Obsah

Starosta obce Veľká Paka (od r. 2014)

fotka

 

Bc. Ivan Seňan - NEKA

tel: 031/5586701

mobil: 0911 323 323

mail: starosta(zavinac)velkapaka.sk

FB: Ivan Seňan - starosta obce

obcan/mam-podnet/

 

Milí Pakančania, dovoľte, aby som sa Vám v krátkosti predstavil.

Som rodený pakančan, kde som vyrastal od narodenia. Som ženatý, a mám dvoch synov.

Po skončení strednej školy s maturitou som pracoval v rodinnej firme, následne sme spoločne s otcom a bratom založili spoločnosť, ktorá sa zaoberala medzinárodnou a vnútroštátnou nákladnou dopravou. V roku 2012 som sa stal zástupcom zahraničnej dopravnej spoločnosti, ktorá má pobočku v našej obci.

Od môjho nástupu do funkcie starostu obce sa snažím o rozvoj našej obce, udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov a transparentné vedenie obce. Podporujem združenia a spolky pôsobiace v našej obci a rozvíjam dobré vzťahy ako s vedením, tak aj s obyvateľmi našich družobných obcí - Péteri a Vaskút v Maďarsku. Mám rád nové výzvy, a som otvorený každej inovácii, ktorá pomôže k napredovaniu našej obce. Za posledné roky sa zvýšila transparentnosť a informovanosť obyvateľov našej obce vo forme novej WEB stránky obce, komunikácie na sociálnych sieťach, vydávanie obecných novín, a iné ...

Meje vízie do budúcnosti: zdravý rozvoj obce, zabezpečenie občianskej vybavenosti (ZŠ, MŠ, chodníky, rozšírenie kanalizácie ...)

Z dôvodu snahy osobného rozvoja, aj pre potreby lepšieho výkonu mojej funkcie, som sa prihlásil na vysokoškolské štúdium externou formou so zameraním na Sociálnu prácu. V júni roku 2020 som úspešne absolvoval štátnice, a získal som titul bakalár. Momentálne pokračujem v ďalšom štúdiu na Vysokej škole sv. Alžbety s cieľom rozšírenia mojich vedomostí a získania magisterského titulu, ktoré budem následne vedieť využiť v praxi.

V prípade, ak máte otázky alebo podnety, neváhajte ma vyhľadať resp. kontaktovať.

Moje aktivity môžete sledovať na mojom FB profile: Ivan Seňan - starosta obce.

Ďakujem za Vašu podporu!