Obsah

Finančná komisia a komisia pre správu obecného majetku (FK)

Organizačné zaradenie

Zastupiteľstvo