Obsah

VZN

VZN

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane Stiahnuté: 563x | 31.01.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 42x | 30.03.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 odpad 2019 Stiahnuté: 269x | 16.12.2022

Dodatok č. 1 K VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 142x | 18.02.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 stravovanie v ŠJ Stiahnuté: 11x | 16.12.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 poplatok za rozvoj Stiahnuté: 11x | 16.12.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2012 miestne dane Stiahnuté: 141x | 14.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2019 voda-kanalizácia Stiahnuté: 154x | 14.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov - ZRUŠENÉ Stiahnuté: 440x | 10.06.2020

Dodatok č. 2 k VZN č. 1_2015 daň za odpad Stiahnuté: 136x | 14.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019 voda-kanalizácia Stiahnuté: 57x | 07.02.2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 o určení poplatku za ŠKD Stiahnuté: 145x | 10.06.2020

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2015 odpad Stiahnuté: 16x | 30.11.2022

Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2015 odpad Stiahnuté: 16x | 16.12.2022

Komunitný plán obce Veľká Paka Stiahnuté: 462x | 22.01.2019

Odpis zápisnice NRSR Stiahnuté: 421x | 06.09.2016

Organizačná štruktúra Obce a Ocú Veľká Paka Stiahnuté: 477x | 31.01.2017

Organizačný poriadok Obecného úradu Veľká Paka Stiahnuté: 479x | 31.01.2017

PHSR 2017-2021 Stiahnuté: 25x | 01.06.2022

PHSR 2022-2026 Stiahnuté: 45x | 30.03.2022

Stránka