Obsah

Späť

233/2022 - Kontrola plnenia vlastných uznesení

Uznesenie č. 233/2022

 

        Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

       berie na vedomie plnenie vlastných uznesení podľa plánu a povahy

 

       Celkový počet poslancov: 7

       Počet prítomných poslancov: 7

       Hlasovanie : 

       za:   7                             proti :0                       zdržal sa : 0

Vyvesené: 29. 6. 2022

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť