Obsah

Alžbeta Mikócziová


Úloha v org. štruktúre

Pracovníci na úrade - Pracovníčka OcÚ