Obsah

VZN

VZN

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane Stiahnuté: 225x | 31.01.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 191x | 31.01.2017

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 o výške príspevku pre ŠJ Stiahnuté: 197x | 31.01.2017

Odpis zápisnice NRSR Stiahnuté: 217x | 06.09.2016

Organizačná štruktúra Obce a Ocú Veľká Paka Stiahnuté: 246x | 31.01.2017

Organizačný poriadok Obecného úradu Veľká Paka Stiahnuté: 227x | 31.01.2017

PHSR 2017-2021 Stiahnuté: 177x | 18.12.2017

Poriadok odmeňovania pracovníkov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 256x | 31.01.2017

Pracovný poriadok pre zamestnancov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 315x | 31.01.2017

Príloha č.1 k VZN č. 2/2012 zmeny a doplnky ÚPN Stiahnuté: 218x | 31.01.2017

Štatút obce 2011 Stiahnuté: 180x | 31.01.2017

VZN č. 1/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb Stiahnuté: 202x | 31.01.2017

VZN č. 1/2009 Opatrovateľská služba Stiahnuté: 183x | 31.01.2017

VZN č. 1/2010 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie Stiahnuté: 255x | 31.01.2017

VZN č. 1/2012 Podmienky a kritériá prideľovania a správy nájomných bytov Stiahnuté: 243x | 31.01.2017

VZN č. 1/2015 miestne poplatky od roku 2016 Stiahnuté: 229x | 15.03.2017

VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 222x | 31.01.2017

VZN č. 2/2008 o výške príspevku v ŠJ Stiahnuté: 201x | 31.01.2017

VZN č. 2/2011 prevádzkový poriadok cintorína Stiahnuté: 236x | 31.01.2017

VZN č. 2/2012 Zmeny a doplnky ÚPN 2009 Stiahnuté: 216x | 31.01.2017

Stránka