Obsah

VZN

VZN

Dodatok č. 1 k VZN č. 1_2015 poplatok odpad 2019 Stiahnuté: 232x | 13.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane Stiahnuté: 539x | 31.01.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 27x | 30.03.2022

Dodatok č. 1 K VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 118x | 18.02.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2012 miestne dane Stiahnuté: 114x | 14.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2019 voda-kanalizácia Stiahnuté: 136x | 14.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov - ZRUŠENÉ Stiahnuté: 424x | 10.06.2020

Dodatok č. 2 k VZN č. 1_2015 daň za odpad Stiahnuté: 103x | 14.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019 voda-kanalizácia Stiahnuté: 40x | 07.02.2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 o určení poplatku za ŠKD Stiahnuté: 128x | 10.06.2020

Komunitný plán obce Veľká Paka Stiahnuté: 407x | 22.01.2019

Odpis zápisnice NRSR Stiahnuté: 407x | 06.09.2016

Organizačná štruktúra Obce a Ocú Veľká Paka Stiahnuté: 460x | 31.01.2017

Organizačný poriadok Obecného úradu Veľká Paka Stiahnuté: 460x | 31.01.2017

PHSR 2017-2021 Stiahnuté: 11x | 01.06.2022

PHSR 2022-2026 Stiahnuté: 28x | 30.03.2022

Poriadok odmeňovania pracovníkov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 625x | 31.01.2017

Pracovný poriadok pre zamestnancov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 904x | 31.01.2017

Príloha č.1 k VZN č. 2/2012 zmeny a doplnky ÚPN Stiahnuté: 450x | 31.01.2017

Štatút obce 2011 Stiahnuté: 373x | 31.01.2017

Stránka