Obsah

Späť

232/2022 - Voľba návrhovej komikie

Uznesenie č. 232/2022

 

        Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

        v o l í

 

       A/ predsedu návrhovej komisie: Alena Kosťová

 

       B/ členov návrhovej komisie:  Ing. Branislav Tomovič,  Jozef Domonkoš

 

       Celkový počet poslancov: 7

       Počet prítomných poslancov:7

       Hlasovanie : 

       za:   7                                 proti :   0                 zdržal sa : 0

Vyvesené: 29. 6. 2022

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť