Obsah

Štatút obce


Dňa 28.04.2011 bola schválená novela Štatútu obce Veľká Paka :

Štatút obce Veľká Paka (.pdf 234 kB)