Obsah

Rozpočet obce

Schválený rozpočet obce na roky 2023-2025 (873.13 kB)

Schválený rozpočet obce na roky 2022-2024 (876.4 kB)

Plnenie rozpočtu k 31.7.2021 (148.55 kB)

Schválený rozpočet na rok 2021 (877.96 kB)

Schválený rozpočet na rok 2020

Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2020

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020

Schválený rozpočet na rok 2019

Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021

Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 ( .pdf 5 725 kB)

Záverečný účet 2014 ( .pdf 354 kB)

Schválený rozpočet na rok 2015 ( .xlsx 155 kB)

Schválený rozpočet na rok 2016 ( .xlsx 146 kB)

Rozpočtové opatrenie č.1/2016 ( .pdf 437 kB)

Plnenie rozpočtu rok 2015 ( .xlsx 117 kB)

Záverečný účet 2018

Plnenie rozpočtu za rok 2018

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2015 ( .pdf 492 kB)

Schválený rozpočet na rok 2013 ( .xls 136 kB)

Schváleny záverečný účet za rok 2013  ( .doc 163 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záv. účtu za rok 2013 ( .pdf 4 183 kB)

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu. ( .pdf 211 kB)

Ostatné dokumenty

Záverečný účet 2012 ( .doc 146 kB)

Záverečný účet 2011 ( .pdf 124 kB)

Záverečný účet 2010 ( .pdf 297 kB)

Rozpočet na rok 2009 - 2011 ( .doc 284 kB)

Rozpočet obce 2011 a programový rozpočet na roky 2012-2013 ( .pdf 294 kB)

Návrh na rozpočet na rok 2012 ( .xls 133 kB)

Návrh rozpočtu 2013 ( .xls 136 kB)