmenil adresu, je povinný túto zmenu ohlásiť, aby Obecnému úradu umožnil doručenie výmeru na zaplatenie dane z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Oznámením zmeny adresy možno predísť exekúciám. Ak daňovník neohlási zmenu adresy, úrad rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti zasiela na adresu uvedenú v daňovom priznaní, ktorá v čase zasielania už nie je aktuálna. Tento výmer vo väčšine prípadov daňovník so zmenenou adresou nedokáže prevziať. V zmysle zákona neprebraný doporučený dopis uložený na poštovom úrade po 14. dňoch sa považuje za doručený adresátovi. Z uvedeného dôvodu je bezpodmienečne potrebné zmenenú adresu ohlásiť na Obecnom úrade. Podrobnejšie informácie môžete získať telefonicky na čísle 031/5586701 alebo e-mailom na adrese referent@velkapaka.sk. Daňové priznanie môžete doručiť elektronicky na mailovú adresu referent@velkapaka.sk alebo poštou na adresu Obec Veľká Paka, Veľká Paka 189, 93051 Veľká Paka.

Detail

07.01.2021

Oznam o prevádzke obecného úradu. 1

Oznam o prevádzke obecného úradu do 24.01.2021.

Vážení obyvatelia oznamujeme Vám, že na základe uznesenia Vlády SR č. 808 z 31.12.2020, bude prevádzka obecného úradu do 24.01.2021 nasledovne: Príjem iba neodkladných stránok po telefonickom dohovore: Pondelok: 8:00 - 12:00 hod. Streda: 8:00 - 12.00 hod. Piatok: 8:00 - 12:00 hod. Tel. kontakty: Matrika - 0315586705 (matrika, účtovníctvo) Referentka - 0315586701 (dane, iná agenda) Iné - 0911969404 (všeobecné) Mailové kontakty: starosta@velkapaka.sk matrika-uctovnictvo@velkapaka.sk referent@velkapaka.sk dorucovatelka@velkapaka.sk Stavebný úrad: Po dohode s vedúcou stavebného úradu na tel. č.: 0905716201

Detail

05.01.2021

OZNAM. 1

OZNAM.

Vážení občania oznamujeme Vám, že na základe vyhlášky ÚVZ SR, bude miesto na dočasné uloženie odpadu v Malej Pake otvorené v sobotu 9.1.2021 od 8.00 do 12.00 hod. Následne bude bude otvorené podľa otváracích hodín (zimných), každú stredu od 15.00 do 17.00 hod. a prvú sobotu v mesiaci. Dodržiavajte pokyny obsluhy a opatrenia.

Detail

Fotogaléria

08.12.2020

Mikuláš 2020.

Mikuláš 2020.

Mikuláš zavítal aj do našej obce. So svojimi pomocníkmi v sobotu 5.12.2020 rozdával darčeky poslušným deťom. Keďže máme tri časti obce, prišli aj traja Mikulášovi pomocníci. Mikuláš ďakuje všetkým deťom za krásne koledy a kresby. Za pomoc ďakujeme hasičom z DHZ Veľká Paka a členom združenia GRACE. Za sladkosti a ovocie spol. BN-STAV a GULÁZSI. A za fotky Monike Szerda. Miklos idén is ellátogatott falunkba. 2020. december 5-én, szombaton segédeivel ajándékokat osztogatott a szófogadó gyermekeknek. Mivel a falunak három része van, Miklós három segítőt kuldött. Miklós köszöni a gyönyörű énekeket és rajzokat. Köszönjük a nagypakai OTT tagjainak és a GRACE egyesület tagjainak a segítséget. Édességeket és a gyümölcsöket a BN-STAV és GULÁZSI vállalatoknak. Szerda Monikanak pedig a fotókat.

Detail

02.12.2020

Adventné vence 2020.

Adventné vence 2020.

Aj tento rok obyvatelia našej obce zhotovili krásne adventné vence, navyše prvý krát vo všetkých častiach obce. Dňa 29.11.2020 ich pri príležitosti zapálenia prvej sviece požehnal pán farár Csaba Mikus. Ďakujeme pekne všetkým, ktorí priložili pomocnú ruku.

Detail

18.11.2020

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ.

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ.

Vážení občania, prinášame Vám fotografie z rekonštrukcie ZŠ a MŠ, ktorá prebieha od roku 2015. Každý rok sa snažíme podľa našich možností skrášľovať a zlepšovať tieto priestory.

Detail

22.10.2020

Dezinfekcia verejných budov a priestorov.

Dezinfekcia verejných budov a priestorov.

Tento rok nám priniesol nové výzvy a ťažkosti v podobe koronavírusu. Obec Veľká Paka v spolupráci s členmi DHZ Veľká Paka vykonávali a vykonávajú preventívne opatrenia na zníženie dopadu na našich obyvateľov. Aj týmto sa im chceme poďakovať!

Detail

22.10.2020

CVČ - kultúrny dom.

CVČ - kultúrny dom.

Koncom roka 2019 sa realizovala rekonštrukcia CVČ-KD z dotácie od Environmentálneho fondu. V rámci prác sa zateplili obvodové steny, strecha, menili sa strešné okná, natiahla sa nová fasáda, vymenil sa kotol a iné..

Detail

Kalendár akcií

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií