Obsah

Mgr. Vojtech Ravasz


Úloha v org. štruktúre

Pracovníci na úrade - Kontrolór obce