Obsah

VZN

VZN

Dodatok č. 1 k VZN č. 1_2015 poplatok odpad 2019 Stiahnuté: 217x | 13.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane Stiahnuté: 523x | 31.01.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 15x | 30.03.2022

Dodatok č. 1 K VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 102x | 18.02.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2012 miestne dane Stiahnuté: 93x | 14.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2019 voda-kanalizácia Stiahnuté: 118x | 14.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov - ZRUŠENÉ Stiahnuté: 411x | 10.06.2020

Dodatok č. 2 k VZN č. 1_2015 daň za odpad Stiahnuté: 88x | 14.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019 voda-kanalizácia Stiahnuté: 24x | 07.02.2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 o určení poplatku za ŠKD Stiahnuté: 112x | 10.06.2020

Komunitný plán obce Veľká Paka Stiahnuté: 372x | 22.01.2019

Odpis zápisnice NRSR Stiahnuté: 391x | 06.09.2016

Organizačná štruktúra Obce a Ocú Veľká Paka Stiahnuté: 446x | 31.01.2017

Organizačný poriadok Obecného úradu Veľká Paka Stiahnuté: 442x | 31.01.2017

PHSR 2022-2026 Stiahnuté: 11x | 30.03.2022

Poriadok odmeňovania pracovníkov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 595x | 31.01.2017

Pracovný poriadok pre zamestnancov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 874x | 31.01.2017

Príloha č.1 k VZN č. 2/2012 zmeny a doplnky ÚPN Stiahnuté: 433x | 31.01.2017

Štatút obce 2011 Stiahnuté: 362x | 31.01.2017

VZN č. 1/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb Stiahnuté: 419x | 31.01.2017

Stránka