Obsah

Komisia finančná a správy obecného majetku (FK)

Organizačné zaradenie

Zastupiteľstvo