Obsah

Archív - zákazka 'Výzva č. 2016/01 na predloženie cenovej ponuky na "Rekonštrukciu ústredného kúrenia a zdravotechniky v ZŠ"'

 • Názov
  Výzva č. 2016/01 na predloženie cenovej ponuky na "Rekonštrukciu ústredného kúrenia a zdravotechniky v ZŠ"
 • Kategória zákazky
  Nadlimitné zákazky
 • Popis
  Rakonštrukcia ústredného kúrenia a zdravotechniky ZŠ
 • Dátum zverejnenia
  9.6.2016
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy