Obsah

Späť

234/2022 - Zmluva Mgr. Martin Lobotka – VO plyn

Uznesenie č. 234/2022

 

        Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

       súhlasí s uzatvorením zmluvy na vykonanie spoločného VO na dodávku plynu s Mgr.   

       Martinom Lobotkom podľa predlohy

 

       Celkový počet poslancov: 7

       Počet prítomných poslancov:7

       Hlasovanie : 

       za:   7                            proti :    0                  zdržal sa : 0

Vyvesené: 29. 6. 2022

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť