Obsah

Pracovníci na úrade

Organizačné zaradenie

Zastupiteľstvo

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Gašpareková Rozália Pracovníčka OcÚ 031 558 67 01 
Lelkesová Katarína Pracovníčka OcÚ 031 558 67 05 
Mikócziová Alžbeta Pracovníčka OcÚ 031 558 67 01 
Ravasz Vojtech, Mgr. Kontrolór obce 031 5586701