Obsah

Bc. Vojtech Ravasz


Úloha v org. štruktúre

Pracovníci na úrade - Kontrolór obce