Obsah

VZN

VZN

Dodatok č. 1 k VZN č. 1_2015 poplatok odpad 2019 Stiahnuté: 172x | 13.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane Stiahnuté: 464x | 31.01.2017

DODATOK č. 1 K VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 40x | 14.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2012 miestne dane Stiahnuté: 40x | 14.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2019 voda-kanalizácia Stiahnuté: 49x | 14.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov - ZRUŠENÉ Stiahnuté: 375x | 10.06.2020

Dodatok č. 2 k VZN č. 1_2015 daň za odpad Stiahnuté: 50x | 14.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 o určení poplatku za ŠKD Stiahnuté: 69x | 10.06.2020

Komunitný plán obce Veľká Paka Stiahnuté: 274x | 22.01.2019

Odpis zápisnice NRSR Stiahnuté: 350x | 06.09.2016

Organizačná štruktúra Obce a Ocú Veľká Paka Stiahnuté: 401x | 31.01.2017

Organizačný poriadok Obecného úradu Veľká Paka Stiahnuté: 399x | 31.01.2017

PHSR 2017-2021 Stiahnuté: 444x | 18.12.2017

Poriadok odmeňovania pracovníkov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 511x | 31.01.2017

Pracovný poriadok pre zamestnancov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 732x | 31.01.2017

Príloha č.1 k VZN č. 2/2012 zmeny a doplnky ÚPN Stiahnuté: 380x | 31.01.2017

Štatút obce 2011 Stiahnuté: 324x | 31.01.2017

VZN č. 1/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb Stiahnuté: 354x | 31.01.2017

VZN č. 1/2009 Opatrovateľská služba Stiahnuté: 355x | 31.01.2017

VZN č. 1/2010 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie Stiahnuté: 459x | 31.01.2017

Stránka