Obsah

Komisia výstavby , územného plánu , pôdneho a vodného hospodárstva ....

Organizačné zaradenie

Zastupiteľstvo