Obsah

Meno Funkcie Telefón
Gašpareková Rozália Pracovníčka OcÚ - referentka, dane (referent@velkapaka.sk) 031 558 67 01 
Lelkesová Katarína Pracovníčka OcÚ - matrika, účtovníctvo (matrika-uctovnictvo@velkapaka.sk) 031 558 67 05 
Mikócziová Alžbeta Pracovníčka OcÚ - doručovateľka, pokladňa, faktúry (dorucovatelka@velkapaka.sk) 031 558 67 01