Obsah

Komisia školstva, mládeže, kultúry, športu, sociálno–zdravotnej a bytovej politiky

Organizačné zaradenie

Zastupiteľstvo