Obsah

Späť

218/2022 - Voľba návrhovej komisie

Uznesenie č. 218/2022

 

        Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

        v o l í

 

       A/ predsedu návrhovej komisie: Alena Kosťová

 

       B/ členov návrhovej komisie:  Ing. Martin Kráľ  a  Zoltán  Juhász

 

       Celkový počet poslancov: 7

       Počet prítomných poslancov:7

       Hlasovanie : 

       za: 7

       proti : 0

       zdržal sa : 0

Vyvesené: 30. 3. 2022

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť